Search results for "Boligpriser"

Results 1 - 50 of 116 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Boligpriser

Søk på boligpriser og pris på eiendommer over hele Norge. Sjekk hvor mye hus og hytter i ditt område er kjøpt og solgt for.Bruk filter for å angi søkeperiode. Om boligprisene: Kartet viser prisene for omsatte boliger. Søk i kartet for å finne adressen du er interessert i. Prisene vil gi deg en pekepinn på hva du kan forvente at tilsvarende boliger kan gå for i samme område. Husk at priser varierer med beliggenhet, standard mm. Mer om boligpriser kan du lese i artiklene under. Du kan også lese mer om boligprisstatistikk […]

IMF: Stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko

Det internasjonale valutafondet (IMF) peker i sin årlig rapport om norsk økonomi på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi. De anbefaler derfor regjeringen å videreføre tiltakene for å begrense risikoen i det finansielle systemet gjennom blant annet boliglånsforskriften. På pressekonferansen torsdag friskmeldte leder av IMF-delegasjonen Jacques Miniane på mange måter norsk økonomi og roste de grepene regjeringen hadde tatt etter at kollapsen i oljeprisene brakte mørke skyer over Norge i 2014. IMF-lederen uttrykte likevel bekymring for økningen som har vært i boligprisene og gjelden i husholdningen. I motsetning til tidligere års […]
Read more » IMF: Stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko

Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

Augusttallene fra boligmarkedet viser en noe svakere utvikling enn vanlig, men det er samtidig mange omsetninger og en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i store deler av landet. Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent i august 2018. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. – August måned reflekterer normale tilstander i boligmarkedet over det meste av landet. Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel de fleste steder, samtidig som mange kjøpere er mer selektive og tar seg […]
Read more » Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

Slik er boligprisene der du bor

Boligprisoversikten viser deg hva boliger blir solgt for i ditt nærområde. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Boligprisstatistikken kommer hver måned. I denne statistikken ser du hvordan prisene utvikler seg i ulike områder. Men prisstatistikken viser bare en del av bildet. For her beregnes gjennomsnittspriser i de ulike byene og bydelene. Men priser på boliger vil variere, for eksempel etter hvor god stand de er i og hvor god beliggenhet de har. Spørsmål? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen svarer på spørsmål om boligkjøp, boligssalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her. Se prisene for de sist […]

Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

[…]nok henger sammen med meget lavt tilbud av boliger, og dermed lav omsetning. Grafen sammenligner boligpriser (rød linje) med antall omsettinger (blå sløyler) kvartal for kvartal fra 2013 til 2016. Der ser man at første kvartal 2016 hadde det laveste omsettingstallet i denne perioden.   Dette kostet gjennomsnittsboligen i de ulike fylkene i 2016 Alle priser i millioner kroner Oslo: 6,0 Akershus: 4,5 Hordaland: 3,4 Sør-Trøndelag: 3,4 Rogaland: 3,3 Vestfold: 3,2 Troms: 3,1 Buskerud: 3,1 Vest-Agder: 2,9 Østfold: 2,8 Møre og Romsdal: 2,6 Aust-Agder: 2,4 Nord-Trøndelag: 2,4 Nordland: 2,4 Sogn og Fjordane: 2,3 Hedmark: 2,2 Telemark: 2,2 Oppland: 2,2 Finnmark: […]
Read more » Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

NEF jobber ikke for boligprisvekst

[…]dette landet virkelig skal leve av stigende boligpriser. Jeg mener i all min enkelhet, at stigende boligpriser bør komme som et resultat av økonomisk vekst, ikke at økonomisk vekst skal være drevet av stigende boligpriser. På den bakgrunn kan jeg ikke forstå hvorfor vi alltid skal argumentere for at boligprisene skal opp? På sikt kommer boligprisene til å stige, men ikke nødvendigvis lineært. Det er jo heller ikke slik at bransjen lever av stigende boligpriser. Jeg tror bransjens troverdighet og renommé vil bli styrket om vi har et litt mer nøkternt forhold til boligprisutvikling. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren […]

Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

[…]enn i 2017, og det høyeste unntatt toppåret 2015. Boligprisene landet rundt Her er endringene i boligpriser i desember, og for hele 2017 i parentes: Oslo: -1,0 % (-6,2 %) Kristiansand: -1,2 (-2,7 %) Stavanger: -1,0 % (0,0 %) Bergen: -2,2 % (-6,0 %) Trondheim: -1,4 % (-2,9 %) Tromsø: -1,5 % (-1,8 […]
Read more » Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

Boligprisene i mai 2018 steg med 1 prosent  boliger til tross for at mai i år var overstrødd med helligdager. Salgstiden i mai var i snitt 10 dager lenger enn mai i fjor. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn og Eiendomsverdi ble presentert tirsdag formiddag. Tallene viser at boligprisene steg godt i mai 2018, til tross for at dette var en «rød måned» helligdagsmessig. Det ble solgt totalt 9.643 boliger i mai i år. Dette var noen hundre færre enn i 2017, men det nest høyeste antallet solgte boliger de siste fem årene. Til nå i år er det solgt 37.667 brukte […]
Read more » Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

Boligprisvekst bygger fallhøyde

[…]Den umiddelbare virkningen av renteøkning er økt rentebelastning, som kan bli fulgt av reduserte boligpriser. Finansiell konsolidering i husholdningene kan i neste omgang føre til redusert konsum, lavere bedriftsinvesteringer, økt arbeidsledighet og redusert realdisponibel inntekt. Et kraftig fall i boligpriser og verdipapirer vil for store grupper av husholdninger føre til at eiendelene blir mindre verdt enn gjelden. Det gjelder særlig for de yngre aldersgruppene, som har små finansielle buffere og høy boliggjeld. Boliglånsundersøkelsen til Finanstilsynet viser videre at husholdningenes gjeld i forhold til inntekt er historisk høy. Gjennomsnittlig gjeldsgrad, målt som samlet gjeld i forhold til brutto inntekt, var 323 […]

Like vanskelig å få boliglån etter juli – hvis Finanstilsynet får det som de vil

[…]noe mer fleksibilitet enn i dag. Det var nødvendig å stramme til i 2017 for å dempe veksten i boligpriser og gjeld i befolkningen. Særlig prisveksten i presseområdene. Men nå er mer nærliggende å vurdere noe større fleksibilitet for bankene – ikke mindre – mener han: -Boliglånsforskriften har virket etter hensikten og har utløst en priskorreksjon som gjør at vi har nå en kontrollert prisutvikling i Oslo-regionen og andre pressområder. Selv om gjeldsveksten fortsatt er bekymringsfull, er det naturlig å vurdere en noe større fleksibilitet i bankenes utlånspraksis når boliglånsforskriften skal revideres, sier Geving.   Senk lånerenten i dag! I mellomtiden […]
Read more » Like vanskelig å få boliglån etter juli – hvis Finanstilsynet får det som de vil

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og årlig sparerammen på 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 kroner i […]

Boligprisstatistikk

Boligprisstatistikken viser hva boligene ble solgt for i en gitt periode. Les også: Boligprisene for november: Lavere priser, men flere solgte boliger enn i fjor. Prisstatistikk lages for å vise boligprisenes endring fra måned til måned, eller år til år. Finn statistikken for et bestemt område Hvis du er på boligjakt, kan du finne statistikken for området bestemte boliger ligger i. Det gjør du ved å gå inn på «Prisstatistikk»-lenken som står høyt oppe i annonsene på FINN.no. Du kan også finne prisene på omsatte boliger i boligprisoversikten her. Hvem utarbeider boligprisstatistikken? Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider den kvartalsvise Boligprisindeksen.  Månedlig statistikk på landsbasis utgis […]

Trangt om plassen? Ikke i det norske boligmarkedet

Hvor tett bor man ulike steder i Europa? Og hvor bor de tettest? Og hvor langt ned kommer Norge? Svarene kommer i en ny britisk artikkel. Det er velkjent at vi ikke bor så veldig tett i Norge, sammenlignet med andre land. Men noen steder i Norge kan det virke som vi bor oppå hverandre. Men da kan det være en trøst at det er steder i Europa der man bor over fire ganger tettere! Briten Alasdair Rae arbeider på University of Sheffield i avdelingen for «urban studies and planning». Han har nylig laget en oversikt over hvor tett man […]
Read more » Trangt om plassen? Ikke i det norske boligmarkedet

Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

Det ble solgt nesten 10 prosent flere boliger i juli i år enn i fjor. Prisutviklingen var uendret fra juni til juli. Boligprisene i juli ble presentert av EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn fredag formiddag. Prisstatistikken viser at boligprisene var uendret fra juni til juli i 2018. Dette er litt bedre enn juli vanligvis er. Bergen (bildet) og Oslo var de eneste av de store byene med oppgang i boligprisene i juli. I Oslo økte prisene med 1,9 %. Dette er også byer som pleier å ha et godt julimarked. De andre større byene pleier å ha en liten nedgang i […]
Read more » Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

På overtakelsen får boligkjøperen nøklene, og selgeren leverer fra seg boligen. Dette gir en del spørsmål hos både kjøpere og boligselgere. Her er det forbrukere lurer mest på. Av forbrukerrådgiver for bolighandelen Ved overtakelsen av boligen går ansvaret for boligen over fra selgeren til kjøperen. Selgere og kjøpere møtes for å gå gjennom boligen og overlevere nøklene. Eiendomsmegleren er noen ganger med på overtakelsen, andre ganger ikke. Som forbrukerrådgiver får jeg en rekke spørsmål knyttet til overtakelse. Her er de vanligste. Spørsmål og svar? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen svarer på spørsmål om boligkjøp, boligssalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les […]

Boligprisene i mars: Opp i Oslo, ned i de andre store byene

Påsken til tross. Boligprisene steg med 0,5 prosent i mars 2018. Men litt mindre enn vanlig. Flere av de store byene hadde derimot nedgang. Salgstiden går nå nedover på landsbasis. Boligprisstatistikken for mars 2018 fra EiendomNorge og Eiendomsverdi viser at boligprisene på landsbasis steg med 0,5 prosent i mars. Men bildet er blandet. For mens Oslo har en hyggelig prisoppgang på 1,7 prosent i mars, har de andre store byene en nedgang. Størst er nedgangen i Trondheim med 1,1 prosent fra februar. Les også: 9 tips om bolig og skatt til skattemeldingen Tydelig stemningsskifte Til tross for geografiske forskjeller, mener NEFs […]
Read more » Boligprisene i mars: Opp i Oslo, ned i de andre store byene

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

[…]grad. Boligbyggingen har gått i rykk og napp. Konsekvensene har vært at forskjellene i boligpriser mellom storbyområder og resten av landet har blitt større, og svingningene i boligbygging og boligpriser har vært tydeligst i Oslo. Derfor har det også vært nødvendig å skjerpe utlånsreguleringen, med særlig strenge regler for Oslo for å ta toppen av den sterke pris- og gjeldsveksten. Unntaket blant de store byene finner vi i Stavanger, som illustrerer betydningen av befolkningsutvikling. Stavanger hadde sterk vekst i sysselsetting og landets høyeste boligprisvekst fram til oljekrisen i 2014. Så ble byen rammet av et omfattende strukturelt skift i oljeindustrien, […]
Read more » Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

Boligprisstatistikk

Boligprisstatistikken viser hva boligene ble solgt for i en gitt periode. Les også: Slik er boligprisene der du bor Prisstatistikk lages for å vise boligprisenes endring fra måned til måned, eller år til år. Finn statistikken for et bestemt område Hvis du er på boligjakt, kan du finne statistikken for området bestemte boliger ligger i. Det gjør du ved å gå inn på «Prisstatistikk»-lenken som står høyt oppe i annonsene på FINN.no. Hvem utarbeider? Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider den kvartalsvise Boligprisindeksen.  Månedlig statistikk på landsbasis utgis av EiendomNorge i samarbeid med Eiendomsverdi og FiNN.no. Den publiseres også på flere nettaviser og hos eiendomsmeglere. I […]

Klar økning i antall førstegangskjøpere

[…]Det har utløst sterk prisvekst, spesielt i Oslo-regionen. Nå ser vi imidlertid tegn til at høye boligpriser er i ferd med å bli en utfordring for førstegangskjøpere i hovedstaden. – Etter rentefallet har det vært svært gode tider for førstegangskjøpere. Etter hvert som renteeffekten avtar vil boligmarkedet falle tilbake til mer normale tilstander og vi tror at økningen i førstegangskjøpere vil avta i de fleste regioner, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Avmatingen i Oslo startet litt tidligere enn forventet, og kommer samtidig med et klart oppsving av førstegangskjøpere i nabokommunene til Oslo. Dette minner om […]

Prisvekst på nye boliger

Prisveksten på nye boliger i første kvartal var den sterkeste for denne perioden siden 2017. I gjennomsnitt økte prisene på nye boliger med 9,8 prosent i første kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2021, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var prisøkning på både nye eneboliger og flerboliger, men den siste kategorien steg mest med hele 10,4 prosent. Fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 økte prisene med 3,1 prosent på flerboliger. Til sammenligning har prisene på bruktboliger økt med henholdsvis 7,2 prosent for eneboliger, 8,7 prosent for småhus og 5,8 prosent for blokkleiligheter fra 1. kvartal 2021 til 1. […]

Er bekymret, men tror ikke på markant omslag

Finanstilsynet er fortsatt bekymret for den økte gjeldsveksten og høye boligpriser, men tror ikke på noe markant omslag i boligmarkedet. – At boligmarkedet nå går noe ned er ikke uttrykk for et markant omslag i boligmarkedet, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen da han onsdag presenterte rapporten «Finansielt utsyn 2017» – Veksten i boligprisene har avtatt de siste månedene, men fra et svært høyt nivå. Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sa Baltzersen. Finanstilsynet uttrykte også en tydelig bekymring for konsekvensene av et omslag i økonomien som […]
Read more » Er bekymret, men tror ikke på markant omslag

Hvor mye kan jeg låne? Dette betyr «5 ganger inntekten»

Boliglånsforskriften slår fast at du ikke kan lån mer enn 5 ganger inntekten, og samtidig må du ha 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig. Men hva betyr dette i tall? Les dette i vår tabell! Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Hvor mye du kan låne reguleres av boliglånsforskriften som er gitt av regjeringen. Denne ble strammet inn for 2017. Nå kan du låne maks fem ganger inntekten, og samtidig må du ha 15 prosent egenkapital når du låner. I tabellen nederst ser du hvordan dette slår ut for deg. Låne maks fem ganger inntekten Ditt samlede lån […]
Read more » Hvor mye kan jeg låne? Dette betyr «5 ganger inntekten»

Klar for å finne fjellhytte? Dette påvirker hyttepriser i 2018

Hytteprisene påvirkes av nærhet til fjell, sjø, bilvei og innlagt vann. Det viser en undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbund. Av: Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Beliggenheten er den viktigste faktoren når nordmenn skal velge hytter. Det mener norske eiendomsmeglere. I en undersøkelse Norges Eiendomsmeglerforbund gjorde i juni 2017 mente 75 prosent av eiendomsmeglerne som svarte på undersøkelsen at nærhet til sjø hadde stor betydning. For fjellhytter er det nærhet til fjell som gjelder, 46 % av eiendomsmeglerne mente at nærhet til fjellet har stor eller svært stor betydning. Og når etterspørselen går opp, da går hytteprisene for disse hyttene også opp. Ønsker […]
Read more » Klar for å finne fjellhytte? Dette påvirker hyttepriser i 2018

Hva er enebolig i kjede?

Kjedet enebolig er ikke det samme som rekkehus! Noen ganger får jeg som forbrukerådgiver spørsmål fra boligkjøpere om hva «enebolig i kjede» betyr. Er dette bare en eiendomsmegler som forsøker å pynte på et rekkehus? SPØRSMÅL: Innlegget er skrevet av Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund og redaktør for Bolig360.no. Carsten Pihl svarer på spørsmål om boligkjøp, boligsalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her. Rekkehus eller kjede? Enebolig i kjede er en selvstendig boligtype. Så det er helt riktig av eiendomsmeglere å bruke begrepet. Typiske eneboliger i kjede (eller enebolig i rekke, […]

Skatt på bolig i 2019 – slik er satsene

Det blir lavere rentefradrag og lavere skatt på leieinntekter i 2019. I tillegg er skattefritaket for AirBnB-utleie fjernet. Dette er skatteopplegget for boliger i 2019. Oppdatert 21.1.2019 SPØRSMÅL?  Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen og redaktør for NEFs forbrukernettsted Bolig360 og gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Dette er det viktigste punktene i skatten for boligeiere i 2019 1. Rentefradraget går ned for alle I 2019 senkes den alminnelige skattesatsen fra 23 til 22 prosent. Dette får innvirkning for alle som har lån. For verdien av skattefradragene […]

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og øker den årlige sparerammen til 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 […]

Hva er «formuesverdi på bolig» som jeg ser i boligannonsen?

Høyt oppe i boligannonsen dukker «formuesverdi på bolig» opp. Men hva er denne verdien og hva brukes den til? Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådigver for bolighandelen Formuesverdi på boligen er et skattebegrep. Dette er det som før het «ligningsverdi», og er den verdien som boligen din vil ha når formueskatten beregnes. Spørsmål? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen svarer på spørsmål om boligkjøp, boligssalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her. Formuesverdi for formuesskatten Formuesverdien brukes til formuesskatten. Og det var en av grunnene til at man byttet navn fra 2017 – for å vise hvor verdien […]
Read more » Hva er «formuesverdi på bolig» som jeg ser i boligannonsen?

Boligprisene i desember 2017 sank med 1,1 prosent

[…]etter eiendomsmegler? Se vår store oversikt her!  Boligprisene landet rundt Her er endringene i boligpriser i desember, og for hele 2017 i parentes: Oslo: -1,0 % (-6,2 %) Kristiansand: -1,2 (-2,7 %) Stavanger: -1,0 % (0,0 %) Bergen: -2,2 % (-6,0 %) Trondheim: -1,4 % (-2,9 %) Tromsø: -1,5 % (-1,8 %) Sjekk prisene der du bor! I Bolig360s boligprisoversikt kan du se hvordan boligprisene var der du bor. Gå inn i kartet og finn prisene for de siste boligomsetningen. Finn boliger som ligner på din bolig, og da kan du se hva du kan forvente å få for din […]
Read more » Boligprisene i desember 2017 sank med 1,1 prosent

Her er kommunene som kan få mindre eiendomsskatt hvis regjeringen får det som de vil

[…]for eksempel retakserer boligene i kommunen for å få et verdigrunnlag som er tilpasset dagens boligpriser. Retaksering kan foretas hvert tiende år, og en rekke av kommunene som i dag har blir rammet har mulighet til å gjøre en slik retaksering. 20 kommuner har verdifastsettelser som er eldre enn 10 år, og noen til vil kunne retaksere når eventuelt nye regler har trådt i kraft. 20 av kommunene har et bunnfradrag i eiendomsskatten. Dette kan de eventuelt fjerne for å bøte på inntektstapet. Regjeringen vil endre verdsettelsen av boligene Hvor stort spillerom kommunene her får er usikkert. I regjeringsplatformen sies […]
Read more » Her er kommunene som kan få mindre eiendomsskatt hvis regjeringen får det som de vil

Boligprisene for november: Lavere priser, men flere solgte boliger enn i fjor.

Boligprisene synker fortsatt i november og salgstiden går opp. Men det ble solgt flere boliger enn i november i fjor. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn.no og Eiendomsverdi ble presentert tirsdag 5. november. Prisene gikk ned med 1,1 prosent viser tallene. Fallet i november er noe høyere enn det vanlige fallet som kommer i november måned. -November er som normalt en svak måned i boligmarkedet, men omsetningen er god og kjøpere og selgere finner hverandre til et prisnivå som begge parter kan leve med. Vi tror derfor at det meste av prisfallet er tatt ut, og forventer en mer normal utvikling i […]
Read more » Boligprisene for november: Lavere priser, men flere solgte boliger enn i fjor.

Slik leier du ut hytte skattefritt

Du kan greit leie ut en hytte du vanligvis bruker selv uten å betale (mye) skatt. Slik er reglene. Oppdatert 21.1.2019 Skatteregelene for utleie av hytte er laget for å være ganske greie både for den som leier ut og for skattemyndighetene. Men det er viktig å skille mellom hytter man bruker selv og rene utleiehytter. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Hytter du vanligvis bruker selv Leier du ut en hytte du vanligvis bruker selv kan du leie […]

Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

Boligselgere har oftest for høye prisforventninger i Oslo og i Vestlandsfylkene viser en ny undersøkelse. Av: Carsten Henrik Pihl Selgere i Oslo, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har oftest for høye forventninger til prisen de kan få for boligen de kan selge. Det viser en ny undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbunds «Meglerinnsikt». SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Må justeres prisforventningen I undersøkelsen som ble tatt opp blant norske eiendomsmeglere i slutten av januar, kommer det frem at eiendomsmeglerne […]
Read more » Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent

I februar steg boligprisene med 1,1 prosent. Samtidig ble det solgt 1,5 prosent flere boliger enn i februar 2017. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerådgiver for bolighandelen Pristatistikken for februar fra EiendomNorge viser at boligprisene steg med 1,1 prosent for februar.  Antall boliger solgt i februar måned var 6268 – noe som er 1,5 prosent flere enn i fjor. Til nå i år er det solgt 5,8 prosent flere boliger enn til samme tid i 2017. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et […]

Beste boliglånsrente i mars – unngå rentesjokket Finanstilsynet frykter!

Finanstilsynet advarer nordmenn mot rentesjokk når renten settes opp til høsten. Ved å bytte til en billigere bank kan du dempe sjokket. Her er de beste rentene på boliglån nå. Av: Carsten Henrik Pihl Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen (bildet) er redd at nordmenn kan gå på et «rentesjokk» når rentene settes opp igjen til høsten. Det fortalte han på Norges Eiendomsmeglerforbunds konferanse «Boligmarkedet – Friskmeldt? tidligere denne uken. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Stor del av inntekt vil […]
Read more » Beste boliglånsrente i mars – unngå rentesjokket Finanstilsynet frykter!

Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

I Oslo bygges det veldig få nye eneboliger. Derfor blir prisforskjellen mellom nye og brukte eneboliger i hovedstaden veldig liten viser nye tall fra SSB. Av: Carsten Henrik Pihl Helt nye boliger skal i utgangspunktet være dyrere en sammenlignbare eneboliger. Men tall for 2017 viser at i Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av prisen for en ny enebolig. Dette viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Bygges lite nytt i Oslo Forklaringen […]
Read more » Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

Flest hytter i Ringsaker. Trysil og Hol på de neste plassene

Det er nesten en halv million hytter i Norge. Flest ligger i Hedmark, mens det i fjor ble solgt flest i Trysil. Av: Carsten Henrik Pihl Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 430.000 hytter i Norge ved inngangen til 2018. I tillegg er det rundt 33.000 helårsboliger som brukes som fritidsboliger. Statistikken viser at det er fjellkommuner som ligger på topp over kommunene med flest hytter. Ringsaker (der blant annet Sjusjøen ligger), Trysil og Hallingdalskommunen Hol ligger på topp av kommunene med flest hytter. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere […]
Read more » Flest hytter i Ringsaker. Trysil og Hol på de neste plassene

Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

Boligprisene steg i januar 2018, og det er rekordstor omsetning til januar å være. Men prisstigningen på landsbasis på 2,0 prosent er lavere enn det pleier å være i januar. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn.no for januar 2018 ble lansert mandag 5. februar. Statistikken viser at prisene steg i januar med 2,0 prosent på landsbasis. Men fordi boligprisene alltid stiger i januar, er dette den svakeste januar på 10 år. Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden. Robust boligmarked Administerende direktør i NEF, Carl O. Geving mener de nye tallene viser at mange har hatt […]
Read more » Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

Regjeringen ønsker at AirBnB rapporterer din utleie direkte til Skatteetaten for at den skal bli skattlagt riktig. Av: Carsten Henrik Pihl Du skal betale skatt hvis du leier du bolig med AirBnB eller andre utleietjenester. Og for å sikre en god rapporter av denne utleien, foreslår regjeringen nå at disse platformene skal rapportere utleien til Skatteetaten. Forslaget til regler ble sendt ut på høring rett før påske, og høringsfristen er 1. juni. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Enklere […]
Read more » Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

Slik kan du selge bolig skattefritt!

Når du skal selge en bolig du ikke har bodd i selv, vil det fort bli skatt. Slik kan du unngå å måtte skatte av boligsalget. Salg av eiendom er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Men det er en del store unntak som for eksempel gjør at de aller fleste som selger en bolig de bor i selv kan selge boligen uten gevinstskatt. (Men de får eventuelt heller ikke fradrag ved et mulig tap.) SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål […]

Boligprisene i april gikk opp med 1,8 prosent – beste april på 10 år

Boligprisene steg i hele landet i april i år, og gikk opp med 1,8 prosent i snitt på landsbasis. I snitt tar det omtrent 50 dager å selge en bolig. Av: Carsten Henrik Pihl Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn.no ble presentert fredag formiddag. Den viser en sterk april, der boligprisene steg med 1,8 prosent på landsbasis. Bergen hadde høyest prisstigning med 2,8 prosent. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Overrasket over sterk prisstigning Den sterke aprilmåneden overrasker Carl […]
Read more » Boligprisene i april gikk opp med 1,8 prosent – beste april på 10 år