Search results for "NEF adresse"

Results 1 - 10 of 820 Page 1 of 82
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

NEF-HELP-stipendet

[…]til å realisere dine ideer eller få litt «help» til å komme i gang. Vinnere   2018 vant NEF Ung. Formålet med NEF Ung er å skape en faglig og sosial arena med fokus på å utveksle erfaringer, kunnskap og bygge nettverk på kryss og tvers av hele meglerbransjen.           2017 vant eiendomsutvikler William Holten. Temaet han skulle undersøke var: Har en eiendom en gitt markedsverdi, eller påvirkes markedsverdien i salgsprosessen?           2016 vant høyskolelektor Lars Halvor Ova Johnsen stipendet. Han skal skrive om «Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre         2015 vant BI […]

Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

[…]dokumentarkiv med oppdaterte standardavtaler og standarddokumenter. Logg inn på www.nef.no/min nef NEF Ung: NEF fokuserer på de unge i bransjen. Er du under 30 år, eiendomsmegler eller eiendomsmeglerfullmektig og medlem i NEF blir du automatisk medlem av NEF Ung. Eiendomsmegleren: 6 ganger i året publiseres fagbladet Eiendomsmegleren som sendes per post til alle medlemmer. Den kan også leses elektronisk her. Pris for ikke medlemmer 930kr per år. Etterutdanning: NEF etterutdanner eiendomsmeglere gjennom skreddersydde og dagsaktuelle kurs med høy faglig kvalitet. Som NEF medlem får du rabatterte priser på kurs. Ønsker du et kurs på ditt kontor stiller NEF juridisk avdeling […]
Read more » Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

Hvorfor NEF-kurs

[…]er kun den beste etterutdanningen god nok! Det er flere grunner til å ta etterutdanningen gjennom NEF: 1. NEF har over 80 års erfaring med utdanning av og etterutdanning for eiendomsmeglere og øvrige ansatte i bransjen 2. NEF utvikler kurs for alle målgrupper innnen eiendomsmeglingsbransjen 3. NEF kurs-program er under kontinuerlig evaluering og utvikling 4. NEF har landets bredeste kursportefølje innen eiendomsmeglingsjus 5. NEF holder kurs over hele landet 6. Deltagelse på NEF-kurs inspirerer og motiverer! 7. Deltagelse på NEF-kurs er nettverksbygging 8. På NEF-kurs har vi diskusjoner på et høyt faglig nivå 9. Økt kompetanse gir økt trygghet og […]

NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

[…]endringene du gjør først blir synlige dagen etterpå, alle data synkroniseres hver natt. Flere adresser? Adressen som presenteres i kartet er gateadressen til kontoret der man arbeider. Vi vet at noen har flere arbeidssteder, for eksempel i filialer noen ganger i uken. Dette har vi dessverre ikke mulighet til å vise. Her er det lurt å velge der man er oftest. Flere på samme adresse Det er kontoradressene som vises i kartet, og mange steder er det flere NEF-medlemmer på samme kontor. Når man trykker på pilen som viser kontoret vil alle NEF-medlemmene ved kontoret vises. Rekkefølgen er random, og […]
Read more » NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

Innlegg: Hva har NEF gjort for deg?

[…]rettferdig fordeling. Vi kunne sikkert gjort enda mer, men husk at mange av oss som er involvert i NEF har jobb ved siden av også. NEF er mye dugnadsarbeid, og det er mange som gjør en fantastisk jobb for fellesskapet. Man kan jo leke med tanken om hvordan bransjen hadde vært om ikke NEF hadde jobbet for eiendomsmeglerne – siden […]

Fordeler ved å være medlem i NEF

[…]m.m NEF-medlemmer kan delta i Gullmeglerkonkurransen Mulighet for å være delegat på NEFs landsmøte (gjelder ikke for NEF Studentmedlemskap) Videre gis medlemmene rabatterte timepriser hos flere advokater som blant annet er eksperter på arbeidsrettsjus Dersom fagansvarlig og flertallet av de øvrige på kontoret er medlem i NEF kan hele kontoret profilere seg med NEF-logo De som ikke er medlem kan ikke bruke MNEF Medlemmene kan ved å engasjere seg i NEFs arbeid lokalt eller sentralt være med å påvirke NEFs viktige arbeid for hele profesjonen Det er mulig å dele kontingenten i 12 rater dersom man ønsker å betale månedlig istedenfor årsbeløp. […]

NEF Ung opprettet

[…]og vi skal jobbe for å holde driftskostnadene lave, sier økonomiansvarlig Carina Elise Godou. NEF Ung og NEF samarbeid -Ambisjonen er å rekruttere medlemmer, som også ønsker å være fullverdig NEF-medlem. På lengre sikt ønsker vi at alle lokalforeninger har en NEF Ung-representant i sine styrer, avslutter NEF Ung-leder, Anders Kløvning. Leder i NEF Ung skal ha møterett i NEF sine styremøter. Samarbeid om å rekruttere flest mulig medlemmer Samkjøre konferanser og ulike aktiviteter Samarbeide om saker som berører begge parters […]

NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

[…]bistanden her. Fordelsprogram Det kan være lurt å sjekke ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere. NEF-fordelsprogram gir deg blant annet svært gunstig tilbud på biler, advokatbistand og forsikring. Les mer om NEF-fordelsprogram her. Flere fordeler I tillegg til nevnte fordeler får du som NEF-medlem magasinet Eiendomsmegleren, tilgang til NEFs ekstranettsider med maler, kontrakter mv., du kan delta i Gullmeglerkonkurransen og du kan benytte deg av NEF-logoen i markedsføringen av deg selg. Les om flere fordeler her. Det er 2800 medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, men vi vi gjerne også ha deg inn som […]
Read more » NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven

[…]at man går inn for å videreføre disse i eierseksjonsloven. Kjøperett – foreslås opphevet. NEF støtter forslaget om å oppheve kjøperetten. NEF mener at det ikke lenger er behov for en slik rett. En slik særrett er heller ikke i samsvar med den private eiendomsretten. Esl. § 9 – Seksjoneringsrett for eiere i ikke-seksjonerte bygg. NEF støttet forslaget som er viktig for forbrukerne. Her ivaretas på en god måte både hensynet til den eier som ønsker en seksjonering og den/de andre som hadde grunn til å motsette seg seksjonering. Esl. § 23 – Ervervsbegrensningen. NEF mener prinsipielt at begrensningen bør […]

NEF regelverk

[…]for lokalforeninger  Landsmøtedokumenter, protokoller og måldokument for NEF Regler for bruk av NEFs logo Vedtekter NEF UNG Eksterne sider: Eiendomsmeglingsloven Forskrift om eiendomsmegling Veiledning for markedsføring av […]