Fagartikler

Betaling og escrow-avtaler

Selgers ansvar for uriktige opplysninger etter meglerstandarden

Avtaler om kjøp og salg av næringseiendom i Norge inngås normalt med utgangspunkt i meglerstandarden. Meglerstandarden inneholder en såkalt garantikatalog, der selger garanterer for…

Sameierbrøk i eierseksjonssameier

Ved seksjonering skal hver seksjon gis en sameiebrøk. Det er likevel ingen regler i eierseksjonsloven som forteller hvordan sameiebrøken skal fastsettes. I denne artikkelen…

Meglers opplysningsplikt om byggesaker i nærområdet

Informasjon om byggesaker i nærområdet kan være av stor betydning for potensielle boligkjøpere – særlig ved salg av boliger som har utsikt og begrenset…

BORI-dommene – en overordnet innføring

Det følger av BORI-dommene at ansvarlige foretak kan bli erstatningsansvarlig ved brudd på offentligrettslige regler. Men hva er BORI-dommene, og hvilken betydning har avgjørelsene…

Ekspropriasjon av nærings- og utviklingseiendom

Erstatningsutmåling i stadig utvikling Ekspropriasjon er et praktisk virkemiddel for å gjennomføre reguleringsplaner og viktige samfunnsoppgaver. For å sikre forutberegnelighet i både salgs- og…

«Nye» aksjeloven § 8-10 – praktiske erfaringer

Av: Erling M. Timm og Hans-Christian Donjem, Partnere i Advokatfirmaet Haavind AS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2023 Aksjeloven §…

Økokrims temarapport om blanco-skjøte

Nasjonal tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) legger i sin indikatorliste til grunn «At kjøper ønsker blancoskjøte på eiendommen», kan indikere et mistenkelig forhold. På…

Rettsvern for kjøperens erverv ved konkurs – Er det tilstrekkelig å kontrollere grunnboksbladet dagen etter hjemmelsoverføringen?

Av: Advokatfullmektig Andreas Ask og advokat Silje N. Andresen – NEF Juridisk Tinglysingsloven § 23 første ledd lyder: «For at en rett som er…

Oppdatert veiledning om markedsføring av bolig

Etter at Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig ble revidert i mai 2022, ble veiledningen i oktober 2022 oppdatert med tilsynets synspunkter på markedsføring…

Selgers opplysningsplikt om historiske hendelser, irrasjonelle myter og uønskede naboforhold ved boligsalg

Kan et boligkjøp heves hvis selger ikke har opplyst om at det spøker i huset, eller at naboen er en straffedømt pedofil? Og hva…
Bygård med aksjeleilighet

Reklamasjonsnemnda: Megler felt ved ikke å opplyse om et planlagt rehabiliteringsprosjekt i selve salgsoppgaven

Av: Per Racin Fosmark, leder av Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2022) Reklamasjonsnemndas sak RFE-2022-89 gjaldt meglers…

Nytt fra Norsk Takst: Bad og tilstandsgrad

I to nylig publiserte avgjørelser fra Takstklagenemnda er det vurdert om begrunnelsen for fastsetting av tilstandsgrad er tilstrekkelig etter Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)….

Fagartikler