• Fagartikkel
Bygård med aksjeleilighet

Økt risiko for feilopplysninger

Rente – og kostnadsgaloppen kan øke risikoen for feilopplysninger om felleskostnader og lånebetingelser i sameier og borettslag

Silje N. Andresen – Foto: Jonas Karlsen

Som alle er veldig godt kjent med, har kostnader og renter den siste tiden økt i et tempo som vi ikke har opplevd på flere ti-år. Noen salgsoppdrag trekker også lenger ut i tid enn hva som har vært vanlig.

Dette gir en generelt økt risiko for at opplysninger som er innhentet i forberedelsesfasen ikke lenger er korrekt når kjøpsavtale inngås. Særlig strømkostnader i sameier og borettslag, og rentekostnadene i borettslag med fellesgjeld kan foranledige behov for at styrene øker fellesutgiftene med betydelige beløp, og i noen tilfeller flere ganger i løpet av få måneder. Varslingsperioden på seks uker før endring i renter og andre vilkår iverksettes, jf. finansavtaleloven § 50 (3), gjelder bare forbrukere. Renteøkningene kan derfor slå raskere ut på de aktuelle kostnadene for boligselskaper enn hva tilfellet er for forbrukere.

Etablere rutiner

For å forebygge risiko for at opplysningene som gis i annonse og salgsoppgave er utdatert og uriktig på avtaletidspunktet, er det viktig å etablere rutiner for å fange opp endringer. Et tiltak kan være å ta inn i oppdragsavtalen at oppdragsgiver skal varsle eiendomsmegler omgående dersom de får varsel fra styret/ forretningsfører om endringer. Eiendomsmegler må i tillegg konkret vurdere behovet selv å kontrollere opplysninger ved egen henvendelse til styre/ forretningsfører for å sikre at kravene i eiendomsmeglingsloven § 6-7 (3).

Innhenting av oppdaterte opplysninger fra forretningsfører vil normalt medføre kostnad. Oppdragsavtalen må ta høyde for dette dersom det kan bli aktuelt å innhente opplysninger flere ganger.

Selger bør forklares viktigheten av å følge med på melding om endringer, ettersom feilopplysninger kan medføre økonomisk ansvar for både selger og eiendomsmegler.

Del artikkel: