Search results for "oslo"

Results 1 - 10 of 475 Page 1 of 48
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Prising i Oslo-markedet

[…]møte. OAEF-leder Anders Langtind kommer i innlegget under med en krystallklar oppfordring til Oslo-meglerne. – Vi kan bedre enn dette! Av: Anders Langtind, leder Oslo & Akershus Eiendomsmeglerforening NEF sitt mål er å styrke medlemmenes rolle ved kjøp og salg av fast eiendom i Norge. Jeg vet, at vi alle har et sterkt ønske om å være den som bidrar til å trygge bolighandelen her i landet, den optimale mellomperson. Dette er årsaken til at NEF har vært en aktiv pådriver for å utvikle bransjen, både gjennom strengere lovgivning, og en aktiv rolle i utviklingen av studiet. NEF har til en […]

Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

[…]På møtet ble det presentert hvilke tiltak som var gjort for å få en bedre prising i Oslomarkedet denne høsten. Med på møtet var representanter for Finansdepartementet, Kommunaldepartementet, Justisdepartementet, Oslo kommune, Finanstilsynet, Forbrukerombudet og eiendomsmeglerbransjen. Godt med lys på problemet: Statssekretær Tore Vamraak fra Finansdepartementet (midten, bildet over) sa at det er godt å få lys på problemene. Christian Dreyer fra EiendomNorge (tv) og Carl O. Geving fra NEF (th) er enige. (Foto: Peter Rånås, NEF). Kulturendring Initiativet i eiendomsmeglingsbransjen i september i år for få mindre avvik mellom prisantydning og solgtpriser har gitt resultater -Vi opplever at vi begynner […]
Read more » Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

[…]gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Bygges lite nytt i Oslo Forklaringen i Oslo er enkel. Det er få nye tomter i Oslo for eneboliger, og de fleste eneboligene som bygges skjer som fortetting. Det ble i fjor bygget bare i underkant av 200 nye eneboliger i Oslo. Og det var 27.600 eneboliger i Oslo ved årsskiftet, viser tall NEF og Ambita har funnet frem. Ønsker man å kjøpe en enebolig i Oslo må man altså stort sett nøye seg med en brukt en.  Dermed holder de brukte eneboligene seg godt i pris. […]
Read more » Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

[…]av lånesøknader for å hjelpe kunder, sier finansminister Siv Jensen (Frp). Unntaket er Oslo. Der strammes det inn. I Oslo begrenses bankenes mulighet til å innvilge lån som bryter med kravene, til 8 prosent av verdien av samlede utlån eller inntil 10 millioner kroner per kvartal. Ikke for refinansiering Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig fra banker og andre med tillatelse til å yte lån i Norge. Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før. Den nye forskriften er midlertidig og gjelder fram til 30. juni 2018. Regelverket: Hele forskriften finner du her!   (Foto […]
Read more » Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

Oslo drar boligprisen opp

[…]i mai utviklet seg sterkt over nesten hele landet. Størst oppgang blant byene hadde Oslo og Hamar med henholdsvis 2,2 og 1,6 prosent. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 12,8 prosent. Deretter følger Hamar og Drammen med henholdsvis 11,4 og 10,1 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,0 og 5,8 prosent. – Mai har vært en svært sterk måned på landsbasis med høyt omsetningsvolum og høy prisvekst. Trenden med svært store regionale forskjeller fortsetter, hvor Oslo og Hamar fortsatt topper prisveksten. Dette reflekterer de […]

Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

[…]i sekundærboliger fra januar til august 2017 Flere førstegangskjøpere i kommunene rundt Oslo Mens antallet førstegangskjøpere har gått ned i Oslo i første halvår, ser vi at en rekke av kommunene rundt Oslo opplever at det har blitt flere førstegangskjøpere i første halvår i år enn første halvår i fjor. – Undersøkelsen kan tyde på at flere førstegangskjøpere bosetter seg i kommunene rundt Oslo hvor prisnivået er mer oppnåelig for unge mennesker med normal inntekt og begrenset egenkapital, sier Carl O. Geving. Han ser ikke bort fra at tendensen fortsetter i annet halvår av 2017: – Selv om osloprisene er […]
Read more » Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

[…]viser at antallet sekundærboliger øker i Oslo i 1. kvartal 2018. Antallet sekundærboliger i Oslo øker i første kvartal 2018. Dermed fortsetter trenden fra 2017 med at antallet sekundærboliger i Oslo øker. Grafen over viser antallet i første kvartal (mørk blå søyle) sammenlignet med totaltall ved utgangen av de foregående årene. Totalt er det 53.331 sekundærboliger i privat eie i Oslo ved utgangen av første kvartal 2018. Tallet viser hvor mange boliger som er eid av privatpersoner som selv ikke bor i boligene. Analysen er presentert i en ny rapport om sekundærboliger og førstegangsboligkjøpere som Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita presenterer under […]
Read more » Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

[…]her. Samtidig er prisveksten for de siste tolv månedene 8,3 prosent, viser statistikken. Det er Oslo som trekker boligprisene på landsbasis ned: Mens Oslo har nedgang, har de andre store byene oppgang. Godt nytt i lengre perspektiv Administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving mener maiprisene peker på at markedet normaliseres: -Den justeringen vi nå ser i boligmarkedet er ventet og en god nyhet når vi ser det i et lengre perspektiv. Når prisene faller i Oslo etter en rekordlang periode med ekstrem oppgang, samtidig som de stiger i Stavanger, er dette et sunnhetstegn og uttrykk for en normalisering i […]
Read more » Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

[…]på NEFs konferanse «Boligmarkedet – Friskmeldt?». Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017 viser statistikken. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016. -Tallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den trenden vi så i våre tall gjennom 2017, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF.  -Mange av de som kjøper sekundærboliger i Oslo er kapitalsterke og påvirkes i liten grad av de strengere egenkapitalkravene som kom i boliglånsforskriften. I fallende markeder er tendensen at noen […]

Eiendomsskatten i Oslo: Hvordan sette inn i salgsoppgaven, og hvem skal betale?

[…]mellom kjøper og selger som en del av pro & contra oppgjøret pr. overtagelsestidspunktet. For Oslo – og andre kommuner – som nå skal kreve inn eiendomsskatt for første gang, kan utskrivings- og forfallstidspunkt for betalingen skape noen utfordringer der boligen er solgt før skatten innkreves. I Oslo vil faktura for utskrevet eiendomsskatt for 2016 sendes ut i september og oktober 2016, og forfall er innen hhv. 1. oktober 2016 og 1. november 2016. Fra neste år legges det opp til innkreving 4 ganger i året sammen med de øvrige kommunale avgifter. Les også: Her er kommunene med høyest eiendomsskatt Har […]
Read more » Eiendomsskatten i Oslo: Hvordan sette inn i salgsoppgaven, og hvem skal betale?