Search results for "avhendingslov"

Results 1 - 10 of 20 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

NEF deltok torsdag på høringsmøte om endringer i avhendingsloven, der målet er en bedre og tryggere bolighandel. Høringsmøtet var arrangert av Justisdepartementet, og er et ledd regjeringens arbeid med ny boligstrategi som ble lansert rundt St.Hans i år.  Strategien bygger igjen på høringen om tryggere bolighandel fra i fjor høst, der NEF leverte felles høringssvar sammen med Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet og NTF/NITO (Nå Norsk takst). Les mer: Går sammen for å trygge bolighandelen Vil fjerne «as-is» Regjeringen har i sin strategi pekt på veien de ønsker å følge i det videre lovarbeidet. Det viktigste er at man ønsker å fjerne muligheten […]
Read more » NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

Ny avhendingslov trer i kraft 1. januar 2022

[…]om forskrift til avhendingsloven Forskrifter til avhendingsloven på høring Revidering av avhendingsloven Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget Kommentar til endringer i avhendingsloven — Formålet er få bedre tilstandsrapporter slik at alle parter får bedre informasjon om boligen ved kjøp og salg av bolig, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding. — Endringene i avhendingslova som ble vedtatt i 2019, og forskriften om godkjente tilstandsrapporter, vil legge til rette for at flere skjulte feil og mangler kommer på bordet før kjøperen gir sitt bud, i stedet for etter overtakelsen, sier Monica Mæland, justis- og beredskapsminister […]

Innlegg: Revidert avhendingslov i kraft fra nyttår- hva betyr det for oss?

[…]en bedre balanse i rettsforholdet mellom selger og kjøper. Les også: De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022. Samarbeid gir gjennomslagskraft NEF-styret har sammen med administrasjonen lagt ned mye arbeid i å gjennomgå forarbeid og lovforslag, for så å komme med høringssvar til både lov og forskrift. Og vi har ikke vært alene om å jobbe med innspill til disse høringene. Høringssvaret til avhendingsloven ble levert i fellesskap med Forbrukerrådet, Huseierne og Norsk Takst, og høringssvaret til forskriften ble levert sammen med Eiendom Norge. Et samarbeid med meningsfeller gir god gjennomslagskraft, og dette synliggjør viktigheten […]
Read more » Innlegg: Revidert avhendingslov i kraft fra nyttår- hva betyr det for oss?

Formålet er tryggere bolighandel

[…]og NEFs vurderinger. Les også: Ny avhendingslov trer i kraft 1. januar 2022 Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget Forskrift til avhendingsloven, «takstforskriften» – Vurdering av forskriften sammenlignet med NEFs høringssvar Forskriften til avhendingsloven ble kunngjort torsdag 10.06.21. I tillegg til vurdering av de mange og detaljerte høringssvarene som kom inn, har departementet også innhentet ytterligere data for kartlegging av kompetanse, kapasitet og rapportkostnader. Rapport fra Menon Economics om dette forelå i mai i år. Vi har gjennomgått forskriften med stor interesse, og det er med glede vi kan konstatere at en rekke av innspillene som ble gitt fra vår […]

NEF møtte statssekretær i Justisdepartementet – god respons om trygg bolighandel

[…]Kurt Buck. Bedre avhendingslov Et av punktene på dagsorden var departementets videre arbeid med avhendingsloven for kjøp av brukte boliger. -Avhendingsloven er utdatert og bidrar til unødige konflikter mellom selgere og kjøpere, forteller NEFs Carl O. Geving om hvorfor dette er så viktig å ta opp. Han fortsetter: -Selgere og kjøper er amatører som ofte misforstår sin rettslige posisjon i bolighandelen, fordi de har begrenset kunnskap om rettsregler og rettspraksis. Det er også slik at ansvarsforholdene i handelen fremstår som uklare for forbrukerne. Selger har et tungt objektivt ansvar som er en kime til unødige konflikter. Dette er viktig for […]
Read more » NEF møtte statssekretær i Justisdepartementet – god respons om trygg bolighandel

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

[…]år jobbet for å få på plass krav til bygningssakkyndige og tilstandsrapporter, og endringer i avhendingsloven. Nå håper vi at politikerne lytter til våre råd, slik at vi til slutt får en lov som balanserer kjøpers og selger ansvar på en bedre måte og bidrar til et lavere konfliktnivå, sier administrerende direktør Carl O. Geving. Les også: Geving: – Uheldig på flere punkter (E24.no) Innlegg: Risikoen i bolighandelen NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov Går sammen for å trygge […]
Read more » Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

Ny boligdirektør i Forbrukerrådet

[…]Solgt «som den er» skaper mange problemer for forbruker. Den ønsker vi fjernet i ny avhendingslov • Ved et boligsalg kan selger forsikre seg mot det meste, mens kjøper ikke har de samme mulighetene. Igjen, sett fra et forbrukerperspektiv, er dette en ubalanse vi finner problematisk. – Hvilken del av boligtransaksjonen opplever dere i Forbrukerrådet som mest problematisk? Når budrunden er i gang, opplever vi hurtigheten i den som problematisk. Definisjonen om hva som er skjult mangel eller ikke, er også problematisk og konfliktfylt. Ellers blir det repetisjon på de eksemplene som du ser ovenfor. Takstmennenes kompetanse og uavhengighet er […]

Innlegg: Nær og relevant for medlemmene.

[…]godt, og gjør det fortsatt, med å sikre medlemmenes rammebetingelser i arbeidet med revidert Avhendingslov og Eiendomsmeglingslov. Men jeg tror vi kan bli bedre i den direkte kontakten med hvert enkelt medlem. Mange spør seg vel fra tid til annen; «What’s in it for me?» Det viktige boligpolitiske arbeidet som blir gjort, virker kanskje litt fjernt fra den praktiske arbeidshverdagen vår. Det er derfor viktig at forbundet fremstår som nær og nyttig også i det daglige arbeidet.  For å få til dette må kommunikasjonen i forbundet være god, og et annet mål i målplanen vår er:  «NEF skal engasjere sine […]

– 90 år og like aktuell

[…]ny eiendomsmeglingslov. Ikrafttredelse av revidert Avhendingslov Ved nyttår trådte endringen av Avhendingsloven i kraft, en annen viktig bransjelov som legger rammer for arbeidet vårt. I høringsprosessen om ny forskrift til avhendingsloven, jobbet Norges Eiendomsmeglerforbund for å tydeliggjøre eiendomsmeglerens ansvar som rådgiver i bolighandelen. Da endringene ble vedtatt og kunngjort den 11.06.21, ble det iverksatt arbeid med sikte på god implementering av de endrede reglene. Det var gitt kort tid fra forskriftene ble vedtatt i fjor sommer til loven skulle iverksettes ved nyttår, men forbundet la ned en formidabel innsats med kurs og informasjonsarbeid for å lykkes med en god innføring […]