• Fagartikkel
Må man skatte av boligsalget?

Ny lov om hvitvasking

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering sanksjonert i statsråd.

Stortinget vedtok i midten av mai ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven ble sanksjonert i statsråd 1. juni.

Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for ikrafttredelse av loven.

Loven kan du se her

Del artikkel: