Search results for "førstegangskjøpere"

Results 1 - 10 of 90 Page 1 of 9
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

[…](under) viser samme trend som Oslo for første halvår 2018 med en liten økning i antallet førstegangskjøpere. Trondheim Stavanger I Stavanger går antall førstegangskjøpere ned igjen første halvår i 2018, og ligger godt under nivåene i starten av måleperioden. Kristiansand I Kristiansand gikk antall førstegangskjøpere noe ned i første halvår 2018, men ellers er første halvårtallene i Kristiansand preget av stor stabilitet. Tromsø I Tromsø gikk antallet førstegangskjøper litt opp. Tromsø er en av byene der antallet førstegangskjøpere er vesentlig høyere på høsten en våren, så det er tidlig å si om trenden vil fortsette.   Last ned rapporten her: NEF […]
Read more » Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

[…]er det ganske flatt. Les også: Økning i sekundærboliger fra januar til august 2017 Flere førstegangskjøpere i kommunene rundt Oslo Mens antallet førstegangskjøpere har gått ned i Oslo i første halvår, ser vi at en rekke av kommunene rundt Oslo opplever at det har blitt flere førstegangskjøpere i første halvår i år enn første halvår i fjor. – Undersøkelsen kan tyde på at flere førstegangskjøpere bosetter seg i kommunene rundt Oslo hvor prisnivået er mer oppnåelig for unge mennesker med normal inntekt og begrenset egenkapital, sier Carl O. Geving. Han ser ikke bort fra at tendensen fortsetter i annet halvår av […]
Read more » Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

Økning i antall førstegangskjøpere

[…]samarbeidsprosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita, viser blant annet: hvor mange førstegangskjøpere det er om de blir flere eller færre om de blir eldre eller yngre hva slags boligtyper de kjøper regionale forskjeller Og i for hold til sekundærboliger: beholdningen av sekundærboliger andelen sekundærboligene utgjør av samlet boligmasse hva slags boliger som benyttes som sekundærbolig regionale forskjeller ned til bydelsnivå for de fem største byene Økning i antall førstegangskjøpere I 2017 kom boliglånsforskriften, som ved å stille særskilte krav til blant annet egenkapital og inntekt i første omgang bidro til å begrense førstegangskjøpernes handlingsrom. En klar prisnedgang gjennom 2017 kan […]

Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

[…]i Ambita. Last ned og les undersøkelsen: Førstegangskjøp-analyse-NEF-Ambita-aug2017 Noe yngre førstegangskjøpere For gruppen 20-39 år – som er den alderen der de aller fleste etablerer seg, var snittalderen for førstegangskjøpere på 28,0 år i 2016. Dette er en liten nedgang fra 28,4 år i 2007. Mens alderen holder seg forholdsvis stabil har antallet førstegangskjøpere gått noe ned siste år – særlig i Oslo. – Det er overraskende at statistikken viser at gjennomsnittskjøperen er like ung som for ti år siden. Dette indikerer at terskelen ikke er uoverkommelig for ungdommer som har økonomisk støtte fra foreldre, sier Carl O. Geving. -På den […]
Read more » Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

[…]er en oppdatering av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om førstegangskjøpere og sekundærboliger. Det er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Denne rapporten dokumenterer kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere fra 2010 til og med 4. kvartal 2019. Utsiktene til fortsatt relativt lav boligprisstigning legger bedre til rette for førstegangskjøperne, mens det virker mindre lukrativt å investere i sekundærbolig. Mens antall førstegangskjøpere økte klart i Oslo i fjor, kom det samtidig en klar nedgang i noen av de omkringliggende kommunene. Dette kan trolig sees i sammenheng med at boligmarkedet i Oslo virker mer balansert enn på lenge. – Andelen […]
Read more » Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

Klar økning i antall førstegangskjøpere

[…]Nå ser vi imidlertid tegn til at høye boligpriser er i ferd med å bli en utfordring for førstegangskjøpere i hovedstaden. – Etter rentefallet har det vært svært gode tider for førstegangskjøpere. Etter hvert som renteeffekten avtar vil boligmarkedet falle tilbake til mer normale tilstander og vi tror at økningen i førstegangskjøpere vil avta i de fleste regioner, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Avmatingen i Oslo startet litt tidligere enn forventet, og kommer samtidig med et klart oppsving av førstegangskjøpere i nabokommunene til Oslo. Dette minner om trenden i 2016-2017, da mange unge flyttet ut […]

Andelen førstegangskjøpere av befolkningen øker på bekostning av andelen sekundærboliger som faller

[…]økt klart. I Oslo, der prisnivået er klart høyest, ser vi tegn til at økningen i antall førstegangskjøpere flater ut. Til gjengjeld kom det en klar økning i antall førstegangskjøpere i kommunene rundt Oslo i fjor høst som fortsatte i 1. kvartal 2021. Også tidligere har vi sett at førstegangskjøperne i større grad orienterer seg ut av byen når prisforskjellene øker kraftig, og dette trekket er forsterket av den langvarige nedstengningen av Oslo i kombinasjon med mulighet for hjemmekontor. Oslo er gjenåpnet og osloprisene er på vei ned og vi tror derfor at førstegangskjøperne i økende grad vil ønske seg […]
Read more » Andelen førstegangskjøpere av befolkningen øker på bekostning av andelen sekundærboliger som faller

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

[…]ferske statistikker fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. I andre kvartal er veksten blant førstegangskjøpere relativt sterk i de store byene. I kommunene rundt Oslo er veksten enda sterkere. Vi må helt tilbake til 2011 for å finne et like høyt antall førstegangskjøpere som nå. Gjennomsnittsalderen har falt fra 28,3 år i 2008 til 27,8 år i 2020. – Til tross for sterk boligprisvekst de siste 20 årene, ser det ikke ut til at den gjengse førstegangskjøper har større vansker med å komme seg inn i boligmarkedet nå enn tidligere. De fleste med vanlige inntekter finner en vei inn i boligmarkedet. […]
Read more » Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Ny statistikk fra NEF og Ambita: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

[…]men reelle fakta, sier Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita. Noe yngre førstegangskjøpere For gruppen 20-39 år – som er den alderen der de aller fleste etablerer seg, var snittalderen for førstegangskjøpere på 28,0 år i 2016. Dette er en liten nedgang fra 28,4 år i 2007. Mens alderen holder seg forholdsvis stabil har antallet førstegangskjøpere gått noe ned siste år – særlig i Oslo. – Det er overraskende at statistikken viser at gjennomsnittskjøperen er like ung som for ti år siden. Dette indikerer at terskelen ikke er uoverkommelig for ungdommer som har økonomisk støtte fra foreldre, sier Carl […]
Read more » Ny statistikk fra NEF og Ambita: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

Nye analyser: Rekordmange førstegangskjøpere, færre samkjøpere og bunn-notering for sekundærboliger

[…]Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse. Tallene viser at vi i 2021 registrerte det høyeste antall førstegangskjøpere siden 2008. Totalt var det over 55 000 førstegangskjøpere i fjor, og veksten kommer hovdesaklig blant de som kjøpte sin første bolig i kommunene rundt Oslo.  Gjennomsnittsalderen på førstegangskjøpere har de siste årene ligget stabilt og er nå på 27,9 år. – Svært lave renter og lettelser i boliglånsforskriften i begynnelsen av pandemien er viktige årsaker til utviklingen. I tillegg er kravene til egenkapital og formuesskatt mye gunstigere for primærbolig enn sekundærbolig, noe som favoriserer førstegangskjøpere i konkurransen om boliger i de store byene. Når mange […]
Read more » Nye analyser: Rekordmange førstegangskjøpere, færre samkjøpere og bunn-notering for sekundærboliger