Søkeresultat for: forkjøpsrett

Results 1 - 10 of 33 Page 1 of 4
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Forkjøpsrett til eiendom – salg av eiendomsselskap

[…]§ 11. Det typiske tilfellet er at en forkjøpsrett utløses ved frivillig salg av eiendommen som forkjøpsretten knytter seg til. Forkjøpsretten utløses i et slikt […]
Les mer » Forkjøpsrett til eiendom – salg av eiendomsselskap

Trøblete forkjøpsrett ved salg av eiendomsselskaper

[…]får den avtalte prisen. Dette er ingen selvfølge dersom det foreligger risiko for utøvelse av forkjøpsrett. – Lovens ordning dersom forkjøpsrett utøves, er at den […]
Les mer » Trøblete forkjøpsrett ved salg av eiendomsselskaper

Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

[…]Carsten Pihl Leser du salgsannonsene for en borettslagsbolig, dukker begrepet «forkjøpsrett» fort opp. Forkjøpsrett finnes i borettslag, og gir andre andelseiere i borettslaget og boligbyggelaget som boligen […]
Les mer » Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

Kommunal forkjøpsrett

[…]om forkjøpsretten benyttes, kan ikke gjøres gjeldende overfor kommunen. I tillegg går kommunens forkjøpsrett foran alle forkjøpsretter som eventuelt er stiftet gjennom avtale. Når det […]

Forkjøpsrett

[…]som oftest til å tre inn i en avtale inngått med en annen kjøper. Finnes særlig i borettslag. Forkjøpsrett innebærer at forkjøpsberettigede kan tre inn i et […]

Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

[…]eller ein ny eigar har fått rimelig høve til å områ seg. Utgangspunktet er altså fortsatt at forkjøpsrettshaveren, mot å betale kjøpesummen, kan kreve å […]
Les mer » Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

Bortfall av kjøps- og forkjøpsretter

[…]hva som skjer med forkjøpsretten dersom eiendommen selges i leietiden, men leietaker ikke utøver forkjøpsretten. Er forkjøpsretten i behold slik at leietaker kan bruke den […]
Les mer » Bortfall av kjøps- og forkjøpsretter

Lovbestemt bortfall av forkjøpsrettigheter

[…]slettet. Det kan tenkes situasjoner der rettighetshaver og eier av eiendommen som er beheftet med forkjøpsrett ønsker at forkjøpsretten skal bestå ut over fristene som […]
Les mer » Lovbestemt bortfall av forkjøpsrettigheter

Utfordrende forkjøpsrettsklausuler

[…]erstatningskrav. At kjøper er i aktsom god tro innebærer at han ikke visste eller burde vite om forkjøpsretten. Der forkjøpsretten er tinglyst eller leiekontrakten (eller […]