Search results for "meglerstandard"

Results 1 - 10 of 60 Page 1 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Ny meglerstandard: 10 tips til megleren

[…]for salg av eiendomsselskap. Her gir jeg ti tips og informasjonspunkter til megleren om bruken av meglerstandarden. Den nye meglerstandarden viderefører i all hovedsak risikofordelingen mellom partene fra den forrige versjonen lansert i 2015. Garantikatalogen er tilnærmet lik som tidligere, og struktur og begrepsbruk er i det alt vesentlige som før. Men den nye standarden er forsøkt gjort mer leservennlig, og det er foretatt en rekke forbedringer etter innspill fra meglere, advokater og andre. For å sikre at transaksjonene fremover kan gjennomføres mest mulig smidig bør næringsmeglere sette seg raskt inn i den nye standarden. Vis til meglerstandarden i budaksepten […]