Om NEF

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere.

Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. Eiendomsmeglere MNEF har i over 90 år bidratt til trygg bolighandel.

2700 medlemmer

Alle medlemmene er tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Gjennom Forbundets sekretariat holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for å fremme faglige kvalifikasjoner.

Tall fra september 2022.

Hvem er våre medlemmer?

Kurs og etterutdanning

Gjennom sin kursavdeling tilrettelegger NEF videre- og etterutdanning for sine medlemmer og resten av eiendomsmeglingsbransjen. NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for Eiendomsmeglerstudiet sammen med Handelshøyskolen BI. NEF engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken.

Interessepolitikk

Norges Eiendomsmeglerforbund er eiendomsmeglingsbransjen viktigste talerør. Vi jobber med å sikre best mulig rammevilkår for bransjen og samtidig sørge for at bolighandelen blir så trygg som mulig for forbrukerne. NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner. I tillegg er NEF også sekretariat for Forum for Næringsmeglere.

Bransjemagasin

Magasinet «Eiendomsmegleren» gis ut i seks utgaver i året. Eiendomsmegleren er et viktig element i å holde NEFs medlemmer faglig oppdatert, og behandler derfor fortløpende ny lovgivning og andre relevante forhold for profesjonsutøverne. I tillegg følger orientering om NEFs etter- og videreutdanningsvirksomhet. Ikke-medlemmer kan også abonnere på bladet.

Juridisk support

NEF har tre fulltidsansatte advokater/advokatfullmektiger som svarer på spørsmål fra medlemmer.

Etisk nemnd

NEF har egen etisk nemd. Gjennom Forbundets etiske regelverk er medlemmene pålagt strenge forpliktelser. Et medlem kan klage inn et annet medlem for den etiske nemden.

Reklamasjonsnemnda

Dersom det oppstår tvister mellom kunden og eiendomsmegleren, kan kunden sende en klage til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.