Utsetter kutt i eiendomsskatt

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å utsette senkingen av eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger til 2022.

I det opprinnelige statsbudsjettet som ble lagt fram i høst ble det foreslått å senke eiendomsskatten fra fem til fire promille fra 2021, men regjeringen ønsker nå å utsette dette.

Reduksjonen av eiendomsskatten fra 2021 skulle komme som en videre oppfølging av reduksjonen fra sju til fem promille som trådte i kraft fra i år.

Endringen i eiendomsskatten kommer i sammenheng med et opplegg for kommunenes økonomi i kommuneproposisjonen for 2021.

En undersøkelse gjort av Huseierne viser at 248 av landets 356 kommuner har eiendomsskatt på bolig i 2020. Av disse er det 104 kommuner som har eiendomsskattesats på bolig på over 4 promille, mens 71 kommuner har en eiendomsskattesats på 5 promille.

Flere tiltak for boligmarkedet

I forhold til boligmarkedet beskrives det videre i det reviderte nasjonalbudsjettet flere tiltak som har blitt gjort og andre tiltak som skal vurderes framover.

Styringsrenten har etter koronapandemien kom inn over oss blitt kraftig redusert, og dette ser man nå også har fått god effekt på bankenes utlånsrente.

Finansdepartementet har redusert nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for å motvirke at en strammere utlånspraksis hos bankene skal forsterke nedgangen.

I tillegg har bankene fått midlertidig økt adgang til å avvike fra krav i boliglånsreguleringen. Finanstilsynet skal i løpet av måneden komme med sine anbefalinger om hvordan boliglånsforskriften skal bli framover.

Samlet bidrar myndighetenes tiltak til å gjøre nedgangen i norsk økonomi mindre enn den ellers ville vært, og de reduserer risikoen for at et negativt samspill mellom banksektoren og realøkonomien gjør tilbakeslaget dypere, står det i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Resultatet av disse tiltakene har blant annet vært at det så langt har vært nokså små utslag i boligprisene.

Kutter i Fornebubanen

Et annet element i det reviderte nasjonalbudsjettet som på litt lengre sikt kan påvirke boligmarkedet, og da spesielt i boligutbygging i Oslo-regionen, er forslaget om å kutte i støtten til utbyggingen av Fornebubanen.

T-baneprosjekt mellom Fornebu og Majorstuen er kraftig forsinket, og regjeringen foreslår derfor å redusere bevilgningen med 200 millioner kroner i 2020. De skriver i en pressemelding at pengene vil i stedet bli betalt ut et annet år, og at deler av disse pengene når går til andre byutviklingsprosjekter.

Regjeringen skriver videre at de fortsatt har en ambisjon om å bidra til utbyggingen av Fornebubanen, men man kan trolig lese mellom linjene at dette er et forsøk på å legge presse på Oslo-kommune for å få fortgang i utbyggingen av E18 som også henger sammen med utbyggingen av Fornebubanen.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no