Search results for "Beste eiendomsmegler i Oslo"

Results 501 - 520 of 719 Page 26 of 36
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Vil kvele tendenser til bruk av lokkepriser

Forbrukerombudet varsler at de ser tendenser til markedsføring av boliger i Oslo og Bergen som kan være i strid med bransjenormens bestemmelse om bruk av prisantydning. Forbrukerombudet har identifisert tilfeller som kan være i strid med forbudet mot bruk av lokkepriser, men har ikke grunnlag for å si at det er utbredt. Norges Eiendomsmeglerforbund vil jobbe for å stoppe et hvert tilløp til brudd på bransjenormen. - Trygg bolighandel for alle parter står øverst på agendaen til Norges Eiendomsmeglerforbund. Vi ønsker lokkepriser til livs, og har nå fokus på dette. Problemstillingen er nylig drøftet med våre lokalforeningsledere rundt i landet,…

Buck gjenvalgt som styreleder i NEF

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 24.5.2018 Kurt Fridtjof Buck ble torsdag 24.5. gjenvalgt til styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) på forbundets landsmøte i Bergen. Buck (44) har sittet som styreleder i NEF siden 2016 og jobber til daglig som regionleder hos Eiendomsmegler1 i Bergen. - Eiendomsmegleren spiller en svært sentral rolle i å trygge eiendomstransaksjonen mellom kjøpere og selgere. Norges Eiendomsmeglerforbund vil derfor jobbe for at eiendomsmegleren fortsetter å ta dette ansvaret og bidrar med høy kvalitet i alle transaksjoner i årene som kommer, sier styrelederen Kurt F. Buck. Buck har vært i NEF-styret siden 2010, hvorav nestleder 2012-2016, og ble…

Denne norske startupen vil revolusjonere meglerbransjen

Enorme, digitale datasett har revolusjonert alt fra medisinsk forskning til anleggsbransjen. Nå skal en norsk startup gjøre det samme for eiendomsmegling. Av: Tobias Martinsen, Plaace - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021 Plaace heter selskapet, og er du næringsmegler kan du bare venne deg til navnet først som sist. For til sommeren utvider de sin nett-plattform til å inkludere datasett fra blant annet mobiltelefontrafikk, betalingsløsninger og offentlige foretaksregistere. Hensikten? Å matche utleiere med leietakere, og fortelle hva slags butikk eller serveringssted som vil gi den største omsetningen i akkurat det strøket du har et ledig lokale. – Det…
Read more » Denne norske startupen vil revolusjonere meglerbransjen

Hvor robust er boligmarkedet?

Når usikkerheten er stor tørker eiendomsmarkedet inn. Det skjedde i 2009. Omsetningsvolumene falt brått og dramatisk og prisene fikk en relativt sterk knekk i kjølvannet av finanskrisen. Det tok imidlertid ikke lang tid før boligmarkedet hentet seg inn igjen. Saken ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3. 2019 Ti år senere noterer vi rekordhøye omsetningsvolumer og det nasjonale prisnivået er 75 prosent høyere. Mange har noe å selge og nesten like mange vil kjøpe. Balansen i markedet gir en situasjon der både selgere og kjøpere kan være relativt fornøyd. Det er stor trygghet i markedet. Tiårsperioden har vært preget av…

Bortfall av kjøps- og forkjøpsretter

Kjøps- og forkjøpsretter til eiendom dukker hyppig opp i både transaksjoner, utviklingsprosjekter, tomtefesteforhold og leiekontrakter. At retten er bortfalt, kan komme som en gledelig eller ubehagelig overraskelse for de berørte. Av: Lars-Petter Weyer-Larsen og Trude Gran Melbye - begge er advokat/partner i Advokatfirmaet Selmer AS - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021 Kan kjøpsretter foreldes før fristen for å gjøre dem gjeldende er utløpt? Hvor lenge – og ved hvor mange salg – gjelder en forkjøpsrett? Hvor lenge gjelder kommunens forkjøpsrett når en leiegård har skiftet eier? Kjøps- og forkjøpsretter dukker opp i mange former og sammenhenger.…

Boligprisene overrasket

Boligprisutviklingen i april viste en overraskende sterk utvikling. Ferske tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge viser at boligprisene i gjennomsnitt steg med 0,5 prosent i april. - Etter det første sjokket i mars har boligmarkedet hentet seg godt inn igjen i april, og fungerer nå mer eller mindre som før. Fallet i omsetningsvolum er lavere enn vi forventet før påske, og vi har en korrigert balanse mellom boligtilbud og etterspørsel som forklarer hvorfor boligprisene holder seg så godt i april, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år…

Uendret styringsrente

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Sentralbanken vurderer utsiktene og risikobildet i økonomien slik at styringsrenten mest vil sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. – Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Faksimile fra Norges Banks Pengepolitiske rapport Q3 2020 Bra for boligmarkedet Stabilt lave renter er godt nytt for boligmarkedet. Carl O. Geving - (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven) - Det lave rentenivået bidrar…

Høyt omsetningsvolum i boligmarkedet 2018

Boligprisstatistikken for desember viser at prisene i gjennomsnitt sank med 0,2 prosent. Statistikken viser videre at det i 2018 ble et rekordhøyt omsetningsvolum for året. Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. - Desembertallene er mer eller mindre som forventet, men lite interessante for det store bildet siden dette alltid er en relativt stille måned i boligmarkedet. 2018 har vært preget av høye omsetningsvolumer i et velfungerende boligmarked, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving Rekordomsetning I desember ble det solgt 2.963 boliger i Norge, noe som…

– Den sterke boligprisveksten er historie

Boligprisene i Norge falt i gjennomsnitt med med 0,4 prosent i oktober. Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden, viser fersk statistikk fra Finn.no, Eiendom Norge og Eiendomsverdi. - Ved utgangen av pandemien og inngangen til en periode med stigende renter tror vi at den sterke boligprisveksten er historie. Oslo går foran, og har nå den svakest prisveksten av alle de store byene. Boligmarkedet er velfungerende, men etterspørselen nærmer seg mer normale nivåer og husholdningens låneopptak vil gradvis bli begrenset av høyere renter og utlånsregulering. Alt ligger nå til rette for en svakere prisvekst i årene…

Nye regler fra 1. juli: Boliglånsforskrift og forsinkelsesrente

Inngangen til juli markerer også at nye regler trer i kraft. For boligmarkedet er det to viktige regler som nå er endret; boliglånsforskriften og reglene om forsinkelsesrenter. Boliglånsforskriftens endringer trer i kraft fra 1. juli. Endringene i forskriften ble kommunisert i juni, og i store trekk ble boliglånsforskriften videreført. Dette videreføres i boliglånsforskriften Her er de viktigste punktene som har vært i boliglånsforskriften til nå, og som nå videreføres: Man kan ikke låne over 5 ganger inntekten Man må ha 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig Bankene får litt fleksibilitet, og kan fravike reglene i 10 prosent av tilfellene,…
Read more » Nye regler fra 1. juli: Boliglånsforskrift og forsinkelsesrente

Nytt proptech-kart for oktober 2018 – og OBOS tester blockchain for boligsalg

Vi har oppdatert proptech-kartet, og du kan lese fire nyheter om proptech nå i høst. 1. Oppdatert Proptech-kart Vi har oppdatert propteck-kartet og tatt inn: Webmegling - ny nettmegler startet av blant andre Pål Anders Kårstad som blant annet har sittet i NEFs innovasjonsutvalg. Webmegling skal være en nettmegler ikke ulikt Marton. I tillegg starter Webmegling også Webbolig  - en selge selv-tjeneste. Denne tjenesten er for tiden i lukket beta. Sirkus Media  - Markedsføringsfirma for å skaffe konkrete kundehenvendelser med en rekke norsk eiendomsmeglingsfirmaer på kundelisten. Marketeer technologies  - et annet nytt markedsføringsfirma som hjelper annonser å treffe riktige målgrupper.…
Read more » Nytt proptech-kart for oktober 2018 – og OBOS tester blockchain for boligsalg

Gul liste

Byantikvarens oversikt over registrerte kulturminner i Oslo. Av: Tove Solbakken, informasjonsansvarlig antikvar - Byantikvaren - Alle foto Byantikvaren - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmeglerne nr. 2021. De fleste er enige om at gamle hus er vakre. Historisk bebyggelse gir atmosfære og karakter til et strøk, og har kvaliteter som er vanskelig å erstatte hvis de går tapt. Hvordan kan man ta vare på disse kvalitetene? Byantikvarens Gule liste er et viktig verktøy i forvaltningen av byens kulturminner og i byutviklingen. Oslo er en mangfoldig by, med små og store kulturminner og bebyggelse fra mange historiske epoker. Alle er viktige…

Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

Av Bastian Sundling, advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm I en dom avsagt 24. juni i år kom Høyesterett til at en festeavgift som ga bortfester en årlig avkastning på tomten på 0,6 % av tomteverdien, ikke var et konvensjonsstridig brudd på grunneiers eiendomsvern. Det trekkes imidlertid ingen nedre grense for hvor lav festeavgift bortfester må tåle som følge av restriksjonene i tomtefestelovgivningen. Dette gir økt risiko for uenighet og søksmål mot fester om oppregulering av festeavgift. Innledning I en bratt skråning ned mot Mærradalen på Øvre Ullern i Oslo ligger seks terrasseblokker med til sammen 54 leiligheter.  Leilighetene varierer i størrelse fra…
Read more » Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

Norges Eiendomsmeglerforbund er bransjens viktigste talerør. Bli medlem i NEF og bli med å påvirke din fremtid som eiendomsmegler! Tegner du medlemskap ut 2017 nå, får du kontingenten for 2016 på kjøpet! NEF arbeider for deg: NEF har har bransjens største nettverk og har stor politisk gjennomslagskraft, og arbeider med å sikre best mulig rammevilkår for bransjen. Å være medlem i NEF betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser!  NEF arbeider også for å trygge bolighandelen for forbrukerne. Det medfører at NEF-medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene. Du kan lese mer om vårt interessepolitiske arbeid her. I NEF er det alt…
Read more » NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

Livsnerven i bransjen

Gunnar Krogsveen personifiserer engasjement. Enten det dreier som eiendomsmegling, fiske, gårdsdrift eller fotballklubben Stabæk, er engasjementet like stort og meningene like mange. Søndag 8. juli fylte æresmedlemmet i Norges Eiendomsmeglerforbund 70 år, og vi legger derfor ut saken fra siste nummer av Eiendomsmegleren hvor han kommer inn på mange av grunnene for sitt brennende engasjement for bransjen. Mange år og roller i bransjen har gitt Krogsveen klare perspektiver over hva som vil føre den videre. Han er krystallklar på blant annet at NEF er livsnerven i bransjen, og at de eiendomsmeglerne som vil lykkes best framover er de som tar…

Fritt meglervalg – kobling mellom bank og eiendomsmeglingstjenester

Finanstilsynet har ved brev til bransjen av 7. mai 2020 presisert hva som kreves av eiendomsmegler i de tilfelle en potensiell oppdragsgiver har eller er i ferd med å etablere et kundeforhold med meglers eier- eller samarbeidsbank. Les brevet her: Prinsippet om fritt meglervalg kobling mellom bank og eiendomsmeglingstjenesterLast ned
Read more » Fritt meglervalg – kobling mellom bank og eiendomsmeglingstjenester

Eiendomsmegling over hele verden

Det er store forskjeller i hvordan boliger omsettes rundt om i verden.  Den amerikanske eiendomsmeglerforbundet (NAR - National association of realtors) har fått sine internasjonale samarbeidsorganisasjoner til å bidra med å lage en oversikt over hvordan boliger blir omsatt og hvordan reglementet rundt eiendomsmegling er rundt om i verden. Oversikten viser store forskjeller både i hvordan selve salgsprosessen er, men også hvilken rolle eiendomsmegleren har. Den viser blant annet at antallet som bor i bolig som de selv eier i Japan er på 61.7 prosent, mens den i Nicaragua er et sted mellom 25-35 prosent. Den viser også at eiendomsmeglere i Korea både må…

Fagstoff: Krav til samtykke til salg av felles bolig – ekteskapsloven § 32

Ektefeller kan i et ekteskap eie bolig og andre eiendeler i sameie, men det hender også at en ektefelle eier eiendeler alene - i eneeie. Dette vil gjelde uavhengig av om ektefellene har felleseie eller særeie. Felleseie er ekteskapslovens formuesrettslig utgangspunkt, men dette endrer ikke på at ektefellene likevel kan ha eiendeler i eneeie. Av: Elise Victoria Arnesen, advokat/assosiert partner og advokatfullmektig Elisa Rabe i Advokatfirmaet Henriksen & Co - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2021 Elise Victoria Arnesen Elisa Rabe Ekteskapslovens utgangspunkt er at en ektefelle som eier en eiendel alene har full råderett over denne,…
Read more » Fagstoff: Krav til samtykke til salg av felles bolig – ekteskapsloven § 32

Forsinkelse i byggeprosjekter på grunn av Koronavirus/covid-19

Av: Nina F. Skumsrud, fagsjef Norges Eiendomsmeglerforbund Som følge av virusutbruddet og iverksettelse av omfattende smitteverntiltak, antas at flere byggeprosjekter vil kunne bli forsinket. Forsinkelser kan skyldes både manglende tilgang på mannskap som følge av sykdom eller karantene, manglende materiell og forsinkelse i/hos offentlige etater. Flere entreprenører melder om at den globale logistikken er forstyrret slik at det har oppstått vanskeligheter i kontaktskjedene. Les også: Koronasituasjonen for nye boligprosjekter - NEF.no Eiendomsmegler skal ha omsorg for begge parter, og det er viktig at både forbruker og utbygger får informasjon om det aktuelle regelverket rundt forsinkelse. Dersom det oppstår en forsinkelse…
Read more » Forsinkelse i byggeprosjekter på grunn av Koronavirus/covid-19

Høyesterett har avsagt dom om skjeggkre

Boligen ble overdratt til kjøper 1. mars 2018, 14 dager senere reklamerte kjøper over skjeggkre i boligen. Som følge av reklamasjonen engasjerte selgeren skadedyrsfirmaet Pelias som gjennomførte flere saneringstiltak. Først varmebehandling av huset, og deretter giftsanering med ulike åter herunder Advion Ant Gel Indoxacarb som ble godkjent av Miljødirektoratet som saneringsmiddel for skjeggkre i januar 2019, og som i mange tilfeller har vist seg effektivt mot skjeggkre. Deretter ble det gjennomført kartlegging ved limfeller helt frem til april 2020 da eiendommen ble erklært fri for skjeggkre. I dette tilfellet hadde selger tatt kostanden med sanering og etterfølgende kartlegging. Kjøperen mente…
Pressekontakter NEF/feed/rss2/[email protected]  Beste eiendomsmegler i Oslo  garanti  medlemmer  Pressekontakter NEF  oslo  NEF adresse  Bli medlem i NEF  Bodø  hvitvasking  Eiendomsvekst Oslo  vederlag  Hans haugesgate 40  sekundærbolig yse  kart  felleskostnader  {search_term_string}  Løsøre  Boligprisvekst  avhendingslov  Stalsbergveien  egenhandel  Ullerudveien  avhendingsloven  tilbakehold  Eiken  tromsø  korona  D-nummer  Bønesstølen 25  NEF Forbrukerråd  Pressekontakter NEF/feed/rss2/[email protected]  Ferdigattest  NEF ansatte  Styringsrente tall  dekningssalg  Boligpriser  egenerklæring  Pressemeldinger fra NEF  Nedre Stølen 2