Sommerrokvartalet_LPOarkitekter_takhage_20200423

Trender for boligarkitekturen

Boligen rommer menneskets mest grunnleggende behov – her skal vi spise, sove og omgås våre nærmeste. Alle har sine ulike preferanser til hva en bolig er, hva den skal inneholde og hvilken arkitektonisk stil den skal ha, men premissene arkitekter arbeider etter når vi skal utforme morgendagens boliger styres av flere faktorer. Først og fremst beliggenhet, økonomiske rammer, regelverk og tekniske utfordringer.

Av: Hilde Lillejord Kommunikasjonsansvarlig | Partner – LPO Arkitekter (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2020)

Bokvalitet

Vi i LPO har som mål å skape gode hjem som gir mennesker et godt sted å bo. Ofte jobber vi med boligkvaliteter helt fra reguleringsfasen. Dette gir oss muligheten til å tilrettelegge for rammene rundt et godt boligprosjekt, hvor vi tar hensyn til landskap, beliggenhet, støy og solforhold. På denne måten sikrer vi kvalitet både for boligene og for utearealene, forklarer Tom Sletner, han er arkitekt og daglig leder i LPO arkitekter.

– Vi inspireres av tanken på å skape gode arkitektoniske rammer rundt folks hverdag. Når vi planlegger et nytt bygg er vårt fokus først og fremst rettet mot menneskene som skal bruke bygget og omgivelsene som skal forholde seg  til det.

Prosjekterer for lang holdbarhet

LPO har som mål å tegne bygg som står med tiden og som er like aktuelle i dag som de er om 50 år. For å oppnå dette vil form, utrykk, og ikke minst materialvalg være en avgjørende faktor. Rent funksjonelt må boliger planlegges med robusthet; de må tåle bruksendringer over tid. Planløsningene må inneha fleksibilitet til å kunne ta høyde for livets reise, da dette endrer seg over tid og etter hvem som skal bo der. En god og fleksibel planløsning, sammen med arkitektoniske kvaliteter som ivaretar lys og støyforhold vil være helt essensielt for å lykkes.

– For å finne optimale løsninger jobber arkitektene våre bredt og parallelt på flere fronter. Vi er opptatt av den overordnede byplan- og situasjonsanalysen og mener at et bygg må ha en dialog med til miljøet det treffer – både på bakkeplan og til sine omgivelser. I tillegg leter vi etter mulige synergieffekter, sier Sletner og utdyper at ved å utvikle prosjektene slik at de kan fungere som generatorer for byliv i sitt miljø og gi merverdi til både bygget og til omgivelsene.

Sommerrokvartelet – en balanse mellom historie og moderne arkitektur

Et eksempel på hvordan LPO jobber helhetlig for å integrere nybygg til sine omgivelser, er prosjektet Sommerokvartalet ved Solli Plass i Oslo. Her er LPO i gang med å transformere det vernede bygget til Oslo Lysverker til et nabolagshotell med både næringsarealer og kulturarena på oppdrag for Aspelin Ramm Eiendom og Strawberry Brothers. I tillegg rommer prosjektet totalt 56 nybygde leiligheter som vil ligge god skjermet i bakkant av hotellet. Ved å gi nytt liv til de gamle bygningene og integrere dem med den nye bygningsmassen, bygger vi videre på områdets historie og gir området en tydelig identitet og forankring som igjen skaper attraktive bo- og byrom.

– Boligprosjektet har en ettertraktet beliggenhet midt på Solliplass med kafeer, butikker og kollektivtransport i umiddelbar nærhet, men det utfordrer samtidig andre viktige aspekter som for eksempel lys og støyforhold, sier Svein Dybvik, en av arkitektene fra LPO som arbeider med prosjektet. Han understreker også at det er arbeidet mye med at leilighetsbyggets fasade fungerer sammen med de omkringliggende byggene.

– I dette byområdet er det hovedvekt av lyse, pussede fasader, noe vi har videreført som stedstilpasning. I tillegg vil de lyse fasadene reflektere lys til naboskap og internt i komplekset, forklarer Dybvik.

Selv om leilighetsbygget har moderne og tidsriktige kvaliteter som store vindusflater og luftige balkonger, har ideen vært å få til et tidløst og rolig fasadeutrykk. I tillegg er det benyttet mye naturstein i fasaden for å understreke at leilighetsbygget har en relasjon til de eksisterende og vernede bygningsmassene i forkant.

–  Vi har også arbeidet mye med uteområdene for å skape mest mulig grønne lunger og gode utearealer både på bakkeplan og på takene. Tanken er at det skal bli en park og friområde for hele bydelen, sier arkitekten.

Hvilke trender og stilarter gjør seg mer gjeldende for arkitekturen innen boligbygg i dag?

Miljø og bærekraft troner høyt på agendaen. Trenden vi derimot ser nå er at de fleste oppdragsgiverne våre mener alvor med sin satsning. Både med tanke på materialer, men også temaer som grønn mobilitet og tilrettelegging for delingsøkonomi i form av fellesvaskeri, bildeling og andre fellesfunksjoner som gjestestue og verksted for beboere blir vektlagt. Vi ser også en dreining mot og ønske om økt transformasjon og gjenbruk av bygg og byggematerialer. LPO har selv initiert prosjektet «rett plass – rett form»- på Svalbard, som er et forskningsprosjekt på gjenbruk av både byggematerialer og bygninger.

Et annet miljøstyrende boligprosjekt LPO arbeider med er The urban village på Furuset, et nyskapende, bærekraftig konsept som peker ut en ny retning for hvordan vi velger å bo. The Urban villlage skal bli en liten landsby i byen, med rimeligere boliger hvor det skal bli lett å bli kjent med naboene, og hvor bærekraft og kollektive løsninger blir selve navet i bomiljøet.

– Vi opplever at både oppdragsgivere, men også boligkjøpere er blitt mer bevisste på miljø og ønsker å bidra med å gjøre en forskjell både i måten vi bor, men også hvordan vi beveger oss og arbeider på. Derfor må vi som arkitekter bistå med å legge til rette for bærekraftig bolig- og byutvikling der vi minimerer utslipp og CO2 avtrykk, men også ivaretar det sosiale aspektet med å skape gode boliger og byrom, avslutter Sletner.

Del artikkel