Vil kvele tendenser til bruk av lokkepriser

Forbrukerombudet varsler at de ser tendenser til markedsføring av boliger i Oslo og Bergen som kan være i strid med bransjenormens bestemmelse om bruk av prisantydning. Forbrukerombudet har identifisert tilfeller som kan være i strid med forbudet mot bruk av lokkepriser, men har ikke grunnlag for å si at det er utbredt. Norges Eiendomsmeglerforbund vil jobbe for å stoppe et hvert tilløp til brudd på bransjenormen.

– Trygg bolighandel for alle parter står øverst på agendaen til Norges Eiendomsmeglerforbund. Vi ønsker lokkepriser til livs, og har nå fokus på dette. Problemstillingen er nylig drøftet med våre lokalforeningsledere rundt i landet, og vi vil informere alle våre medlemmer om bransjenormen for prissetting og presisere hvilke konsekvenser eventuelle brudd kan få, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Punkt 3.2.4 i bransjenormen har følgende bestemmelse: «Prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi.»

– Problematikken knyttet til lokkepriser dukker fra tid til annen opp når boligmarkedet stiger. Prissvingninger kan gjøre det vanskelig å treffe med prisantydning. I opphetede budrunder hender det at budgivere har både økonomi og vilje til å betale langt mer enn eiendommen etter en objektiv vurdering kan verdsettes til. Eiendomsmegleren som den profesjonelle part i bolighandelen, skal gi sin objektive vurdering av boligens markedsverdi. Prisantydningen skal ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi.

– Det er også viktig at selger er innforstått med bestemmelsen i bransjenormen og følger den. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste bud som kommer inn. Ved et eventuelt avslag skal ikke boligen annonseres på nytt med en lavere prisantydning enn det selger allerede har takket nei til, med mindre det foreligger særlige grunner for det, sier Geving.

Forbrukerombudet vil følge opp markedet med nye kontroller i løpet av vinteren.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil også jobbe for økt bevissthet rundt lokkeprisproblematikken hos eiendomsmeglingsforetakene, som blant annet ivaretas gjennom foretakenes internkontroll.

– Vi ser at enkelte foretak kommuniserer at en større andel av deres salg går over prisantydning. Denne kommunikasjonen kan være egnet til å skape feil forventninger hos forbrukerne. Vi vil derfor henstille til foretakene om å overveie hvilke signaler man sender til markedet. Erfaringen i de mest opphetede markedene som Oslo og Bergen, er at prisene varierer mye fra salg til salg. Det er fortsatt mange boliger som ligger lenge før de blir solgt, og flere selges under prisantydning. Når vi hører om enkeltobjekter som selges langt over takst, skal man også være klar over at en del boliger selges marginalt over takst. Etter NEFs oppfatning er det viktig at bransjen opptrer ansvarlig og balansert, slik at bransjen unngår å «hausse opp» markedet, sier Geving.

For ytterligere kommentar kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund, 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund, 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no