NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

Norges Eiendomsmeglerforbund deltok mandag 15. mai på åpen høring om Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 på Stortinget.

I sitt innlegg pekte NEF-direktør Carl O. Geving på noen hovedpunkter med utgangspunkt i boligmarkedet.

– For å sikre et balansert boligmarked mener NEF at den viktigste faktoren er en langsiktig politikk som stimulerer til tilstrekkelig boligbygging der folk vil bo. I tillegg er det viktig med forutsigbarhet i forhold til kreditt og reguleringer mot boligmarkedet, sa Carl O. Geving.

Innlegget kan du se i sin helhet her.

Se også sentralbanksjef Øystein Olsens redegjørelse før høringen startet.

Flere markeder

Geving pekte også på det faktum at man ikke kan snakke om bare et boligmarkedet i Norge. Vi har mange forskjellige markedet som de senere år har utviklet seg svært ulikt, og det vil derfor være viktig med forskjellige impulser og reguleringer som tar hensyn til disse forskjellene.

– Regulering av etterspørselen er imidlertid i sin natur kortsiktig, og må brukes med forsiktighet. Derfor mener NEF gjeldende utlånsforskrift som ble innført ved nyttår, er fornuftig utformet, og vi vil fremheve effekten av differensiering med noe strengere krav i Oslo.  Alt tyder nå på at utlånsforskriften har en modererende effekt på boligprisveksten, spesielt i Oslo. Det vil formodentlig dempe gjeldsopptaket i enkelte husholdninger og redusere sårbarheten for de det gjelder. Samtidig har man med differensieringen unngått å tynge svakere markeder som Rogaland, Møre og Romsdal og Agder-fylkene, hvor prisutviklingen lenge har vært svak, sa Carl O. Geving.

– Etter NEFs oppfatning bør man ha hovedfokus på tilbudssiden i reguleringen av boligmarkedet og sørge for forutsigbarhet på etterspørselssiden. Reguleringen av etterspørsel bør nå få virke en tid til vi ser effektene i markedet, før man vurderer endringer, sa Geving videre.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no