Search results for "Verdivurdering"

Results 1 - 10 of 25 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

[…]juridiske og fysiske personer i utøvelsen av deres yrke: …… ». Selv om det å gi en verdivurdering ikke er definert som «eiendomsmegling» så kommer en forespørsel om en verdivurdering til megler i kraft av hans/hennes rolle som eiendomsmegler, og dette gjøres under utøvelsen av yrket. NEF Juridisk har som nevnt diskutert saken med Finanstilsynet, og tilsynet var enig i at uttalelsen i rundskrivet gjengitt ovenfor ikke var dekkende og at det ikke var grunnlag for å unnta de oppgaver en eiendomsmegler har lov til å utføre ved siden av den rene eiendomsmeglingen fra hvitvaskingsregelverket. Dette betyr at en eiendomsmegler […]
Read more » Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

Finanstilsynet med uttalelse om kontroll av legitmasjon ved verdivurdring

[…]om.  NEF omtalte i vinter kravene til kontroll av legitmasjon når eiendomsmegler avgir verdivurdering. Les saken her: Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering? Under gjengis en tolkningsuttalelse fra Finanstilsynet om temaet fra 10. mars 2017. Uttalelsen kan også lastes ned via lenke nederst i saken. Tolkningsuttalelse – krav til legitimasjonskontroll ved verdivurdering Finanstilsynet viser til din e-post av 14. februar 2017 hvor du ber om Finanstilsynets vurdering av når det skal anses å etableres et kundeforhold i hvitvaskingslovens forstand, i relasjon til meglers verdivurderinger. Finanstilsynet legger til grunn at tjenesten innebærer at megler anslår en […]
Read more » Finanstilsynet med uttalelse om kontroll av legitmasjon ved verdivurdring

Prising i et stigende boligmarked

[…]så langt det er mulig benyttes et statistisk grunnlag som referansepunkt for ansvarlig meglers verdivurdering av et objekt. Som statistisk grunnlag kan det f.eks. benyttes e-takst. Det statistiske grunnlaget som benyttes må ta høyde for eventuelle nylige markedsendringer i forhold til datagrunnlagets alder. En verdivurdering kan med fordel underlegges en «second opinion» av andre på kontoret. Dersom man ikke har et statistisk grunnlag, eller avviket mellom det statistiske grunnlaget og prisantydning er betydelig, skal prisfastsettelsen særskilt forklares. Avvik fra gjennomsnittlig standard og beliggenhet, og avvik i rettslig stilling (heftelser eller rettigheter) bør presiseres. Dokumentasjon av meglers prisfastsettelse med begrunnelse skal […]

Innlegg: Prising i et stigende boligmarked

[…]så langt det er mulig benyttes et statistisk grunnlag som referansepunkt for ansvarlig meglers verdivurdering av et objekt. Som statistisk grunnlag kan det f.eks. benyttes e-takst. Det statistiske grunnlaget som benyttes må ta høyde for eventuelle nylige markedsendringer i forhold til datagrunnlagets alder. • En verdivurdering kan med fordel underlegges en «second opinion» av andre på kontoret. • Dersom man ikke har et statistisk grunnlag, eller avviket mellom det statistiske grunnlaget og prisantydning er betydelig, skal prisfastsettelsen særskilt forklares. Avvik fra gjennomsnittlig standard og beliggenhet, og avvik i rettslig stilling (heftelser eller rettigheter) bør presiseres. • Dokumentasjon av meglers prisfastsettelse […]

Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

[…](E-takst ved salg av bolig), med sikte på å gjøre det enklere å dokumentere eiendomsmeglers verdivurdering. Det nye verktøyet har fått en utvidet funksjonalitet i forhold til typer av eiendom, bedre bilderedigering og ikke minst en egen rapport til megler som dokumenterer verdien man har kommet frem til. – Bransjen får nå et verktøy som kan bidra til å endre praksis, samtidig som det skaper gjennomsiktighet i bransjen. Både forbrukere, myndigheter og media vil kunne se oss i kortene og vurdere om megler treffer bedre med verdivurderingen. Dette vil hjelpe megleren og vil samtidig virke skjerpende for bransjen. Vi anbefaler […]
Read more » Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

[…]Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering? Økokrims statistikker tilbake til 2013 viser en dobling i antall innrapporteringer fra eiendomsmeglere hvert eneste år. – NEF har et sterkt fokus på informasjon rundt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, både gjennom høy kursaktivitet og artikler til medlemmene. Både Finanstilsynet og Økokrim har bidratt på flere av våre kurs. Vi er glade for at fokuseringen på temaet nå viser at meglerne har blitt flinkere til å identifisere når de skal rapportere en mistenkelig transaksjon, sier fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Margrethe Røse Solli. Les: Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler Les: Hvitvasking; […]
Read more » Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Verdien av riktig prising

[…]tid, og kundene har behov for kvalifiserte vurderinger.  Eiendomsmeglerne har høy kompetanse på verdivurdering, og har et juridisk ansvar for å prise riktig. Blir prisavvikene for store kan det undergrave tilliten til eiendomsmeglernes kompetanse på markedsvurdering. Bransjen bør være føre var for å motvirke en utglidning i bransjepraksis. Denne informasjonen er derfor ment som en påminnelse for å sikre høy bevissthet blant medlemmene våre om utfordringene, slik at vi ikke på nytt havner i en situasjon som resulterer i omdømmetap og kritikk fra Finanstilsyn og forbrukermyndighetene.  Tidligere erfaring med upresis prising  Store avvik mellom prisantydning og salgspriser var tema i 2016 da bransjen tok et oppgjør med en uheldig praksis som hadde utviklet seg over tid i Oslo og […]

Økt fokus gir resultater

[…]det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering? Nytt forslag til strengere […]

Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

[…]tid, og kundene har behov for kvalifiserte vurderinger. Eiendomsmeglerne har høy kompetanse på verdivurdering, og har et juridisk ansvar for å prise riktig. Blir prisavvikene for store kan det undergrave tilliten til eiendomsmeglernes kompetanse på markedsvurdering. Økt risiko for kupping Kuppforsøk og kupping er vanligvis et utsalg av at en eller flere av interessentene ønsker å unngå konkurransen i en vanlig budrunde som de antar vil gi en pris over markedsført prisantydning. Det tilsier at risikoen for kupping øker med differansen mellom prisantydning og reell markedsverdi. Solgt over prisantydning – god eller dårlig egenreklame? Til tross for høy kompetanse og gode verktøy, er prisvurdering ingen eksakt […]
Read more » Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris