Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 5. januar 2022

Boligmarkedet har gjennom koronapandemien vist seg å være svært robust i ellers urolige tider. Det ble i fjor for første gang solgt over 100 000 bruktboliger. Rekordsalget ble i hovedsak drevet av lave renter og nordmenns ønske om å investere i eget hjem. Årets første kvartal er ofte den mest hektiske perioden i boligmarkedet, og Norges Eiendomsmeglerforbund vil gi noen råd til de som vurderer å kjøpe bolig i denne tiden.

– Ved årsskiftet ble det innført nye regler for omsetning av brukte boliger (avhendingsloven) som både selgere og kjøpere bør være særlig godt forberedt på før man går inn i et boligmarked preget av sterk etterspørsel. Reglene gjør det tryggere å selge og kjøpe bolig, forutsatt at selger oppfyller sin opplysningsplikt og kjøper oppfyller sin undersøkelsesplikt etter loven. Vi anbefaler alle som vurderer å kjøpe sitt neste hjem å følge NEFs 12 råd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Kjøpere må være årvåken og sette seg godt inn i dokumentasjonen som er i prospektet og ikke bare se på bildene. Det er viktig å lese tilstandsrapport fra den bygningssakkyndige, eiendomsmeglers beskrivelse og selgers egenerklæring nøye, da det ikke vil være anledning til å klage på forhold som det er opplyst om, sier Carl O. Geving.

– Med det nye lovverket får eiendomsmegleren et utvidet ansvar for å rådgi selgere og kjøpere om betydningen av de nye reglene og hvordan de heretter må forholde seg i bolighandelen. Når man er usikker på deler av kjøpsprosessen, ansvarsforhold og salgsdokumentasjonen, bør man ta det opp med eiendomsmegleren før man kommer så langt som til en budrunde, sier Carl O. Geving.

NEFs 12 råd til de som er på vei inn i boligmarkedet 

 1. Finn ut hva slags økonomisk ramme du har. Innhent prisvurdering av egen bolig hvis du skal selge, og få på plass tilbud om finansiering. Vær forberedt på at boligmarkedet klan være presset av sterk etterspørsel og begrenset boligtilbud i visse områder av landet. Det kan gi raskere salgsprosesser og høyere salgspris enn det du forventer.
 2. Finn ut hva slags bolig du/dere ønsker og har behov for.
 3. Kartlegg hvor du har lyst til å bo. Vær raus – du kan trives andre steder enn du først tenker på. Tenk på hvilken reisetid du er villig til å ha til og fra studier/jobb/aktiviteter.
 4. Gjør deg kjent med tilbudene innenfor din prisramme.
 5. Gjør deg kjent med boligen og nabolag før visning. Les hele prospektet med tilstandsrapport og eventuelle tilleggsopplysninger slik at du er godt forberedt når du skal på visning. Vær systematisk og grundig på visning, still spørsmål til megler før budgivning dersom det er noe du ikke forstår eller er usikker på.
 6. Det som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter blir ditt ansvar. Dette gjelder selv om du ikke har lest dokumentene. Derfor må du lese rapporten og alle andre salgsdokumenter grundig. Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover.
 7. Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.
 8. Eiendomsmegleren bistår med trygg gjennomføring av kjøpsprosessen, og gir deg veiledning om hva du skal se etter, hvilket ansvar du har som kjøper og hvilket ansvar selger har.
 9. Vær bevisst forskjellene ved om boligen selges gjennom eiendomsmegler eller privat. Selges boligen privat må du selv undersøke reguleringsmessige forhold, heftelser, ferdigattest, mv. Under enhver omstendighet bør oppgjøret skje via eiendomsmegler/advokat.
 10. Som hovedregel må man på forhånd melde seg på visning hos eiendomsmegleren. Under visningen må man følge eiendomsmeglerens anvisning for gjennomføring av en trygg visning.
 11. Du skal trives med boligen, men ikke bli mer forelsket i beliggenhet og detaljer enn at valget gjøres innenfor prisrammen og dekker det behovet du faktisk har.
 12. I en eventuell budrunde, vær forberedt på konkurranse, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere. Budet må være skriftlig, og det er bindende.

For ytterligere informasjon kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191

Vi oppfordrer også til å kontakte noen av våre lokalforeningsledere rundt om i landet for å høre deres vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her.

Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler MNEF.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: [email protected]
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: [email protected]