Søkeresultat for: hvitvasking

Results 1 - 20 of 32 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Hvitvasking/finansiering av terrorvirksomhet

[…]utbytte fra kriminell virksomhet i inn i den legale økonomien.  Men hva er hvitvasking? Fra www.hvitvasking.no «Hvitvasking inkluderer både å skaffe seg eller andre del […]
Les mer » Hvitvasking/finansiering av terrorvirksomhet

Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

[…]sier fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Margrethe Røse Solli. Les: Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler Les: Hvitvasking; nytt rundskriv fra Finanstilsynet Mest fra banker De aller […]
Les mer » Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Det er ikke foretatt endringer i selve lovverket rundt hvitvasking, men Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv som er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å sette seg […]
Les mer » Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Ny lov om hvitvasking

[…] Stortinget vedtok i midten av mai ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører EUs fjerde […]

Hvitvasking – Ny veileder fra Økokrim

[…]annet at; «Rapportering av mistenkelig forhold er en sentral og viktig del av vårt nasjonale antihvitvaskingsregime. At denne rapporteringen har god kvalitet er derfor av […]
Les mer » Hvitvasking – Ny veileder fra Økokrim

Må være ekstra årvåkne for hvitvasking

Økokrim ber i et skriv om at rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen. I skrivet heter […]
Les mer » Må være ekstra årvåkne for hvitvasking

Viktig å ha fokus på hvitvasking

[…]i forbindelse med kronaepidemien opprettholder gode hvitvaskingsrutiner. Viktigheten av gode antihvitvaskingsrutiner er for å unngå at det finansielle systemet misbrukes for hvitvasking eller terrorfinansiering. Foretakene […]

hvitvasking-havna

Fra Havnaseminaret februar 2017. Kurs i hvitvaskingskontroll. Foto: Carsten […]

Økt fokus gir resultater

[…]for lavt, forklarer Geving videre. Les også: Dobling på kort tid: Meglere varsler oftere om hvitvasking av eiendom Egnet for hvitvasking Økokrim bekrefter at eiendomsmarkedet er […]

Manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

[…]det er blitt utarbeidet felles rutiner for hele bransjen som skal gjøre det enklere å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering på en effektiv måte, sier Carl […]
Les mer » Manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

[…]selv om arveoppgjøret selvsagt kan benyttes på denne måten. Etter tilsynets oppfatning krever hvitvasking gjennom utbetaling til andre enn selger et samarbeid mellom selgerne, noe […]
Les mer » Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]har en rekke plikter etter hvitvaskingsloven og er ansett som sentrale i arbeidet mot hvitvasking. Det gir dårlig sammenheng i regelverket dersom eiendomsmegleren på den […]
Les mer » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim

[…]på indikatorer vil være et av flere forhold som utløser undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25. Dersom mistanken om hvitvasking eller terrorfinansiering ikke kan avkreftes etter […]
Les mer » Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim

100.000 kroner venter på deg!

[…]foretak i eiendomsmeglerbransjen. Stipendet er på hele 100.000 kroner. Omdømme, egenskaper og hvitvasking Tidligere vinnere har sett nærmere på omdømme, hvilke egenskaper en eiendomsmegler trenger, […]

Aktuelle webadresser

[…]Forbrukerombudet) www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet www.skatteetaten.no -Skatteetaten www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy Tingrett – mortifisering www.energimerking.no -Norges vassdrags- og energidirektorat, ­informasjon om energimerking av […]

Presiseringer om «off market-salg»

[…]utenfor det åpne markedet, pusses opp og så selges videre, kan også risikoen for forsøk på hvitvasking øke. Eiendomsmeglerforetakene må hele tiden være påpasselig med […]