Search results for "kupping"

Results 1 - 10 of 19 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

NEFs etiske nemnd kritisk til uttalelser fra eiendomsmeglere om kupping

[…]sammenheng. Noe av det som fremkom under møtet var: Å gi et bud direkte til en selger (kupping) eller å legge inn bud med forbehold om at det skal holdes hemmelig (ikke formidles til andre en selger) er tillatt.  Det ble påpekt at selv om noe er lovlig er det ikke ensbetydende med at en eiendomsmegler MNEF bør redegjøre for dette eller gi noen anbefaling. Formålet med å ta opp saken er ikke å betegne det som uetisk eller i strid med regler, men å få en bevissthet rundt dette i bransjen da man vet at både kupping og hemmelige […]
Read more » NEFs etiske nemnd kritisk til uttalelser fra eiendomsmeglere om kupping

Kupping av budrunden

Kupping av budrunden er nå en budgiver går rett til selger med budet før visning. Eiendomsmeglere har ikke lov til å formidle bud som har kortere frist enn klokken 12.00 dagen etter siste annonserte visning.  Dette står i eiendomsmeglingsforskriften paragraf 6-3 (3). Men selger står fritt til å akseptere bud før dette. Så noen budgivere forsøker å utnyttet dette ved å gå rett på eiendomsmegler. I disse tilfellene vil ikke eiendomsmegler kunne varsle andre interessenter. Selgere trenger ikke godta kupp-bud De som selger boligen kan akseptere et slikt bud – når som helst når det kommer inn. Men om du […]

Hvordan få bukt med kupping?

Hvilke grep kan tas for å gjøre bolighandelen tryggest mulig for forbrukerne? Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving var i forrige uke i debatt med direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. Der ble det blant annet diskutert om man kan gjøre noe for å få slutt på praksisen hvor noen kjøpere forsøker å kuppe boligen foran andre interessenter. (Klippet er med tillatelse fra TV2 […]

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]skulle imidlertid gjerne sett at utvalget samtidig hadde foreslått en regulering som forebygger kupping mer effektivt enn gjeldende lov. For å få til et effektivt vern mot kupping, er det etter NEFs syn nødvendig med hjemmel i annen lovgivning, primært avhendingsloven. NEFs representant har foreslått en endring i avhendingsloven som i praksis gir selger en angrerett frem til kl 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Forslaget innebærer ikke noe stort inngrep i avtalefriheten, og tiltaket retter seg kun mot kupperen, altså den som ikke følger de spillereglene som lovgiver ellers har lagt opp til. Selger vil med denne modellen […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

[…]mener at endringer må komme nå, mens flertallet i første omgang foreslår at omfanget av kupping kartlegges: – NEF er tilfreds med at flertallet ser behovet for lovendring som motvirker kupping, men er skuffet over at flertallet anbefaler en avventende holdning framfor handling. Det er vel dokumentert at kupping er et problem i stigende markeder, og skaper utfordringer for selgere og frustrasjoner for interessenter som opplever at planlagte visninger og budrunder avlyses, sier Carl O. Geving. – NEF mener at det er på høy tid at det tas grep for å hindre kupping, og har foreslått at selgere som kuppes […]
Read more » Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

Når handel inngås før annonsert visning

[…]artikkel skrevet for eiendomsmeglere om eiendomsmegleres ansvar. Forbrukere kan lese mer om kupping i denne artikkelen: Bør du som selger si ja til kupping? Innledning At megler markedsfører eiendommen før lovpålagte opplysninger er klare til å videreformidles til kjøperen, kan by på særlige utfordringer for megleren. Betraktninger knyttet til formidlingsforbudet og vurdering av om bestemmelsen er egnet til å ivareta formålet, ligger utenfor denne artikkelen. Formidlingsforbudet – regelen om minste akseptfrist Det er en utbredt misforståelse hva det såkalte «formidlingsforbudet» i eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 tredje ledd rettslig sett rammer. Bestemmelsen fastslår at megleren ikke kan formidle bud med kortere akseptfrist […]

9 viktige ord å kunne i budrunden

[…]før visning, men fristen må altså være til klokken 12.00 dagen etter siste annonserte visning. Kupping Noen ganger vil budgivere forsøke å legge inn bud før visning. Disse budene må gis direkte til selgere, fordi eiendomsmegler ikke har lov til å formidle bud med frister kortere enn klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Dette gjør at andre interessenter heller ikke får beskjed om et kuppbud. Dette er blant årsakene til at vi som hovedregel ikke anbefaler selgere å godta kuppbud. Les mer her: Skal du som selger godta kupping av boligen  Legitimasjon De som gir bud må gi […]

Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

[…]til eiendomsmeglernes kompetanse på markedsvurdering. Økt risiko for kupping Kuppforsøk og kupping er vanligvis et utsalg av at en eller flere av interessentene ønsker å unngå konkurransen i en vanlig budrunde som de antar vil gi en pris over markedsført prisantydning. Det tilsier at risikoen for kupping øker med differansen mellom prisantydning og reell markedsverdi. Solgt over prisantydning – god eller dårlig egenreklame? Til tross for høy kompetanse og gode verktøy, er prisvurdering ingen eksakt vitenskap. Det er derfor naturlig med noe avvik, både over og under prisantydning. Økende avvik er et fenomen som gjerne oppstår i raskt stigende markeder. Prisavvik behøver verken å […]
Read more » Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

[…]derfor at lovgiver i tillegg bør vedta regler i avhendingsloven som er egnet til å forebygge «kupping». Dette kan gjøres ved å gi selger en tidsbegrenset angrerett i det tidsrommet som formidlingsforbudet varer. Hvis «kupperen» ikke kan få endelig aksept før tiden for den ordinære budrunden, vil insentivet til å kuppe fjernes. En slik regulering vil bare være tyngende for den som ikke vil følge reglene, og den vil heller ikke oppleves som noen belastning i tider eller steder hvor kupping ikke skjer. NEF støtter at Finanstilsynet gis en hjemmel til å forby personer å ha roller innen eiendomsmegling når […]
Read more » NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning