Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de foreslår uendret ramme for BSU-ordningen, til tross for at utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav har løpt fra dagens sparerammer. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte noen kommentarer til dette:

Norges Eiendomsmeglerforbund er skuffet over at regjeringen ikke går inn for en utvidelse av sparerammene i BSU-ordningen. Når BSU fra 2022 begrenses til å omfatte de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig, burde sparerammene samtidig utvides gradvis til et nivå som gjør det mulig for unge å spare opp hele egenkapitalen til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og årlig sparerammen på 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 kroner i egenkapital. Førstegangskjøperstatistikken som utarbeides av NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse viser at den gjennomsnittlige førstegangskjøperen er rundt 28 år.  Mange av disse førstegangskjøperne har imidlertid økonomisk støtte fra foreldre. De som ikke har økonomisk støtte bruker vesentlig lenger tid på å komme inn i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at:

  • Det er fornuftig å forbeholde BSU for førstegangskjøpere slik regelen blir fra 2022.
  • Det bør være mulig å spare opp hele maksbeløpet i BSU før man fyller 30. 
  • Maksbeløpet bør økes for å stå bedre i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav.

Norges Eiendomsmeglerforbund foreslår at:

Maksbeløpet i BSU økes gradvis opp til 450.000 kroner med et tak på årlig sparing på opp til 45.000 kroner.

For ytterligere kommentar:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no