Kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger

Kommentar til Finanstilsynet forslag for å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren.

Finanstilsynet har foreslått å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån. Forslaget innebærer en innsnevring av bankenes skjønnsutøvelse som vil bidra til en strammere utlånspraksis.

Les Finanstilsynets brev til Finansdepartementet her.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil knytte noen kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger.

– Vi deler finansmyndighetenes bekymring for et galopperende boligmarked med en ukontrollert pris- og gjeldsspiral. Vi tror likevel at tiltak på kreditsiden vil ha begrenset effekt på kort sikt. Boligmarkedet er preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er over tid bygget for få boliger til å mette den økende etterspørselen. Lånerentene er svært lave, og det er skapt en forventning om at rentene skal ned på enda lavere nivåer. Dersom Norges Bank senker styringsrenten ytterligere denne uken frykter vi at det stimulerer nye låneopptak i et omfang som vil overstyre effekten av andre tiltak. Det er for få boliger i markedet, og fortsatt nok av kredittverdige kjøpere som er villig til å betale godt for sin drømmebolig. Da vil prispresset vedvare, og risikoen for finansiell ubalanse øker, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Utviklingen i boligmarkedet har gått raskere enn noen har forutsett. Husholdningenes gjeld har vokst 20 % de siste tre årene, husholdningenes disponible realinntekt har vokst omtrent halvparten så mye. 7,5 % av husholdningene har en gjeld på 4 ganger inntekten eller mer. Unge boligkjøpere har aldri opplevd normal styringsrente på 4-5 %. 4 av 10 unge får økonomisk hjelp av familien ved boligkjøp og 1 av 5 unge har avdragsfrie boliglån. Ved utløpet av 2014 var boligprisene 8 % høyere enn 12 måneder tidligere, inflasjonen var kun 2 % i samme periode. Og boligprisene har fortsatt å stige i 2015. I pressområder som Oslo selges 8 av 10 boliger over verditakst. Selv om enkelte utviklingstrekk kan bremses av tiltak på kreditsiden, vil det være høy risiko for økonomisk tilbakeslag så lenge boligmarkedet er overstimulert av lav rente. Derfor tror vi at det kan være klokt å holde styringsrenten på dagens nivå en stund til, sier Geving videre.

Les også: Finansdepartementet setter pris på en grundig tilråding fra Finanstilsynet.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund: 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no