Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

Må man skatte av boligsalget?

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.

Den nye risikovurderingsrapporten bygger på risikovurderingen som Finanstilsynet publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Den nye risikovurderingen er mer omfattende enn den forrige, og identifiserer potensielle situasjoner der hvitvasking og terrorfinansiering kan skje hos og gjennom rapporteringspliktige foretak under tilsyn av Finanstilsynet. 

Eget avsnitt om eiendomsmegling

Rapporten fra Finanstilsynet har også et eget avsnitt for eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling.

Der listes de blant annet opp potensielle fremgangsmåter for hvitvasking og terrorfinansiering gjennom eiendomsmeglingsvirksomhet utført av eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere.

I konklusjonen i avsnittet som omhandler eiendomsmegling, heter det blant annet:

«Etter Finanstilsynets vurdering er eiendomsmeglingsvirksomheter i utgangspunktet medium høy anvendelig for hvitvasking og terrorfinansiering. Det knytter seg særlig risiko til bruk av klientkonto. Virksomheter som driver næringsmegling, anses å ha høyere risiko enn virksomheter som driver ordinær boligmegling. Et unntak fra dette er boliger som har vært gjenstand for oppussing/renovering samt nyboligsegmentet, hvor risikoen anses å være høyere. Virksomheter som har rene oppgjørsoppdrag, anses også å ha høyere risiko.»

Les hele rapporten her.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no