7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

På overtakelsen får boligkjøperen nøklene, og selgeren leverer fra seg boligen. Dette gir en del spørsmål hos både kjøpere og boligselgere. Her er det forbrukere lurer mest på.

Ved overtakelsen av boligen går ansvaret for boligen over fra selgeren til kjøperen. Selgere og kjøpere møtes for å gå gjennom boligen og overlevere nøklene. Eiendomsmegleren er noen ganger med på overtakelsen, andre ganger ikke.

Som forbrukerrådgiver får jeg en rekke spørsmål knyttet til overtakelse. Her er de vanligste.

1. Hvor godt skal det være vasket i boligen på overtakelsen?

Dette er det vanligste spørsmålet om overtakelse! Loven sier at boliger som overtas skal være «ryddet og rengjort». Dette betyr i praksis en god «julevask». Beboelsesrom skal være bedre vasket enn lagerrom. Råkjellere og garasjer vil det stort sett holde å feie.

Les mer: Flyttevask – hva skal vaskes?

2. Hva skal følge med boligen av løsøre?

Et annet veldig vanlig spørsmål om boligen. Basisen er at det som er avtalt gjennom salgsoppgaven og budgivning skal følge med boligen ved overtakelsen. Ofte brukes standardlisten for innbo og løsøre.

Les mer om hva som skal følge med her: Løsøre og tilbehør

3. Hvor mange nøkler skal følge med boligen?

Selger skal overlevere de nøklene til boligen som man har. Hvis man bare har to fordi man for eksempel har mistet én tidligere, er dette det som skal overleveres. Husk nøkler til boder, inngangsdører og garasjeanlegg!

Les mer: Nøkler ved overtakelse av boligen?

4. Hvordan fyller vi ut overtakelsesprotokollen?

Ved de fleste overtakelser får man en overtakelsesprotokoll fra eiendomsmegleren som selgeren og kjøperen skal fylle ut. Den kan enten være elektronisk eller på papir.

I protokollen skriver man ned at man har gått gjennom bolgien og får med eventuelle anmerkninger om vasking mm.

Det er ikke noe krav til at det brukes protokoll i lovverket, men eiendomsmeglerne foretrekker at den blir brukt. Blant annet som grunnlag for utbetaling av kjøpesum fra oppgjørsavdelingen.

Dessuten vil en protokoll være viktig dokumentasjon av selve overtakelsen. Derfor er det lurt å fylle ut nøye og ikke minst skrive tydelig!

Les mer: Overtagelse, oppgjør og innflytting

5. Når får jeg pengene for boligsalget?

Det er naturlig nok selgeren som spør om når pengene kommer. Her er svaret at de kommer til selgeren rundt 10-14 dager etter selve overtakelsen. Overtakelsesprotokollen sendes til eiendomsmeglerens oppgjørsavdeling.

De sørger for at heftelser som lån slettes på eiendommen, og så sendes skjøtet til tinglysing hos Kartverket. Kjøpesummen (minus lånet som innfries hos selgerens bank) utbetales når skjøtet kommer tilbake til eiendomsmegleren. Og med vanlig postgang og saksbehandling tar det opp mot to uker.

Kjøperen på sin side må passe på at pengene er betalt inn til eiendomsmeglerens klientkonto senest siste virkedag før overtakelsen.

Les mer: Hvor lenge kan megler holde på pengene etter en overtakelse?

6. Hva gjør vi hvis selger og kjøper ikke er enige om skader, vasking eller lignende?

Det hender at boligen ikke er skikkelig ryddet og rengjort til overtakelsen, eller at man oppdager skader på overtakelsen som ikke var der på visning.

Når det gjelder vasking og rydding, så kan selgeren rette opp dette ved for eksempel å vaske på nytt. Men det må skjer snart, altså helst til neste dag.

En annen mulighet er at kjøperen kompenseres på dette ved at man blir enige om en sum i prisavslag. Dette skrives i overtakelsesprotokollen, og så vil eiendomsmeglerens oppgjørsavdeling avregne dette ved oppgjøret.

Det kan også holdes tilbake penger, enten at man er enige om tilbakehold, eller at kjøperen holder tilbake penger ensidig. Dette må også noteres i overtakelsesprotokollen. Husk at tilbakehold ikke løser selve problemet, tilbakehold betyr bare at en viss sum penger skal bli stående på konto hos eiendomsmegleren slik at overtakelsen kan gjennomføres. Etter dette må selgeren og kjøperen bli enige om løsningen på selve problemet.

Les mer: Tilbakehold – tilbakeholdsrett

NB: Tilbakeholdsretten bør brukes med forsiktighet. Ta kontakt med eiendomsmegleren først, og forsøk å løse saken i minnelighet.

7. Hva er kjøperens ansvar når boligen er tatt over?

Kjøperen har alt ansvar for boligen når hun eller han har fått nøklene. Det betyr blant annet at kjøperen må sørge for å ha tegnet forsikring på huset, så det ikke står utforsikret. Det lureste er å gjøre dette før overtakelsen, og si fra til selskapet hvilken dag overtakelsen er, så forsikringen starter da.

Les mer: Hvilke forsikringer trenger man?

Kjøperen er etter overtakelsen ellers helt ansvarlig for vedlikehold og skader på boligen.

[mc4wp_form id=»6105″]

Hva var boligprisene.
Hva var prisen på boligene? Se vår oversikt på Bolig360.no.

Del artikkel