Search results for "kjøpekontrakt"

Results 1 - 10 of 59 Page 1 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Kjøpekontrakt og betaling

[…]overtagelse, som sikkerhet for at entreprenøren oppfyller sine forpliktelser etter lova og etter kjøpekontrakten. Dersom du må betale forskudd på kjøpesummen (alt som betales før du har overtatt boligenog fått tinglyst skjøte er forskudd) skal det i tillegg stilles bankgaranti for dette beløpet. Bustadoppføringslova gjelder også ved kjøp av andelsboliger. Andre dokumenter Det kan også være mange andre dokumenter du må underskrive i tillegg til selve kjøpekontrakten. Disse blir presentert og forklart av megleren. Egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet til kommunen må i mange tilfeller underskrives. Er det selveierleilighet du kjøper må du erklære i skjøtet på at du ikke kjøper mer enn to […]