økokrim

Økt rapportering fra eiendomsmeglere har gitt Økokrim større innsikt i hvordan eiendom benyttes til hvitvasking

I 2022 var eiendomsmeglerne for første gang den gruppen rapporteringspliktige som, nest etter bankene, rapporterte mest. Informasjon fra bransjen har gitt Økokrim bedre og bredere datagrunnlag for sine analyser, hvilket igjen har bidratt til å avdekke hvitvasking og forsøk på hvitvasking.

I 2022 var eiendomsmeglerne for første gang den gruppen rapporteringspliktige som, nest etter bankene, rapporterte mest. Informasjon fra bransjen har gitt Økokrim bedre og bredere datagrunnlag for sine analyser, hvilket igjen har bidratt til å avdekke hvitvasking og forsøk på hvitvasking.

I Økokrims årsrapport for 2022 fremgår det at bl.a. MT-rapporter fra eiendomsmeglere bidro til å gi Økokrim nye opplysninger i en investeringsbedragerisak med minst 40 millioner i utbytte. I denne saken ble de ansvarlige dømt i tingretten til straff, rettighetstap, erstatning og inndragning.

Du finner hele rapporten her:

Vi minner om at Økokrim og Enheten for finansiell etterretning har utarbeidet en kort veileder til eiendomsmeglerbransjen for å bidra til bedre kvalitet på MT-rapportene.

Veiledningen finner du her:

Del artikkel