Boligpriser febuar

Rekordmange boliger solgt i 2021

Fersk boligstatistikk viser at det i fjor ble solgt rekordmange bruktboliger.

I 2021 ble det solgt 102.596 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i 2020, viser statistikken fra Finn.no, Eiendom Norge og Eiendomsverdi.

Statistikken viser videre at boligprisene som vanlig sank i desember. Prisene sank med 1,3 prosent desember, og korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Som forventet ble året 2021 avsluttet med rekordhøyt omsetningsvolum og forholdsvis høy tolvmåneders prisvekst i de fleste regioner med unntak for Oslo som har hatt en unormalt svak prisutvikling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I desember ble det solgt 4.055 boliger i Norge, noe som er 6,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 956 450 kr ved utgangen av 2021.

Bodø med sterkest i 2021

Sterkest utvikling i 2021 fikk Bodø/m Fauske med en oppgang på 13,3 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9 prosent og Trondheim med 8,7 prosent

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 2021 med en oppgang på 2,2 prosent etterfulgt av Ålesund m/omegn på 3,7 prosent.

Det knytter seg stor spenning til utviklingen i 2022. Etter at svært mange nordmenn har handlet bolig er tilbudssiden lavere enn normalt. Samtidig er befolkningsveksten lav så lenge pandemien står i veien for arbeidsinnvandring. Det går en grense for hvor ofte nordmenn har behov for å flytte, og vi forventer derfor mer normale omsetningsvolumer i 2022, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Det nye året forventes som vanlig å kickstarte med en viss prisvekst, men gjennom 2022 tror vi at høyere inflasjon og økte bokostnader vil bidra til en svakere prisutvikling. 2021 var et svært godt år for førstegangskjøpere som tok andeler av boligmassen, og vi forventer at 2022 blir et enda bedre år for denne gruppen ettersom prisveksten blir moderat og småinvestorene backer ut, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Del artikkel