Må man skatte av boligsalget?

Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.

Den nye risikovurderingsrapporten bygger på risikovurderingen som Finanstilsynet publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Den nye risikovurderingen er mer omfattende enn den forrige, og identifiserer potensielle situasjoner der hvitvasking og terrorfinansiering kan skje hos og gjennom rapporteringspliktige foretak under tilsyn av Finanstilsynet. 

Eget avsnitt om eiendomsmegling

Rapporten fra Finanstilsynet har også et eget avsnitt for eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling.

Der listes de blant annet opp potensielle fremgangsmåter for hvitvasking og terrorfinansiering gjennom eiendomsmeglingsvirksomhet utført av eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere.

I konklusjonen i avsnittet som omhandler eiendomsmegling, heter det blant annet:

«Etter Finanstilsynets vurdering er eiendomsmeglingsvirksomheter i utgangspunktet medium høy anvendelig for hvitvasking og terrorfinansiering. Det knytter seg særlig risiko til bruk av klientkonto. Virksomheter som driver næringsmegling, anses å ha høyere risiko enn virksomheter som driver ordinær boligmegling. Et unntak fra dette er boliger som har vært gjenstand for oppussing/renovering samt nyboligsegmentet, hvor risikoen anses å være høyere. Virksomheter som har rene oppgjørsoppdrag, anses også å ha høyere risiko.»

Les hele rapporten her.

Del artikkel