Leilighet

Uvanlig sterk boligprisvekst i mars

Etter en relativt svak prisutvikling i boligmarkedet i februar, reagerte markedet med å heve gjennomsnittsprisen med 1,9 prosent i mars.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned, viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Den tidlige påsken førte imidlertid til at det ble solgt 25 prosent færre boliger i mars i år enn på samme tid i fjor. Det ble totalt solgt 6.473 bruktboliger i mars.

Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden.

Det var en en liten økningen i den gjennomsnittlige omsetningstiden fra 35 dager i mars i fjor til 37 dager i år.

Raskest gikk det i Oslo og Bergen hvor det i gjennomsnitt tok henholdsvis 15 og 22 dager å selge en bolig. Lengst tid tok det i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 73 og 72 dager.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo hatt med en vekst på 9,9 prosent. Deretter fulgte Hamar og Drammen som begge har hatt en vekst på 8,8 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 6,7 prosent og 5,4 prosent.

Del artikkel