Carl O. Geving og Nina F. Skumsrud i høring om eierseksjonsloven i Stortinget.

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

Norges Eiendomsmeglerforbund deltok mandag 15. mai på åpen høring om Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 på Stortinget.

I sitt innlegg pekte NEF-direktør Carl O. Geving på noen hovedpunkter med utgangspunkt i boligmarkedet.

– For å sikre et balansert boligmarked mener NEF at den viktigste faktoren er en langsiktig politikk som stimulerer til tilstrekkelig boligbygging der folk vil bo. I tillegg er det viktig med forutsigbarhet i forhold til kreditt og reguleringer mot boligmarkedet, sa Carl O. Geving.

Innlegget kan du se i sin helhet her.

Se også sentralbanksjef Øystein Olsens redegjørelse før høringen startet.

Flere markeder

Geving pekte også på det faktum at man ikke kan snakke om bare et boligmarkedet i Norge. Vi har mange forskjellige markedet som de senere år har utviklet seg svært ulikt, og det vil derfor være viktig med forskjellige impulser og reguleringer som tar hensyn til disse forskjellene.

– Regulering av etterspørselen er imidlertid i sin natur kortsiktig, og må brukes med forsiktighet. Derfor mener NEF gjeldende utlånsforskrift som ble innført ved nyttår, er fornuftig utformet, og vi vil fremheve effekten av differensiering med noe strengere krav i Oslo.  Alt tyder nå på at utlånsforskriften har en modererende effekt på boligprisveksten, spesielt i Oslo. Det vil formodentlig dempe gjeldsopptaket i enkelte husholdninger og redusere sårbarheten for de det gjelder. Samtidig har man med differensieringen unngått å tynge svakere markeder som Rogaland, Møre og Romsdal og Agder-fylkene, hvor prisutviklingen lenge har vært svak, sa Carl O. Geving.

– Etter NEFs oppfatning bør man ha hovedfokus på tilbudssiden i reguleringen av boligmarkedet og sørge for forutsigbarhet på etterspørselssiden. Reguleringen av etterspørsel bør nå få virke en tid til vi ser effektene i markedet, før man vurderer endringer, sa Geving videre.

Del artikkel