• Fagartikkel
Mennesker, penger

Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Det er ikke foretatt endringer i selve lovverket rundt hvitvasking, men Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv som er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å sette seg inn i.

I rundskrivet gis det veiledning både for hvordan eiendomsmeglingsforetak skal vurdere risikoen for hvitvasking i virksomheten, og for hvordan regelverket skal etterleves. I tillegg gjennomgås noen aktuelle problemstillinger.

Rundskriv 6/2016 finner du her

Det gamle 8/2009 blir med dette erstattet, men kan ennå gi veiledning.

 

Del artikkel: