• Pressemelding
Carl O. Geving (Foto: Joakim Karlsen)

Viktige råd til boligkjøpere høsten 2022

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 2. august 2022.

Boligmarkedet har endret karakter i løpet av første halvår 2022. Kombinasjonen av færre boliger til salgs og høyere kjøpekraft blant de som allerede er inne i boligmarkedet, har bidratt til sterkere prisvekst enn normalt. Det er solgt langt færre boliger enn i pandemiåret 2021. Vi går inn i andre halvår 2022 med raskt stigende renter, høyere priser på varer og tjenester, og økt usikkerhet om hvordan boligmarkedet vil utvikle seg gjennom høsten:

 • Selv om arbeidsledigheten er lav, må vi ta høyde for at kjøpekraften svekkes til dels betydelig i husholdninger som har boliglån eller vurderer å ta opp boliglån. Raskt stigende renter vil under normale omstendigheter dempe etterspørselen og redusere prispresset i boligmarkedet. Siden de fleste nordmenn har lån med flytende rente får ikke renteøkningene full effekt før rentenivået har steget til høyere nivåer enn husholdningen var vant til før pandemien. Norges banks prognose er at styringsrenten vil komme over 3 prosent i løpet av 2023, som i så fall vil være det høyeste rentenivået siden høsten 2008. Vi kan håpe på en myk landing i form av svak boligprisvekst i et par år, men vi må også ta høyde for en korreksjon ned fra svært høye prisnivåer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
 • Det norske bolig- og kredittmarkedet er godt regulert og vi vurderer det som mindre sannsynlig med et dramatisk fall i norske boligverdier. Dette hviler imidlertid på den forutsetning at sentralbanken ikke overreagerer og strammer for hardt til, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.
 • I urolige tider bør man være særlig godt forberedt når man går inn i boligmarkedet. Vi anbefaler alle som vurderer å kjøpe sitt neste hjem å følge NEFs 12 råd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

NEFs 12 råd til de som er på vei inn i boligmarkedet 

 1. Finn ut hva slags økonomisk ramme du har. Innhent prisvurdering av egen bolig hvis du skal selge, og få på plass tilbud om finansiering. Vær forberedt på at der boligtilbudet er lavt mot interessen kan det gi raskere salgsprosesser og høyere salgspris enn du forventer.
 2. Finn ut hva slags bolig du ønsker og har behov for.
 3. Kartlegg hvor du har lyst til å bo. Vær raus – du kan trives andre steder enn du først tenker på. Tenk på hvilken reisetid du er villig til å ha til og fra studier/jobb/aktiviteter.
 4. Gjør deg kjent med tilbudene innenfor din prisramme.
 5. Gjør deg kjent med boligen og nabolag før visning. Les hele prospektet med tilstandsrapport og eventuelle tilleggsopplysninger slik at du er godt forberedt når du skal på visning. Vær systematisk og grundig på visning, still spørsmål til megler før budgivning dersom det er noe du ikke forstår eller er usikker på.
 6. Det som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter blir ditt ansvar. Dette gjelder selv om du ikke har lest dokumentene. Derfor må du lese rapporten og alle andre salgsdokumenter grundig. Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover.
 7. Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.
 8. Eiendomsmegleren bistår med trygg gjennomføring av kjøpsprosessen, og gir deg veiledning om hva du skal se etter, hvilket ansvar du har som kjøper og hvilket ansvar selger har.
 9. Vær bevisst forskjellene ved om boligen selges gjennom eiendomsmegler eller privat. Selges boligen privat må du selv undersøke reguleringsmessige forhold, heftelser, ferdigattest, mv. Under enhver omstendighet bør oppgjøret skje via eiendomsmegler/advokat.
 10. Som hovedregel må man på forhånd melde seg på visning hos eiendomsmegleren. Under visningen må man følge eiendomsmeglerens anvisning for gjennomføring av en trygg visning.
 11. Du skal trives med boligen, men ikke bli mer forelsket i beliggenhet og detaljer enn at valget gjøres innenfor prisrammen og dekker det behovet du faktisk har.
 12. I en eventuell budrunde, vær forberedt på konkurranse, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere. Budet må være skriftlig, og det er bindende.

For ytterligere informasjon kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191

Vi oppfordrer også til å kontakte noen av våre lokalforeningsledere rundt om i landet for å høre deres vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her.

Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler MNEF.

Del artikkel