Search results for "tilbehør"

Results 1 - 10 of 14 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Løsøre og tilbehør

[…]hvordan det gjøres i denne saken: Dette skal følge med boligen når du selger den Løsøre og tilbehør Gjelder fra februar 2012. Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt: 1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke 2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte 3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og fellesanlegg […]

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

[…]kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på […]
Read more » OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

[…]varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller som er særskilt tilpasset bygningen. Tilbehør til landbrukseiendommer er regulert i § 3-6, hvor det fremkommer at landbrukseiendommer skal overdras med driftsplaner, redskap og utstyr som enten er fast montert eller særskilt tilpasset eiendommen, likevel slik at kjøretøy med tilhørende redskap ikke følger med. Finanstilsynet skriver i et tilsynsbrev at: «I den grad selger eller kjøper ønsker å fravike §§ 3-5 og 3-6, for eksempel ved at driftsutstyr, innbo eller løsøre utover det som følger av avhendingsloven skal følge med i eiendomshandelen, skal dette fremkomme av henholdsvis salgsoppgave eller som et […]
Read more » Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

[…]brukes standardlisten for innbo og løsøre. Les mer om hva som skal følge med her: Løsøre og tilbehør 3. Hvor mange nøkler skal følge med boligen? Selger skal overlevere de nøklene til boligen som man har. Hvis man bare har to fordi man for eksempel har mistet én tidligere, er dette det som skal overleveres. Husk nøkler til boder, inngangsdører og garasjeanlegg! Les mer: Nøkler ved overtakelse av boligen? 4. Hvordan fyller vi ut overtakelsesprotokollen? Ved de fleste overtakelser får man en overtakelsesprotokoll fra eiendomsmegleren som selgeren og kjøperen skal fylle ut. Den kan enten være elektronisk eller på papir. I protokollen […]

Håndbok Del 2: Faglig del

[…]– se tabell 1) Enkelte sentrale skatteregler ved fast eiendom   Markedsføring Løsøre og tilbehør Forbrukerinformasjon om budgivning Bransjenorm for markedsføring av bolig (under revisjon) – (Lenke til Forbrukertilsynet) Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester (under revisjon) Tinglysing, dokumentavgift mv Dokumentavgiftsloven (lenke til Lovdata) Forskrift om dokumentavgift (lenke til Lovdata) Stortingets vedtak om dokumentavgift for 2018 (lenke til Lovdata) Tinglysing Dokumentavgiften – standardformuleringer Tinglysingsgebyr og dokumentavgift Tinglysing-momenter Sjekkliste for tinglysing Søknad om D-nummer Brønnøysundregistrene Mortifikasjon ved Brønnøy Tingrett – Informasjon(veileder) Seksjonering Orientering om oppdeling i eierseksjoner Reseksjonering – skjematisk oversikt (Lenke til Kartverket – se pkt 2) Konsesjon Konsesjon ved […]

Hva følger med boligen når du flytter: Veltesikring er ikke «fastmontert»

[…]på vei, har eiendomsmeglerorganisasjonene laget en egen anbefalt liste over løsøre og tilbehør som bør følge med eiendommen hvis ikke selger ønsker noe annet. Listen finner du her Men hva så med bokhyller, skap, kommoder, skapsenger og reoler som står på gulvet, men er veltesikret med en skrue eller to i veggen? Her må man se på hvorfor skruene står der: Det er veltesikringen som er hovedfunksjonen til skruene. Hyllene og skapene vil stort sett stå av seg selv uten skruene, men for å sikre mot velt (for eksmepel når barn er i nærheten) har man veltesikring. Og reglene er […]
Read more » Hva følger med boligen når du flytter: Veltesikring er ikke «fastmontert»

Når handel inngås før annonsert visning

[…]ved salg/kjøp av fast eiendom (betalingsvilkår, salg «as is», overtagelse, løsøre og tilbehør som skal følge eiendommen, eventuelle forbehold m.v.), og hvordan får man undersøkt kjøpers finansieringsevne? Som ovennevnte viser, vil selgeren kunne løpe en betydelig risiko ved å inngå avtale direkte med en kjøper. Ofte har partene kun diskutert pris og overtagelse, noe som kan gi grunnlag for fremtidige konflikter. Megler kan som det klare utgangspunkt ikke bebreides for at partene har inngått avtale på et så uklart grunnlag – dette er partenes risiko. Hvis markedsføringen ikke har tatt forbehold om at eiendommen selges etter avhendingsloven § 3-9 («as […]

Digital oppdatering for mai: Nye nettmeglere lansert i Norge

[…]knyttet til boligene, markedsføringen og forbrukernes forventninger. Nytt, dyrere og digitalt tilbehør i boligen, hva følger med? Digital markedsføring – hva er viktig? Hva kan vi lære av forbrukerne – hva spør de om? 5 digitale utviklingstrender! Les mer om kurset  – og meld deg på […]
Read more » Digital oppdatering for mai: Nye nettmeglere lansert i Norge

Digital oppdatering for august: Kan maskinene snart skrive salgsoppgaven?

[…]knyttet til boligene, markedsføringen og forbrukernes forventninger. Nytt, dyrere og digitalt tilbehør i boligen, hva følger med? Digital markedsføring – hva er viktig? Hva kan vi lære av forbrukerne – hva spør de om? 5 digitale utviklingstrender! Kurset går i tre byer nå i høst: Les mer og meld deg på!  Bergen 8. september Stavanger 21. september Oslo 12. […]
Read more » Digital oppdatering for august: Kan maskinene snart skrive salgsoppgaven?