Search results for "Boligprisvekst"

Results 1 - 10 of 48 Page 1 of 5
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Boligprisvekst bygger fallhøyde

[…]deler også Finanstilsynets bekymring bekymring for fremtidige effekter av en gjensidig kredit- og boligprisvekst, og da spesielt for de unge som skal prøve å komme seg inn i boligmarkedet. – Når boligprisene vokser så sterkt som de har gjort i Oslo-regionen bidrar det til at husholdningenes totalgjeld øker. Det er særlig de unge som drar på seg en høy gjeldsgrad for å komme inn i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Han peker på rentenivået som en hovedårsak: – Det er det historisk lave rentenivået som gjør det mulig å låne mer, og renten har et særlig […]

Boligprisvekst nesten over hele landet

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i andre kvartal av 2018 var positiv boligprisvekst nesten i hele landet. – I juli 2018 kan vi konstatere at boligmarkedet nok en gang har reist seg og er på vei mot nye høyder. Korreksjonen i 2017 ble kortvarig. I følge SSBs ferske prisindeks for brukte boliger økte  prisene i 2. kvartal i alle storbyene unntatt Stavanger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Mange analytikere sliter med å forstå denne utviklingen, men så lenge folk har god inntekt, lav lånerente og troen på boligmarkedet er det sannsynligvis rom for […]

NEF jobber ikke for boligprisvekst

[…]når prisene stiger og alle som selger bolig er fornøyde med prisen. Etter mange år med positiv boligprisvekst er vi nå inne i en periode med svakere utvikling. Siden 2008 har prisene de fleste steder steget ganske bra. Da er det ikke unaturlig at fallende priser får mye oppmerksomhet. Øyeblikksbildet blir ekstremt fokusert og glemt er det langsiktige perspektivet. Da jeg skulle kjøpe min første leilighet for ca. 20 år siden, fikk jeg maksimalt låne 3 ganger inntekten. Selv som nyutdannet og svært ambisiøs eiendomsmegler :-). Det ga meg en liten klump i magen å låne så mye penger. I […]

Sterk boligprisvekst

[…]på samme tid for et år siden, viser statistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Boligprisveksten har vært en god del sterkere enn forventet i årets to første måneder. Vi tror imidlertid at prisveksten er forbigående. Tilbudssiden vil øke utover våren, samtidig som etterspørselen vil normaliseres ettersom rekordmange nordmenn allerede har byttet bolig under pandemien. Vi forventer også at økte lånekostnader vil dempe kjøpekraften og moderere prisutviklingen i løpet av våren, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 244 759 kr ved utgangen av februar. Lavere utbud Statistikken viser […]

Sterk boligprisvekst i august.

Det var en uvanlig sterk prisvekst i boligmarkedet i august. Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisen i gjennomsnitt steg med 2,8 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 9,1 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Færre salg Det ble i august solgt 8628 bruktboliger, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med august 2015. Ved utgangen av august var det 11.570 boliger til salgs, noe som er 15,9 prosent færre enn for ett år siden. Det er spesielt på Østlandet at det er få boliger for salg. Eksempelvis er det i […]

Overraskende sterk boligprisvekst

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 3,3 prosent i januar. Dette er unormalt mye i forhold til årstiden og er 0,9 prosent høyere når man har korrigert for sesongvariasjoner. Statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene nå er 3,2 prosent høyere enn for et år siden – Tilliten til boligmarkedet er høy og januareffekten var overaskende sterk i de store byene. Trenden med rekordmange boligsalg fortsetter i 2020, og salgene går raskere enn på lenge,  sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Mange salg Statistikken vider videre at det i januar ble det solgt […]

SSB: Sterkest boligprisvekst på leiligheter

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var blokkleiligheter som steg mest i 3. kvartal. På landsbasis gikk boligprisene i gjennomsnitt opp med 3,2 prosent i 3. kvartal. Hvor prisene på leiligheter steg med 4,6 prosent, mens småhus og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent. Sterkst vekst i Oslo og Bergen Boligprisene i regionene Oslo med Bærum og Vestlandet utenom Bergen økte mest, respektive 6,2 og 5,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, mens boligprisene i Stavanger har vært uforandret i perioden. Fra 3. kvartal 2015 til samme kvartal i 2016 steg de gjennomsnittlige boligprisene med 8,0 prosent. Den […]

Rekordsterk boligprisvekst

[…]prosent. den viser videre at boligprisene er nå 9,7 prosent høyere enn for ett år siden. – Boligprisveksten er normalt sterkest tidlig i året, men den utviklingen vi ser nå er langt sterkere enn forventet. Dette er uheldig fordi det skaper fallhøyde i markedet. Vi vil advare folk mot å kjøpe over evne i den tro at boligprisveksten er ustoppelig. Dette gjelder spesielt i Oslo hvor mange budrunder tar helt av på grunn av underskudd på den type boliger folk flest etterspør, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  Noen flere salg, færre lagt ut I februar ble […]

Uvanlig sterk boligprisvekst i mars

Etter en relativt svak prisutvikling i boligmarkedet i februar, reagerte markedet med å heve gjennomsnittsprisen med 1,9 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned, viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Den tidlige påsken førte imidlertid til at det ble solgt 25 prosent færre boliger i mars i år enn på samme tid i fjor. Det ble totalt solgt 6.473 bruktboliger i mars. Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden. […]