Foto: Nicolai Berntsen on Unsplash

Boligprisene overrasket

Boligprisutviklingen i april viste en overraskende sterk utvikling.

Ferske tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge viser at boligprisene i gjennomsnitt steg med 0,5 prosent i april.

Etter det første sjokket i mars har boligmarkedet hentet seg godt inn igjen i april, og fungerer nå mer eller mindre som før. Fallet i omsetningsvolum er lavere enn vi forventet før påske, og vi har en korrigert balanse mellom boligtilbud og etterspørsel som forklarer hvorfor boligprisene holder seg så godt i april, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

Litt nedgang i volum

I statistikken kommer det videre fram at det i april ble det solgt 7.038 boliger i Norge, noe som er 10,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 28.289 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent færre enn på samme tid i 2019.

Vi registrerer flere førstegangskjøpere og færre småinvestorer i dette markedet. Førstegangskjøpere er mindre bekymret for kortsiktige endringer i markedet, og terskelen til markedet er lavere når prisene flater ut, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I april ble det lagt ut 8.523 boliger til salgs i Norge, noe som er 1,5 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 32.056 boliger til salgs, noe som er 2,4 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 55 dager å selge en bolig i april 2020. Det er en oppgang fra 51 dager i februar. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager og tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 77 dager.

Boligmarkedet framstår som robust selv om de økonomiske utsiktene er usikre. Livet går videre og mange har behov for å bytte bolig også i krisetid. Historisk lav rentebelastning og god tilgang på avdragsfrihet, gjør at de aller fleste kan betjene et boliglån selv om de opplever arbeidsledighet og inntektsbortfall i en periode. I denne situasjonen forventer vi en noe svakere prisutvikling enn normalt i de nærmeste månedene, men vår erfaring med tidligere kriser tilsier at boligmarkedet vil tåle korona-krisen relativt godt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Sterkest i nord

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 3,6 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,4 prosent.

Del artikkel