person på en scene som snakker med et ark med punkter ved siden av

Interessepolitikk

Norges Eiendomsmeglerforbund taler på vegne av eiendomsmeglerne. Vi jobber hardt for å ivareta medlemmenes etiske og faglige interesser, samt økonomiske rammebetingelser. Samtidig jobber vi med å sørge for at bolighandelen blir så trygg som mulig for forbrukerne.

Eiendomsmeglernes talerør

Vi har har stort nettverk i hele eiendomsbransjen og har stor politisk gjennomslagskraft. Å være medlem i NEF betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser. Det medfører at NEF-medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene.

Hos oss er alt fra boligmeglere, næringsmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, kjedeledere og gründere medlemmer.

Vi kan vise til resultater og det er nettopp derfor det er viktig å være medlem. Vi går ikke rundt grøten – vi går rett på. Vi er til for deg og din sak.

NEF representerer det store flertallet av norske meglere. Derfor kan NEF fronte en rekke saker som det vil være vanskelig, eller umulig for den enkelte å få gjennomslag for, og vi har tilgang til alle viktige fora:

Kontakt med beslutningstagere

  • NEF har kontinuerlig møter med beslutningstagere i regjeringen, Stortinget og departementene hvor vi spiller inn forslag til endringer i lovverket som vil være positivt for boligomsetningen i Norge. Erfaringene vi bringer videre fra våre medlemmer gir beslutningstagerne et godt grunnlag til å danne seg et bilde om hvordan boligmarkedet fungere.
  • NEF deltar i høringer og komiteer som berører eiendomsmeglingsbransjen, og kommer med høringsinnspill i temaer som påvirker boligmarkedet.
  • NEF skriver mange høringsuttalelser om  eiendomsmeglingslov, avhendingslov, utlånsforskrift, eierseksjonslov og andre saker relatert til boligpolitikk.
  • NEF engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken for å sikre at det norske boligmodellen med eierskap til egen bolig blir videreført. Dette gjennom blant annet gjennom tilstrekkelig boligbygging, at de finansielle rammene er velfungerende og at det er et velfungerende lovverk rundt boligomsetningen. NEF tar derfor en tydelig plass i media, arrangerer egne konferanser hvor forskjellige temaer rundt boligmarkedet blir satt på agendaen og deltar andre fora hvor det er aktuelt.

Kontakt med andre aktører i bransjen

  • NEF har en god dialog med andre organisasjoner i bransjen som foretaksforeningen, takstforeningene, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Huseierne m.fl., for å snakke eiendomsmeglerens sak og for å bidra til å trygge bolighandelen for forbrukerne best mulig.
  • NEF har også et tett samarbeid med leverandører som leverer tjenester inn til bransjen. Dette for å sikre høyest mulig kvalitet på tjenestene, og at de bidrar til innovasjon for bransjens og forbrukernes beste.
  • NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner for nettverksbygging og dialog om bransjen utfordringer og framtid.

Følger utviklingen i bransjen

  • NEF følger aktivt med i den teknologiske utviklingen i bransjen og vil være med å påvirke denne der det er mulig.
  • NEF har utarbeidet Det norske proptech-kartet
  • NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for eiendomsmeglerstudiet på Handelshøyskolen BI. Representanter fra NEF reiser også rundt til alle høyskolene med eiendomsmeglerstudium.