Aktuelt

Nyheter

Viktige bransjenyheter om eiendomsmegling og boligmarkedet

Fagartikler

Fagartikler skrevet av de fremste ekspertene på boligjus

Statistikk og analyser

Statistikker og analyser om førstegangskjøpere, samkjøp og sekundærboliger. I tillegg en oversikt over hva boliger i hele Norge er solgt for.

Pressemeldinger

Pressemeldinger fra Norges Eiendomsmeglerforbund

person på en scene som snakker med et ark med punkter ved siden av

Interessepolitikk

Norges Eiendomsmeglerforbund taler på vegne av eiendomsmeglerne. Vi jobber hardt for å ivareta medlemmenes etiske og faglige interesser, samt økonomiske rammebetingelser. Samtidig jobber vi med å sørge for at bolighandelen blir så trygg som mulig for forbrukerne.

Høringer

NEF deltar i høringer og komiteer som berører eiendomsmeglingsbransjen, og kommer med høringsinnspill i temaer som påvirker boligmarkedet. NEF skriver også mange høringsuttalelser om  eiendomsmeglingslov, avhendingslov, utlånsforskrift, eierseksjonslov og andre saker relatert til boligpolitikk.