Lokalforeninger

NEF er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere, der medlemmene er tilknyttet en av NEFs lokalforeninger.

NEF Telemark, Vestfold og Buskerud

Aktiv eiendomsmegling – Hønefoss

NEF Østfold

Privatmegleren Sarpsborg

NEF Vestland

Eiendomsmegler Vest

NEF Rogaland

Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS

NEF Oslo og Akershus

EiendomsMegler 1 Oslo AS avd

NEF Nord-Norge

EiendomsMegler 1 Nord-Norge Tromsø

NEF Møre og Romsdal

Privatmegleren Ålesund

NEF Trøndelag

NEF Sørlandet

Sørmegleren AS – Kristiansand

NEF Innlandet

Eie eiendomsmegling – Hamar

NEFs lokalforeningsledere

Oversikt over alle lokalforeningsstyrene finner du her.