boligprisene i august

Uvanlig sterk julimåned i boligmarkedet

Boligprisstatistikken for forrige måned viser en uvanlig sterk prisutvikling.

Tallene fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at prisene steg med 0,4 prosent i juli 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden.

Boligprisfasiten for juli viser svært sterke tall! Trenden bekrefter at boligmarkedet kommer styrket ut av koronakrisen. Markedet drives opp av lave renter og høy tillit i husholdningene. Vi forventer en sterkere utvikling enn normalt denne høsten, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Rekordmange salg

I juli ble det solgt 6.821 boliger i Norge, noe som er 44,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 56.196 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I juli ble det lagt ut 4.672 boliger til salgs i Norge, noe som er 46,1 prosent flere enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 59.045 boliger til salgs, noe som er 1,9 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Den gode nyheten er at boligmarkedet bidrar til å løfte norsk økonomi ut av krisen. Når husholdningenes bokostnader faller og egenkapitalen øker bidrar dette til en kraftig økning i husholdningenes konsum med positive ringvirkninger til næringsliv og arbeidsmarked. Den dårlige nyheten er at sterkere prisvekst etterfølges av sterkere gjeldsvekst, og utfordringene framover vil være størst i Oslo hvor gapet mellom boligbehov og boligbygging øker. Boliglånsforskriften er siste skanse mot en ukontrollert gjelds- og prisvekst, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i juli 2020. Det er en økning fra 50 dager i juni. Raskest salgstid hadde Oslo med 33 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 101 dager.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Kristiansand, Tønsberg m/Færder og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 2,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en nedgang på 0,2 prosent.

Del artikkel