Manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere 25. juni 2019

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2018 stedlige tilsyn hos flere næringsmeglingsforetak. På bakgrunn av tilsynene har Finanstilsynet ilagt seks foretak overtredelsesgebyr for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere vil knytte noen kommentarer til dette:

Hvitvaskingsregelverket skal forebygge at næringsmeglingsforetak blir misbrukt av kunder til å hvitvaske ulovlige midler gjennom eiendomstransaksjoner. Tilsynene har vist at rutinene for å kartlegge og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, ikke har vært godt nok dokumentert. Dette gjelder også rutiner for intern kontroll og opplæring av ansatte. Tilsynene har vært en vekker for bransjen som tar Finanstilsynets kritikk på alvor, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Regelverket er omfattende og krevende å etterleve, ikke minst for mindre næringsmeglingsforetak. Bransjen og foretakene har derfor tatt flere grep i etterkant av tilsynene. Foretakene har gjennomgått egne rutiner og det er blitt utarbeidet felles rutiner for hele bransjen som skal gjøre det enklere å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering på en effektiv måte, sier Carl O. Geving.

Finanstilsynets reaksjon kommer som en konsekvens av at foretakene ikke har hatt gode nok rutiner for å forebygge hvitvasking. Det foreligger ikke mistanke om at foretakene har medvirket til straffbare handlinger. Selv om reaksjonen kan synes streng har vi forståelse for at Finanstilsynet har behov for å markere alvoret i sakene, sier Carl O. Geving.

For utfyllende spørsmål kontakt:

Carl O. Geving – Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – Kommunikasjonssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no