Må man skatte av boligsalget?

IMF: Stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko

Det internasjonale valutafondet (IMF) peker i sin årlig rapport om norsk økonomi på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi. De anbefaler derfor regjeringen å videreføre tiltakene for å begrense risikoen i det finansielle systemet gjennom blant annet boliglånsforskriften.

På pressekonferansen torsdag friskmeldte leder av IMF-delegasjonen Jacques Miniane på mange måter norsk økonomi og roste de grepene regjeringen hadde tatt etter at kollapsen i oljeprisene brakte mørke skyer over Norge i 2014. IMF-lederen uttrykte likevel bekymring for økningen som har vært i boligprisene og gjelden i husholdningen.

I motsetning til tidligere års fremleggelser av IMF-rapporten hvor de har pekt på at endringer i skattesystemet var en mulig løsning for å få bukt på gjelds- og boligprisveksten, var dette ikke tema denne gangen, nå anbefalte han derimot finansminister Siv Jensen på det sterkeste å videreføre boliglånsforskriften når den går ut 30. juni. Han ville ikke gå i detaljer om hvordan den skulle innrettes videre, men mente at det ville være et viktig signal om den ble videreført, og da gjerne på permanent basis.

– Jeg deler IMF-delegasjonens syn på at høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for den finansielle stabiliteten. Regjeringen har innført en rekke tiltak for å redusere denne risikoen. Vi tar også med oss IMFs betraktninger når vi senere i måneden legger frem vår vurdering av boliglånsforskriften, sier finansminister Siv Jensen på pressekonferansen.

Les hele IMF-rapporten om Norge her.

Deler vurdering

Norges Eiendomsmeglerforbund deler også IMFs vurderinger av boligmarkedet i Norge og behovet for å videreføre boliglånsforskriften, men med et unntak.

– IMF uttrykker bekymring for gjeldsveksten i husholdningene og de høye boligprisene, spesielt i Oslo-regionen, og anbefaler en videreføring av boliglånsforskriften og da helst i en permanent form. Norges Eiendomsmeglerforbund mener at IMFs vurdering av det norske boligmarkedet er mer balansert og innsiktsfullt enn tidligere år, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Vi deler også IMFs råd om å videreføre boliglånsforskriften, men mener at den bør ha en utløpsdato to år fram i tid da permanente regler vil være for inngripende under mer normale omstendigheter, sier Geving videre.

Del artikkel