Carl_O_Geving01

Nye medlemmer strømmer til NEF

I skrivende stund har NEF registrert 300 nye medlemmer i løpet av 2021. Med dette nærmer vi oss raskt årsrekorden på 324 innmeldinger som ble satt i 2010.

Av: Carl O. Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund (Innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2021)

Den gangen strømmet mange til NEF ettersom landsmøtet åpnet for overgangsmeglere under den nye eiendomsmeglingsloven. I år opplever vi at eiendomsmeglere fra hele landet strømmer til NEF fordi mange flere har sett verdien av å slutte opp om egen bransjeorganisasjon.

Vi er glade og inspirerte av det faktum at eiendomsmeglernes egen bransjeorganisasjon står sterkere enn noen gang når NEF runder 90 år i 2022.

Lønnsomt å være MNEF

Gjennom eiendomsmeglernes historie har det vist seg lønnsomt å være eiendomsmegler MNEF. Det har handlet om å legge listen så høyt at de dyktige eiendomsmeglerne har dominert markedet og presset ut de useriøse. Det har handlet om utvikling av en god utdanning, effektive systemer og en praksis som har styrket forbrukernes tillit til eiendomsmeglerne. Det har handlet om å stå samlet i gode og dårlige tider og slå ring rundt de seriøse yrkesutøverne. Det har handlet om å påvirke næringspolitikken og sikre lønnsomheten i eiendomsmegling.

98 prosent gjennom eiendomsmegler

Og resultatene er gode. Aldri har samfunnets tillit til bransjen vært høyere enn i vår tid. 98 prosent av alle boligsalg går gjennom en eiendomsmegler. Bransjen har effektivisert driften gjennom digitalisering, og lønnsomheten er god og vesentlig bedre enn hos våre kollegaer i de andre nordiske landene. Dette til tross for at mange eksterne leverandører har drevet opp de samlede transaksjonskostnadene. De gamle mytene om bransjen har falmet, og dagens generasjon av eiendomsmeglere bærer yrkesidentiteten med stolthet. 

Arbeidet for eiendomsmeglernes langsiktige interesser har tiltatt det siste året.

Endringer

Fra neste år endres rammevilkårene for boligkjøpere og boligselgere. Endringene i avhendingsloven og de nye kravene til tilstandsrapporter, skal senke konfliktnivået og øke tilliten til bolighandelen. Når endringene iverksettes vil eiendomsmeglerens posisjon som rådgivere for kjøpere og selgere styrkes.

Arbeidet med evaluering av eiendomsmeglingsloven har tatt svært mye av NEF-styrets tid, og utfallet er positivt for både bransje og forbrukere. Om et par år kan vi forvente at eiendomsmeglingsloven blir revidert på grunnlag av eiendomsmeglingsutvalgets grundige utredning. NEF vil jobbe for at de endelige lovendringene sementerer samfunnets tillit til en seriøs eiendomsmeglingsbransje.

Bruk MNEF

NEF må ha mange medlemmer i rygger for å kunne påvirke bransjens rammevilkår. Det har flere eiendomsmeglere enn noen gang tidligere forstått. Og de som lykkes best i bransjen har også forstått verdien av å bruke tittelen MNEF i markedet. Og den verdien kommer til å øke etterhvert som kravene til eiendomsmeglernes rågivning øker. De fleste medlemmene vet også å benytte seg av medlemsfordelene NEF tilbyr.

Vi står utrolig mye sterkere som bransje når vi står samlet.

Jeg ønsker alle en fredelig jul og et strålende nytt år!

Del artikkel