NEF-direktør Carl O. Geving og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen deler bekymring for den økte gjeldsveksten i husholdningnene.

Er bekymret, men tror ikke på markant omslag

Finanstilsynet er fortsatt bekymret for den økte gjeldsveksten og høye boligpriser, men tror ikke på noe markant omslag i boligmarkedet.

– At boligmarkedet nå går noe ned er ikke uttrykk for et markant omslag i boligmarkedet, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen da han onsdag presenterte rapporten «Finansielt utsyn 2017»

– Veksten i boligprisene har avtatt de siste månedene, men fra et svært høyt nivå. Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sa Baltzersen.

Finanstilsynet uttrykte også en tydelig bekymring for konsekvensene av et omslag i økonomien som fører til en renteøkning eller økt arbeidsledighet. Det vil i tilfelle føre til lavere privat konsum og boligprisfall. Hvor særlig de yngre aldersgruppene med små finansielle buffere og høy boliggjeld vil være spesielt utsatt.

Finanstilsynet peker i rapporten også behovet for stramme inn praksis for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.

Deler bekymring, men tror på bedret balanse

Norges Eiendomsmeglerforbund har i lang tid også pekt på konsekvensene av den høye gjeldsveksten, men tror at den senere tids oppbremsing i boligmarkedet trolig er med på dempe systemrisikoen og dermed også faren for en brå prisnedgang i boligmarkedet.

– Vi deler Finanstilsynets bekymring for kombinasjonen av høye boligpriser og høy gjeldsbelastning. Det er grunn til bekymring når enkelte tar opp forbrukslån for å kunne reise egenkapital til boligkjøp, og det er derfor også positivt at Finanstilsynet nå strammer inn praksis for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Samtidig er det grunn til å minne om at boligprisutviklingen er et resultat av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Lave renter har bidratt sterkt til prisveksten i pressområdene, en utvikling vi kunne bremset dersom boligproduksjonen hadde vært høyere på et tidligere tidspunkt, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Når boligforsyningen har begynt å ta seg opp og vi ser at boliglånforskriften bidrar til å bremse det sterke oslomarkedet, er boligmarkedet i pressområdene i ferd med å gjenvinne balansen. Vi håper nå at den utflatingen vi nå ser i boligmarkedet vil føre til en lavere gjeldsvekst framover og dermed også på sikt vil dempe systemrisikoen, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Les Finanstilsynets rapport her.

 

Del artikkel