Sentralbanksjef Øystein Olsen (Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim)

Signaliserer renteheving i september

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0 prosent, men signaliserer samtidig at renten settes opp i september.

I tillegg mener de at renten på sikt skal litt raskere opp enn de tidligere ha kommunisert.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Komiteen i Norges Bank som har vurdert styringsrenten, la i sine vurderinger blant annet vekt på at boligprisene har steget markert siden i fjor vår, men de har også merket seg at veksten har avtatt noe den siste tiden.

I pressemeldingen skriver de videre at prognosen for styringsrenten ligger litt høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker gradvis fra høsten av.

Carl O. Geving – Foto: Joakim Karlsen

– Norges Bank signaliserer tydelig at den første rentehevingen kommer til høsten. Høyere rentekostnader på boliglån vil påvirke nordmenns kjøpekraft, og dette faller i tid sammen med gjenåpningen av samfunnet som vil påvirke nordmenns forbruksmønster. Renteøkning kommer ikke overraskende på forbrukerne, men i sum forventer vi en avkjøling i boligmarkedet med påfølgende svak prisutvikling gjennom høsten. Etter et år med svært sterk vekst har osloprisene allerede korrigert ned de siste tre månedene, og vi forventer at de skal falle noe mer og at resten av landet etter hvert følger samme mønster med moderat korreksjon, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Sekundærboligandelen har falt sammenhengende siden toppen sommeren 2019. Nedgangen er klar både i de fleste byene og i landet som helhet. Og den er tydeligst i Oslo, og i årets første kvartal registrerer vi der den laveste sekundærboligandelen i hele perioden vi har data for, det vil si siden slutten av 2013. Ferdigstilling av mange nye boliger, strengere egenkapitalkrav ved kjøp av sekundærbolig i Oslo, hardere formuesbeskatning av sekundærbolig enn aksjer, et svekket utleiemarked under pandemien er faktorer som synes å dempe etterspørselen etter sekundærboliger. I lys av at osloprisene har korrigert ned de siste tre månedene, og forventes å falle noe mer, tror vi ikke investorene vil komme sterkt tilbake med det første. Utsikter til noe høyere renter forsterket dette bildet. Alt i alt er dette positivt for førstegangskjøperne, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les rapport om utviklingen av sekundærboliger her:

Del artikkel