Search results for "Beste eiendomsmegler i Oslo"

Results 461 - 480 of 719 Page 24 of 36
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Kontormarkedet: Bjellesauene har ikke alltid rett

Mange mener mye om fremtiden. Nyansene glimrer med sitt fravær, og treffsikkerheten er så som så. Av: Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, Ramsøskar Interiørarkitekter - Fotograf: Niklas Hart og Thon FLEX - artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2021. I sommer startet det friskt med påstander fra sentrale opinionsledere om at hjemmekontor nærmest blir den nye normalen. Så begynte andre signaler å komme: Medarbeiderne savnet kollegene og følte seg isolert; noen beskrev til og med en fengselsfølelse. Oppsummert: De fleste har behov for mer enn en effektiv, digital arbeidssituasjon. Skal vi forstå fremtidens behov i markedet for kontor- og…
Read more » Kontormarkedet: Bjellesauene har ikke alltid rett

Rekordmange boliger solgt i 2021

Fersk boligstatistikk viser at det i fjor ble solgt rekordmange bruktboliger. I 2021 ble det solgt 102.596 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i 2020, viser statistikken fra Finn.no, Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Statistikken viser videre at boligprisene som vanlig sank i desember. Prisene sank med 1,3 prosent desember, og korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent. - Som forventet ble året 2021 avsluttet med rekordhøyt omsetningsvolum og forholdsvis høy tolvmåneders prisvekst i de fleste regioner med unntak for Oslo som har hatt en unormalt svak prisutvikling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O.…

Boligprisutvikling som forventet

Boligprisene i Norge utviklet seg som forvente i juni måned. I gjennomsnitt viser tallene fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no at boligprisene sank med 0,2 prosent nominelt i juni måned, mens de sesongkorrigerte prisene steg med 0,6 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden. – Boligmarkedet er stadig preget av god stemning, god kjøpekraft og god omsetning. Prisbildet er stort sett som forventet i et godt balansert marked, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Omsetningsvolumet er noe lavere enn i juni 2018, men det kan ses i sammenheng med to røde…

Flere førstegangskjøpere i Q2 2020

Antall førstegangskjøpere har fortsatt å øke, mens sekundærboligandelen har falt siden slutten av 2019 - snur det nå? Les: Rapporten førstegangskjøpere og sekundærboliger Q2 2020Last ned Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Merk! Det er en forsinkelse tallene i forbindelse med når boliger blir registrert overtatt . Den fulle effekten av koronapandemien vil derfor ikke ligge inne i tallene for Q2. Etter at boligprisene falt gjennom 2017, kom det en korreksjon oppover i første halvår 2018. Siden har prisveksten vært moderat. For landet sett under ett økte boligprisene med 2,5 prosent i 2019, sammenliknet med året før.…

Er rettigheten verdiløs?

Det er ikke uvanlig i eiendomsbransjen at det etableres løsningsretter. En løsningsrett til fast eiendom er en rett til å overta en eiendom en gang i fremtiden. Dersom retten bare gjelder ved salg eller eierskifte, vil retten kalles en forkjøpsrett. Mange løsningsretter er svært gamle, typisk i festeforhold. Selv om partene har avtalt at løsningsretten skal gjelde i mange år, kan det vise seg at retten er verdiløs. Av: Jacob Solheim, advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Etter hovedregelen i løsningsrettsloven bortfaller løsningsretter etter 25 år. Hovedregelen er ufravikelig og vil således gjelde selv om partene har avtalt at…

Uvanlig sterk julimåned i boligmarkedet

Boligprisstatistikken for forrige måned viser en uvanlig sterk prisutvikling. Tallene fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at prisene steg med 0,4 prosent i juli 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden. - Boligprisfasiten for juli viser svært sterke tall! Trenden bekrefter at boligmarkedet kommer styrket ut av koronakrisen. Markedet drives opp av lave renter og høy tillit i husholdningene. Vi forventer en sterkere utvikling enn normalt denne høsten, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Rekordmange salg I juli ble det solgt 6.821 boliger…

Svak prisoppgang på boliger

Bruktboliger økte i tredje kvartal i gjennomsnitt med 0,4 prosent på landsbasis. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at boligprisene i Oslo, Bergen og Stavanger har vært omtrent uforandret mellom 2. og 3. kvartal, mens de i Trondheim sank med 1,2 prosent. Den sterkeste prisøkningen var i Hedmark og Oppland, 2,3 prosent, og Nord-Norge, 2,2 prosent. Boligprisene er i gjennomsnitt nå 3,0 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Den sterkeste økningen har vært på Sør-Østlandet med 5,0 prosent, fulgt av Hedmark og Oppland med 4,5 prosent og Oslo med Bærum med 4,0 prosent. Trondheim var den eneste regionen…

Sterkere boligprisutvikling enn forventet

Boligprisene steg med 1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Boligprisene er nå 11,3 prosent høyere enn for ett år siden, viser tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Carl O. Geving Foto: Joakim Karlsen - Omsetningen av boliger er vedvarende høy og prisutviklingen nasjonalt er noe sterkere enn forventet, samtidig som osloprisene fortsetter å korrigere ned for tredje måne på rad. Det ligger an til en svakere prisutvikling framover ettersom renteeffekten og forbrukereffekten under pandemien går i revers når samfunnet normaliseres. I tillegg virker utlånsforskriften begrensende på gjeldsopptak, og særreglene i Oslo bidrar til…

Sterk prisvekst på OBOS-boliger

OBOS-prisene i Oslo steg med ytterligere 2,0 prosent i august. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for OBOS-bruktboliger er for første gang på over 60 000 kroner. Etter en prisstigning på 5,9 prosent i juli, fortsatte veksten også i august. Da steg prisene med 2,0 prosent. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området er nå 60 475 kroner. Hittil i år har prisene steget med 23,24 prosent, skriver selskapet i en pressemelding. – Vi sier det igjen: Etterspørselen er større enn tilbudet. Hvis noen fortsatt lurer på om det vil virke å øke boligvolumet, så bør de ta en kikk på denne statistikken.…

Utsetter kutt i eiendomsskatt

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å utsette senkingen av eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger til 2022. I det opprinnelige statsbudsjettet som ble lagt fram i høst ble det foreslått å senke eiendomsskatten fra fem til fire promille fra 2021, men regjeringen ønsker nå å utsette dette. Reduksjonen av eiendomsskatten fra 2021 skulle komme som en videre oppfølging av reduksjonen fra sju til fem promille som trådte i kraft fra i år. Endringen i eiendomsskatten kommer i sammenheng med et opplegg for kommunenes økonomi i kommuneproposisjonen for 2021. En undersøkelse gjort av Huseierne viser at 248 av landets 356 kommuner har…

Kommunal forkjøpsrett

Ved salg av leiegård kan kommunen utøve forkjøpsrett på vegne av seg selv, beboerne, en studentsamskipnad eller selskap som ledes og kontrolleres av kommune eller stat i henhold til lov om kommunal forkjøpsrett. Loven er fra 1977 og kom derfor til i en periode hvor man hadde regulerte leiepriser i Norge. Av: advokat Anne Sofie Bjørkholt og Emilie Ovanger Jørgensen, Advokatfirmaet BAHR - (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2019) Lovens formål er boligsosialt: Leietaker skal få anledning til å bli eier av egen bolig om leiegården hun bor i kommer for salg. Forkjøp skjer til markedspris, og…

Hva er konsekvensen av en uberettiget heving av kjøpekontrakten?

Kan selger fastholde boligkjøpsavtalen og kreve at kjøperen overtar boligen og betaler kjøpesummen dersom kjøperen uberettiget hever avtalen? I denne artikkelen ser vi nærmere på hva som er rettsvirkningene av en hevingserklæring, og hva som er konsekvensen dersom en part hever kontrakten uten at det er rettslig grunnlag for det. Av: Fredrik Høyang Røsholdt - senioradvokat og Astrid Håve Stenersen - fast advokat - Advokatfirmaet Selmer - (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2020) Vårt hovedfokus er rettet mot kjøp av boliger etter avhendingslova. Ettersom avhendingsloven bygger på kjøpsloven, og mange av bestemmelsene er tilnærmet like, er det…
Read more » Hva er konsekvensen av en uberettiget heving av kjøpekontrakten?

Finanstilsynet er bekymret for gjeldsbelastningen

Finanstilsynet skriver i sin rapport "Finansielt utsyn" at det er risiko for at det har bygget seg opp finansielle ubalanser. De er blant annet bekymret for at høy gjeldsbelastning i husholdningene gjør det økonomiske systemet sårbart for sterkere renteoppgang enn forventet. – Temperaturen i boligmarkedet avtok i 2017. Boligprisfallet var sterkest i Oslo, der prisoppgangen hadde vært størst. I år har imidlertid prisveksten igjen tatt seg opp. Det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. Fortsatt sterk prisvekst vil bidra til økt gjeldsvekst i husholdningene og øke fallhøyden i norsk økonomi og risikoen for finansiell ustabilitet, sier finanstilsynsdirektør Morten…
Read more » Finanstilsynet er bekymret for gjeldsbelastningen

Trender for boligarkitekturen

Boligen rommer menneskets mest grunnleggende behov – her skal vi spise, sove og omgås våre nærmeste. Alle har sine ulike preferanser til hva en bolig er, hva den skal inneholde og hvilken arkitektonisk stil den skal ha, men premissene arkitekter arbeider etter når vi skal utforme morgendagens boliger styres av flere faktorer. Først og fremst beliggenhet, økonomiske rammer, regelverk og tekniske utfordringer. Av: Hilde Lillejord Kommunikasjonsansvarlig | Partner - LPO Arkitekter (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2020) Bokvalitet Vi i LPO har som mål å skape gode hjem som gir mennesker et godt sted å bo. Ofte…

Rutiner ved verdisetting, prisantydning og dokumentasjon

Finanstilsynet har en klar forventning til at eiendomsmeglere har rutiner for og kan fremlegge dokumentasjon som begrunner meglers prisantydning og NEF foreslår at standardiserte rutiner innføres. Eiendomsmeglingsbransjen spiller en viktig rolle for et velfungerende eiendomsmarked, hvor prisfastsettelsen og prisutviklingen styres av tilbud og etterspørsel. Den praksisendringen som i senere tid har skjedd med at megler i større grad fastsetter prisantydningen - uten bruk av takstmann - gjør at forventningene til meglers fagkunnskap og kjennskap til markedet blir større. Dette uttalte Finanstilsynet i sitt innlegg på bransjemøte i Oslo den 21.september 2016. Finanstilsynet har også i møte med NEF uttrykt en…
Read more » Rutiner ved verdisetting, prisantydning og dokumentasjon

SSB: Noe færre boligomsetninger i 3. kvartal

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder om at det var en svak nedgang i antall boligomsetninger i 3. kvartal, mens det i samme periode var en økning i antall solgte fritidsboliger. Antall omsetninger av boliger gikk ned med 1,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015, mens for fritidsboliger var det en økning på 2,3 prosent.   Det ble tinglyst i alt 24 900 omsetninger av bebygde boligeiendommer i 3. kvartal 2016. Dyrest i Oslo Ikke overraskende er det vi finner den høyeste gjennomsnittsprisen på boliger. I 3. kvartal var den på 5,9 millioner kroner i Oslo, mens Akershus og Sør-Trøndelag fulgte…
Read more » SSB: Noe færre boligomsetninger i 3. kvartal

Ny markedssjef i NEF

Kine Morud Aarum erstatter fra 1. juli Peter Rånås som ny markedssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund. 31-årigen fra Oslo har bakgrunn fra studier ved Universitetet i Oslo og Copenhagen  Business School, og har etter det blant annet jobbet flere år i The Boston Consulting Group og i Explore Equity. - Jeg håper å kunne komme som et friskt pust inn i NEF og gleder meg til å videreutvikle rollen Peter har bygd opp. Meglerbransjen er stadig i endring og det gjør det desto viktigere å tilpasse medlemmer og annonsørers behov. NEF har en sterk posisjon i bransjen og jeg ser frem…

Styret i NEF

STYRET I NEF 2020-2022 Leder: Randi Hollingen, Molde, (tlf 48137921, epost: randi.holli[email protected]ivatmegleren.no ) Nestleder: Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim Styremedlem: Trine Dahl, Oslo Styremedlem: Inger-Louise Dølvik, Bodø Styremedlem: Lise Kjelle, Kristiansand Styremedlem:  Alexander Johannessen, Oslo Varamedlemmer: Jard Berg, Bergen Thomas Heimdal, Lillehammer Les mer her. Lederne i lokalforeningene finner du her

Hotel Continental

Hotel Continental (Oslo) tilbyr gode priser for deg som NEF medlem Reservasjon/bestilling: Tlf: 22 82 40 40 E-post: booki[email protected]inental.no Bestilling skjer på telefon eller e-post og det må alltid refereres til avtalen for å få avtaleprisen. Priser: Hotellovernatting NEF avtalepris Ordinær pris 2019 Standard (1 pers) 15% av ordinær pris 2495 - 4065 Superior (1-2 pers) 15% av ordinær pris 3155 - 5135 Deluxe (1-2 pers) 15% av ordinær pris 3595 - 5895 Juniorsuite (1-2 pers) 15% av ordinær pris 5595 - 6995 Continental Event NEF medlemmer får 5% rabatt til enhver tid gjeldende dagpakkepriser (min 20 deltakere) eller 10%…
vederlag  Bli medlem i NEF  Stalsbergveien  Pressekontakter NEF/feed/rss2/[email protected]  Pressekontakter NEF  egenerklæring  medlemmer  sekundærbolig yse  avhendingslov  Pressekontakter NEF/feed/rss2/[email protected]  NEF Forbrukerråd  hvitvasking  Ferdigattest  Beste eiendomsmegler i Oslo  Boligprisvekst  Pressemeldinger fra NEF  D-nummer  Hans haugesgate 40  oslo  NEF adresse  egenhandel  Løsøre  Bønesstølen 25  Ullerudveien  Styringsrente tall  Eiken  Bodø  Nedre Stølen 2  felleskostnader  {search_term_string}  NEF ansatte  garanti  Boligpriser  korona  Eiendomsvekst Oslo  kart  tilbakehold  avhendingsloven  tromsø  dekningssalg