Ordbok

A

Akseptfrist

Akseptfristen er den fristen en budgiver setter i sitt bud om når han eller hun senest må ha svar på om selger godtar budgivers bud.
Les mer →

Aksjeleilighet

Aksjeleilighet er en bolig som eies sammen med andre i et felles aksjeselskap. Aksjeleiligheter ligner mye på borettslag, og er en etablert og trygg eierform.
Les mer →

Andelsleilighet

Andelsleilighet er et annet ord for borettslagsleilighet som er organisert i et borettslag.
Les mer →

B

Boligareal

Boligareal er størrelsen å boligen målt i kvadratmeter. Men det brukes litt ulike begreper for å oppgi areal. Her ser du de ulike arealbegrepene.
Les mer →

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring er en forsikring boligkjøpere kan tegne. Dette er en utvidet rettshjelpsforsikring for å få hjelp hvis man må klage på boligkjøpet.
Les mer →

Boligprisstatistikk

Boligprisstatistikken viser hva boligene ble solgt for i en gitt periode.
Les mer →

D

Dekningssalg

Dersom et bud blir akseptert innen fristen slik at bindende avtale er inngått, og kjøperen likevel nekter å gjennomføre kjøpet, kan selger gjennomføre dekningssalg.
Les mer →

Dokumentavgift

Dokumentavgift er en avgift (skatt) du må betale til staten når du kjøper en eierbolig.
Les mer →

E

Egenkapital

Egenkapital er den delen av kjøpesummen du har i bankinnskudd som du dermed ikke trenger å låne. Egenkapital vil dermed være oppsparte penger, penger fått ...
Les mer →

Eierseksjon

Bolig som eies i sameie med andre, men som er seksjonert  slik at alle har sin bolig klart definert.
Les mer →

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring er selgers forsikring mot at du reklamerer på mangler ved boligen. Kalles også for «boligselgerforsikring».
Les mer →

F

Fellesgjeld

Fellesgjelden er lån som et eierseksjonssameie, borettslag eller boligaksjeselskap har tatt opp felles. Men: Renter og avdrag skal betales av beboerne gjennom felleskostnadene.
Les mer →

Finansieringsbevis

Finansieringsbeviset får du fra banken som viser at du har lån og egenkapital opp til et bestemt beløp. Ikke gå på visning uten!
Les mer →

Forbehold i budrunden

Forbehold er en opplisting av ting som må inntreffe før du er bundet til å gjennomføre et kjøp.
Les mer →

G

Gjenboer

Gjenboer er et begrep som ofte brukes i salgsannonser og salgsoppgaver. Da ofte som «ingen gjenboere». Det betyr som oftest at det ikke er noen ...
Les mer →

Grunnboken

Grunnboken er det offentlige registeret over eierskap og rettigheter i fast eiendom i Norge.
Les mer →

I

Instruksjonsrett

Overleveringstidspunktet styrer hvem som kan bestemme over kjøpesummen på meglers klientkonto.
Les mer →

K

Klientkonto

Klientkontoen til eiendomsmegleren er «din» konto hos eiendomsmegleren. Her står kjøpesum i påvente av at tinglysing av skjøtet blir ferdig.
Les mer →

Kupping av budrunden

Kupping av budrunden er nå en budgiver går rett til selger med budet før visning.
Les mer →

L

Ligningsverdi

Ligningsverdien er den verdien som boligen (eller hytten) skal ha når formuen din skal skattemessig beregnes i selvangivelsen hvert år.
Les mer →

M

Mangel ved boligen

Mangel et annet ord for feil på boligen som kan gi deg økonomisk krav mot selgeren.
Les mer →

Mellomfinansiering

Når du kjøper ny bolig før den gamle er solgt, trenger du som oftest et lån til den gamle boligen frem til denne er solgt. ...
Les mer →

O

Overtagelse

Overtagelsen er det tidspunktet da boligkjøperen blir formelt eier av boligen.
Les mer →

Overtakelsesprotokoll

En overtakelsesprotokoll skal underskrives av kjøper og selger i løpet av overtakelsen. Det er ved underskrift på dette dokumentet du formelt overtar eiendommen. Rent juridisk går ...
Les mer →

P

P-rom, S-rom, boligareal, kvadratmeterpriser

Areal er et begrep for størrelse gjerne målt i kvadratmeter (m2). Boligstørrelse oppgis som: BRA = Bruttoareal innvendig målt eksklusive yttervegger med innervegger. Alle etasjer. ...
Les mer →

Pro & contra-oppgjør

Ved overtagelsen av en bolig gjøres et «pro &contra» oppgjør der selger og kjøper gjør opp for løpende utgifter ved eiendommen, slik som husleie, fellesutgifter ...
Les mer →

Prospekt – salgsoppgave

Prospektet – eller salgsoppgaven – er meglerens skriftlige beskrivelse av boligen som skal selges. Dette skal du få på visning:
Les mer →

R

Reklamere på feil ved boligen

Finner du feil på boligen, kan du reklamere. Men det må gjøres ganske fort etter at du finner feilen.
Les mer →

Risikoen for eiendommen

Overtagelse av boligen er det tidspunktet du blir eier. Det kalles også «risikoens overgang».
Les mer →

S

Sekundærbolig

Sekundærboliger er boliger som eies av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene.
Les mer →

Selveierbolig

Samlebetegnelse for boliger som er direkte eid gjennom tinglyst skjøte på eierens navn. Alternative eierformer er for eksempel gjennom borettslag.
Les mer →

Servitutter

En servitutt er en rettighet eller forpliktelse knyttet til en eiendom.
Les mer →

T

Tilbakehold – tilbakeholdsrett

Kjøper kan på gitte vilkår holde tilbake penger ved overlevering. Se hva som kreves og hva konsekvensene blir.
Les mer →

Tinglysing

Tinglysing betyr at et dokument – for eksempel et skjøte eller en panteobligasjon – blir registrert hos Kartverket. Tinglysing betyr at et dokument blir registrert ...
Les mer →

Tvangssalg

Dersom en huseier ikke klarer å betale lån, kommunale avgifter eller andre krav som er pantsatt på eiendommen, så kan det bli begjært tvangssalg.
Les mer →