Kurt F. Buck (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

NEF jobber ikke for boligprisvekst

Medlemmene våre skal alltid jobbe for en best mulig pris for hvert salgsobjekt, det er en selvfølge. Men må vi som bransje alltid argumentere for et generelt høyere boligprisnivå? Jeg tar meg selv i å ønske å argumentere for høyere priser. Det tror jeg er et problem for mange i bransjen vår. Det er behagelig når prisene stiger og alle som selger bolig er fornøyde med prisen.

Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund

Medlemmene våre skal alltid jobbe for en best mulig pris for hvert salgsobjekt, det er en selvfølge. Men må vi som bransje alltid argumentere for et generelt høyere boligprisnivå? Jeg tar meg selv i å ønske å argumentere for høyere priser. Det tror jeg er et problem for mange i bransjen vår. Det er behagelig når prisene stiger og alle som selger bolig er fornøyde med prisen.

Etter mange år med positiv boligprisvekst er vi nå inne i en periode med svakere utvikling. Siden 2008 har prisene de fleste steder steget ganske bra. Da er det ikke unaturlig at fallende priser får mye oppmerksomhet. Øyeblikksbildet blir ekstremt fokusert og glemt er det langsiktige perspektivet.

Da jeg skulle kjøpe min første leilighet for ca. 20 år siden, fikk jeg maksimalt låne 3 ganger inntekten. Selv som nyutdannet og svært ambisiøs eiendomsmegler :-). Det ga meg en liten klump i magen å låne så mye penger.

I dag diskuterer vi om det er tilstrekkelig at unge bare får låne 5 ganger inntekten. Det er et tankekors. Riktignok er rentenivået mye lavere, men gjeldsnivå i forhold til inntekt er også mye høyere. Bør vi som bransje argumentere for at det tilføres mer penger i boligmarkedet, slik at man får opp boligprisveksten?

Boligprisene i Oslo gikk amok i 2016. 23 prosent opp på ett år, fra allerede brukbare nivåer. Opplagt ikke bærekraftig over tid vil de fleste i dag være enige om.

Til tross for dette forsøkte vår bransje den gang å forklare den voldsomme prisstigningen med at den bare skyltes fundamentale drivere og boligmangel.
I etterpåklokskapens lys kan vi fastslå at det var feil. Prisene falt med 12 prosent i Oslo i 2017.

Dette trakk med seg resten av landet og vi endte opp med en prisnedgang på 2,2 prosent. Nå var det boliglånsforskriften og overproduksjon av boliger som fikk skylden ….

Når jeg følger boligprisdebatten, er det en ting som slår meg.
Mange av bransjens representanter argumenterer alltid for at boligprisene skal opp.
Det fremstår som at det alltid er riktig at prisene stiger, eller så er det feil at de faller.
Må bransjen alltid argumentere for at boligprisene til enhver tid skal stige?

Jeg mener dette er misforstått. Noen argumenterer med at boligprisene er en vesentlig driver for norsk økonomi. Det er selvsagt riktig, men man bør spørre seg om vi i dette landet virkelig skal leve av stigende boligpriser.

Jeg mener i all min enkelhet, at stigende boligpriser bør komme som et resultat av økonomisk vekst, ikke at økonomisk vekst skal være drevet av stigende boligpriser. På den bakgrunn kan jeg ikke forstå hvorfor vi alltid skal argumentere for at boligprisene skal opp? På sikt kommer boligprisene til å stige, men ikke nødvendigvis lineært.

Det er jo heller ikke slik at bransjen lever av stigende boligpriser. Jeg tror bransjens troverdighet og renommé vil bli styrket om vi har et litt mer nøkternt forhold til boligprisutvikling.

Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren 1 2018.

Del artikkel