Search results for "NEF ansatte"

Results 1 - 10 of 844 Page 1 of 85
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Kan eiendomsmeglingsforetaket midlertidig leie ut de ansatte til banken?

[…]har vært i kontakt med Finanstilsynet som bekreftet at eiendomsmeglingsforetaket kunne leie ut ansatte til banken, dersom de ansatte det gjelder utelukkende jobber for banken i den perioden de er leid ut og samtidig mister sin tilgang til eiendomsmeglingssystemene i den perioden de er leid ut til […]
Read more » Kan eiendomsmeglingsforetaket midlertidig leie ut de ansatte til banken?

Miljøtiltaket som får de ansatte til å juble – og bedriftene til å gni seg i hendene

[…]idé for å gjøre det enklere også for næringslivet: Av: Hayk Hva om bedrifter kunne tilby sine ansatte gratis parkering på jobb, i bytte mot at de lar kollegene bruke bilen når den ikke er i bruk – mot riktig kompensasjon, naturligvis? Løsningen ble Hayk: – Bildeling løser mange viktige problemer. I Oslo er det 230.000 bompasseringer daglig. Byer er fulle av personbiler som står stille 95 prosent av tiden, bildeling kan redusere på antallet biler, men bare omhver bil blir bedre utnyttet. Vi er nødt til få opp bruken av bildelingsbilene. Vårt konsept er å bruke de bilene som […]
Read more » Miljøtiltaket som får de ansatte til å juble – og bedriftene til å gni seg i hendene

Hva bør en eiendomsmegler være oppmerksom på ved en nedbemanning hos sin arbeidsgiver?

[…]enn kun salg, f. eks. fagansvar el. og det kan da være usaklig å sammenligne disse opp mot ansatte kun driver med salg Ansatte som har ansvar for å utvide området som det konkrete eiendomsmeglerkontoret satser på, f. eks. geografisk så kan det være usaklig å sammenligne vedkommende med en annen som kun har solgt i det området som kontoret «alltid» har eksistert Fordeling av oppdrag, der ansatte nyter godt av at en annen erfaren megler fordeler oppdrag med disse, kan det være usaklig da at en annen som kun må jobbe med egne innhentede oppdrag blir valgt ut Selv […]
Read more » Hva bør en eiendomsmegler være oppmerksom på ved en nedbemanning hos sin arbeidsgiver?

Egenhandelsforbudet

[…]er tilknyttet foretaket som selvstendig oppdragstaker. Forbudet gjelder heltidsansatte og deltidsansatte, faste ansatte og midlertidige ansatte. Det er heller ikke noe vilkår om at vedkommende må utføre arbeid som er ledd i eiendomsmegling. En ansatt renholdsarbeider er omfattet av bestemmelsen på lik linje med en visningsassistent som jobber på timesbasis, eller en megler eller en fullmektig som jobber fulltid. Forbudet gjelder ansatte som er i permisjon eller som er permitterte. Forbudet gjelder dessuten «eiere og tillitsvalgte som normalt deltar i den daglige driften». Vilkåret om at disse normalt deltar i den daglige driften innebærer at det å være passiv eier […]

Juridisk bistand fra NEF

[…]telefon 24 11 59 99 Årsavtale for kontoret/filialen a) Kontor/filial der fagansvarlig er medlem i NEF Inntil 5 ansatte: Årspris kr 20.000,- + mva Over 5 ansatte: Årspris kr 29.000,- + mva Fri bruk for alle på kontoret – alle ansatte kan ringe eller sende e-post om juridiske og meglerfaglige spørsmål, uavhengig av om den ansatte er medlem selv. Avtalen gjelder pr kontor. b) Kontor/filial der fagansvarlig ikke er medlem i NEF Inntil 5 ansatte: Årspris kr 40.000,- + mva Over 5 ansatte: Årspris kr 49.000,- + mva Fri bruk for alle på kontoret – alle ansatte kan ringe eller […]

Sommeren står for døren – det gjør også sommerferien

[…]av ferieloven at alle arbeidstakere har rett til ferie. Dette omfatter både heltid- og deltidsansatte samt midlertidig ansatte. Feriedager Ferieloven legger minimumsrettighetene for arbeidstakers rett til ferie. Det er med andre ord anledning til å avtale ferierettigheter for den ansatte som gir større antall feriedager enn lovens utgangspunkt, men det er ikke tillatt for arbeidsgiver å innskrenke den lovfestede retten til ugunst for arbeidstaker. Ferielovens rettslige utgangspunkt er at alle ansatte har rett 25 virkedager ferie, jf. ferieloven § 5. Ordet «virkedager» kan forvirre, ved at loven beregner opp til 6 virkedager pr uke. Regnet i antall uker er det […]
Read more » Sommeren står for døren – det gjør også sommerferien

Nytt rundskriv om eiendomsmegleres langsiktige investeringer i fast eiendom

[…]bør alltid fremvises og forklares for nyansatte. Foretaket har plikt til å føre register over ansattes innehav av fast eiendom, og de ansatte plikter å informere foretaket om erverv og salg, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 5-4. For at det ikke skal herske noen tvil om ansattes ansvar, bør dette også reflekteres i ansettelseskontraktene, gjerne med henvisning til det til enhver tid gjeldende interne reglementet for erverv og avhending av fast eiendom. Det er videre et poeng at plikten til å føre register etter eiendomsmeglingsforskriften § 5-4 kun omfatter handler som har funnet sted, hvor registeret så snart som mulig skal oppdateres. […]
Read more » Nytt rundskriv om eiendomsmegleres langsiktige investeringer i fast eiendom

Hvorfor NEF-kurs

[…]er kun den beste etterutdanningen god nok! Det er flere grunner til å ta etterutdanningen gjennom NEF: 1. NEF har over 80 års erfaring med utdanning av og etterutdanning for eiendomsmeglere og øvrige ansatte i bransjen 2. NEF utvikler kurs for alle målgrupper innnen eiendomsmeglingsbransjen 3. NEF kurs-program er under kontinuerlig evaluering og utvikling 4. NEF har landets bredeste kursportefølje innen eiendomsmeglingsjus 5. NEF holder kurs over hele landet 6. Deltagelse på NEF-kurs inspirerer og motiverer! 7. Deltagelse på NEF-kurs er nettverksbygging 8. På NEF-kurs har vi diskusjoner på et høyt faglig nivå 9. Økt kompetanse gir økt trygghet og […]