Interessepolitikk: Bransjens viktigste talerør

Norges Eiendomsmeglerforbund er eiendomsmeglingsbransjen viktigste talerør. Vi jobber med å sikre best mulig rammevilkår for bransjen og samtidig sørge for at bolighandelen blir så trygg som mulig for forbrukerne.

Vi har har bransjens største nettverk og har stor politisk gjennomslagskraft. Å være medlem i NEF betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser. Det medfører at NEF-medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene.

Hos oss er alt fra boligmeglere, næringsmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, kjedeledere og gründere medlemmer.

Vi kan vise til resultater og det er nettopp derfor det er viktig å være medlem. Vi går ikke rundt grøten – vi går rett på. Vi er til for deg og din sak.

NEF representerer det store flertallet av norske meglere. Derfor kan NEF fronte en rekke saker som det vil være vanskelig, eller umulig for den enkelte å få gjennomslag for, og vi har tilgang til alle viktige fora:

Kontakt med beslutningstagere

  • NEF har kontinuerlig møter med beslutningstagere i regjeringen, Stortinget og departementene hvor vi spiller inn forslag til endringer i lovverket som vil være positivt for boligomsetningen i Norge. Erfaringene vi bringer videre fra våre medlemmer gir beslutningstagerne et godt grunnlag til å danne seg et bilde om hvordan boligmarkedet fungere.
  • NEF deltar i høringer og komiteer som berører eiendomsmeglingsbransjen, og kommer med høringsinnspill i temaer som påvirker boligmarkedet.
  • NEF engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken for å sikre at det norske boligmodellen med eierskap til egen bolig blir videreført. Dette gjennom blant annet gjennom tilstrekkelig boligbygging, at de finansielle rammene er velfungerende og at det er et velfungerende lovverk rundt boligomsetningen. NEF tar derfor en tydelig plass i media, arrangerer egne konferanser hvor forskjellige temaer rundt boligmarkedet blir satt på agendaen og deltar andre fora hvor det er aktuelt.

Kontakt med andre aktører i bransjen

  • NEF har en god dialog med andre organisasjoner i bransjen som foretaksforeningen, takstforeningene, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Huseiernes landsforbund m.fl., for å snakke eiendomsmeglerens sak og for å bidra til å trygge bolighandelen for forbrukerne best mulig.
  • NEF har også et tett samarbeid med leverandører som leverer tjenester inn til bransjen. Dette for å sikre høyest mulig kvalitet på tjenestene, og at de bidrar til innovasjon for bransjens og forbrukernes beste.
  • NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner for nettverksbygging og dialog om bransjen utfordringer og framtid.

Følger utviklingen i bransjen

  • NEF følger aktivt med i den teknologiske utviklingen i bransjen og vil være med å påvirke denne der det er mulig.
  • NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for Eiendomsmeglerstudiet (FREMS) sammen med Handelshøyskolen BI. FREMS er det høyeste organ for eiendomsmeglerutdanningen ved BI og skal påse at de eiendomsmeglingsrelaterte fagene undervises og opprettholdes på en for eiendomsmeglingsbransjen best mulig måte. Representanter fra NEF reiser også rundt til alle høyskolene med eiendomsmeglerstudium.

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: [email protected]
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: [email protected]