Juridisk bistand fra NEF

NEF har en høykompetent juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere.

Det er mange praktiske og juridiske utfordringer som kan oppstå i meglerhverdagen. NEFs advokater/jurister med spisskompetanse innen eiendomsjus, svarer på juridiske og meglerfaglige spørsmål.  «NEF Juridisk bistand» er en tjeneste for NEFs medlemmer og for ansatte i foretak med årsavtale. Prisen på tjenesten er svært konkurransedyktig, og faktureres per oppdrag hvis man ikke har årsavtale.

Timepris

Henvendelser faktureres i henhold til medgått tid, og gjeldende timepris er kr. 2.100 + mva. Minstepris er kr. 700 + mva. Fakturering vil skje regelmessig til registrert arbeidsgiver dersom ikke annet er avtalt.

Spørsmål kan rettes direkte til juridisk@nef.no eller telefon 24 11 59 99

Årsavtale A

For kontor/filial der fagansvarlig er medlem i NEF
KR 22.000 / 31.900.- +mva. 1-5 ansatte / over 5 ansatte
 • Fri bruk for alle på kontoret
 • Uavhengig om ansatt er medlem
 • Ring/e-post om juridiske spørsmål
 • Ring/e-post om meglerfaglige spørsmål
 • Avtalen gjelder pr kontor

Årsavtale B

For kontor/filial der fagansvarlig ikke er medlem i NEF
KR 44.000 / 53.900.- +mva. 1-5 ansatte / over 5 ansatte
 • Fri bruk for alle på kontoret
 • Uavhengig om ansatt er medlem
 • Ring/e-post om juridiske spørsmål
 • Ring/e-post om meglerfaglige spørsmål
 • Avtalen gjelder pr kontor

Årsavtale for kjeder

For spørsmål om vilkår og priser for kjeder med flere kontorer/filialer, ta kontakt på firmapost@nef.no eller benytt spørreskjema under.

  Din rolle

  Ditt navn

  Epost

  Telefon

  Melding

  Juridisk svartelefon

  24 11 59 99

  Betalingstjeneste. Kun for medlemmer av NEF.

   Din rolle

   Ditt navn

   Epost

   Telefon

   Melding

   Juridisk avdeling

   Nina Hauge Bull

   Juridisk rådgiver (i permisjon)
   45 48 50 88
   juridisk@nef.no

   Cecilie Eide Knudsen

   Juridisk direktør
   45 48 50 87
   juridisk@nef.no
   Halvor Elde

   Halvor Elde

   Juridisk rådgiver
   24 11 59 99
   juridisk@nef.no