Search results for "e-takst"

Results 1 - 10 of 70 Page 1 of 7
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Kursdokumentasjon Takst i fokus

Kursdokumentasjon for kurset «Takst i fokus» i Oslo 27. september 2016 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig!   Kursdokumentasjon «Takst i fokus» […]

Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

Medhjelpers rolle ved gjennomføring av tvangssalg innebærer i stor grad en omsorgsrolle for tvangssalgsobjektet og alle partene involvert i tvangssalget. Medhjelpers kontakt med saksøkte vil være avgjørende for hvordan tvangssalget i praksis kan bli gjennomført. Å være medhjelper krever en utstrakt kunnskap om grunnlagene for tvangssalg og grunnlagets betydning for den videre gjennomføring av tvangssalget. De mangeartede grunnlagene for gjennomføring av tvangssalg vil ha en innvirkning på type informasjon medhjelper skal gi til de involverte parter. Av: Advokat Torolv Sundfør, Advokatfirmaet SGB Storløkken Innledning I de senere år har det vært en jevn stigning av antall besluttede tvangssalg. Med utgangspunkt […]
Read more » Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

NEF deltok torsdag på høringsmøte om endringer i avhendingsloven, der målet er en bedre og tryggere bolighandel. Høringsmøtet var arrangert av Justisdepartementet, og er et ledd regjeringens arbeid med ny boligstrategi som ble lansert rundt St.Hans i år.  Strategien bygger igjen på høringen om tryggere bolighandel fra i fjor høst, der NEF leverte felles høringssvar sammen med Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet og NTF/NITO (Nå Norsk takst). Les mer: Går sammen for å trygge bolighandelen Vil fjerne «as-is» Regjeringen har i sin strategi pekt på veien de ønsker å følge i det videre lovarbeidet. Det viktigste er at man ønsker å fjerne muligheten […]
Read more » NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

Takstforeninger slår seg sammen

Takstforeningene NITO Takst og Norges Takseringsforbund (NTF) etablerer en felles organisasjon når de nå slår seg sammen. Det er ikke første gang NITO Takst og NTF har vært i samtaler om fusjon, men det var først tidligere denne uken at styrene i begge organisasjonene ga sitt endelige ja til sammenslåingen. Den praktiske samordningen vil skje i løpet av høsten. – Hensikten er å øke vår samlede slagkraft i spørsmål som berører bransjen, og samtidig effektivisere et omfattende service- og tjenestetilbud til medlemmene, sier Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst i en pressemelding. Synergier Den nye organisasjonen kommer også til å […]

Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

[…]Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  Les: Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen Fakta om E-takst: E-takst lages i Eiendomsverdi sitt datasystem. Salgsversjonen av E-takst utvikles av megler basert på meglers skjønn, kombinert med statistisk informasjon om historisk prisutvikling på den aktuelle boligen, relevante referansesalg og snittpriser i nærområdet. Meglers priskompetanse blir like viktig som før, men rapporten vil dokumentere arbeidet på en god […]
Read more » Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

Nå endres reglene for boligsalg

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk Takst og Huseierne. Fra årsskiftet gjelder nye regler for omsetning av brukte boliger. Ved forberedelse til et salg er det viktig å ta hensyn til endringene, ifølge bransjeaktørene. Fra 1. januar endres avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig. Da kan det ikke lenger tas generelle forbehold om tilstanden, ved formuleringer som at boligen eller hytta selges «som den er.»  Selger har risikoen for at for at eiendommen er i samsvar med avtalen. Hvis det er tilstandsavvik så kan kjøper ha krav på prisavslag eller erstatning. Det vil praksis si at kravene til informasjon […]