Boligprisene stiger i Oslo

Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

Mens prisen på gjennomsnittsboligen var rett over 2 millioner kroner i Finnmark, måtte man ut med seks millioner kroner i Oslo. Nye tall fra SSB viser snittprisene for boliger solgt i Norge i fjor.

Nye boligkjøpere i Norge blir nærmest automatisk boligmillionærer – eller gjeldsslaver. Det viser den nye eiendomsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå som ble offentliggjort i slutten av januar.

Tallene for 2016 viser blant annet snittprisene for omsatte boliger i Norge i 2016. Gjennomsnittlig boligpris for de som kjøpte i 2016 i Norge var på 3,4 millioner kroner.

Mens statistikken viser at det er en stor spennvidde for hva boligkjøpere må ut med avhengig av hvor man bor i landet.

Tredelt prisbilde i Norge

Tallene viser også at snittprisene på landsbasis trekkes mye opp av Oslo og Akershus, der boligprisene er høye, og antall omsettinger er mange. (Se tabell nederst i saken).

Boligprisene i landet er tredelt. Oslo er på topp med en snittpris på 6 millioner kroner gjennom året. Deretter kommer en gruppe med fylkene rundt Oslo og fylkene med de andre store byene, der snittprisen er mellom 3,5 og 4,5 millioner kroner.

Nederst kommer resten av landet, der boligprisene i gjennomsnitt ligger på mellom 2 og 3 millioner kroner gjennom året.

Det samme bildet sees i kartet under, jo rødere markering, jo høyere er prisen.

Boligpriser i 2016
Boligprisene i Norge i 2016: Kartet viser grafisk hvor prisene er høyest. Jo rødere fylke, jo høyere pris. Kilde: SSB.

Lavt tilbud i Oslo gir høy boligpris

Prisene i Oslo steg over 20 prosent i 2016, og det synes godt hvis vi ser på Oslo-prisene isolert. Snittboligprisen i Oslo var 5,8 millioner kroner i første kvartal 2016, og endte opp på 6,3 millioner kroner i fjerdekvartal.

Mye av prisstigningen henger sammen med historisk lavt tilbud av boliger i Oslo. Grafen under viser at mye av prisstigningen nok henger sammen med meget lavt tilbud av boliger, og dermed lav omsetning.

Grafen sammenligner boligpriser (rød linje) med antall omsettinger (blå sløyler) kvartal for kvartal fra 2013 til 2016. Der ser man at første kvartal 2016 hadde det laveste omsettingstallet i denne perioden.

Boligpriser i Oslo 2013-2016
Boligprisene i Oslo: Gjennomsnittlig boligpris i Oslo (rød graf) sammenlignet med antall omsettinger (blå søyler) i perioden 2013-2016. Grafen viser at prisstigningen siste året samsvarer med meget lave omsettingstall. (Grafikk NEF, kilde SSB).

 

Dette kostet gjennomsnittsboligen i de ulike fylkene i 2016

Alle priser i millioner kroner

 • Oslo: 6,0
 • Akershus: 4,5
 • Hordaland: 3,4
 • Sør-Trøndelag: 3,4
 • Rogaland: 3,3
 • Vestfold: 3,2
 • Troms: 3,1
 • Buskerud: 3,1
 • Vest-Agder: 2,9
 • Østfold: 2,8
 • Møre og Romsdal: 2,6
 • Aust-Agder: 2,4
 • Nord-Trøndelag: 2,4
 • Nordland: 2,4
 • Sogn og Fjordane: 2,3
 • Hedmark: 2,2
 • Telemark: 2,2
 • Oppland: 2,2
 • Finnmark: 2,0

Om tallene: Tallene er hentet fra SSBs statistikk over eiendomsomsetting publisert 30. januar 2017.

Slik har stigningen på landsbasis vært

boligpriser i Norge 2009-2016
Figuren viser stigningen i gjennomsnittlig boligpris på landsbasis fra 2009 til 2016. Sammenlignet har hytteprisen i perioden vært ganske stabil. (Kilde: SSB)

Del artikkel