Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim

Enheten for finansiell etterretning (EFE) har laget en indikatorliste for terrorfinansiering, felles for alle rapporteringspliktige.

Listen er unntatt offentlighet, men ligger tilgjengelig på innloggingssiden «MIN NEF» her.

Listen kan også fås ved henvendelse til juridisk@nef.no.

Denne indikatorlisten kommer i tillegg til indikatorlisten for hvitvasking fra 2017.

Fra listen:

«Indikatorene som presenteres i dette dokumentet er konkrete og observerbare forhold basert på Enheten for finansiell etterretning (EFE) sin erfaring, og er ment som veiledning til de rapporteringspliktige. Det betyr imidlertid ikke at rapportering skal avgrenses til dette. All informasjon som gir grunn til mistanke om terror-relaterte forhold er relevante.

Treff på indikatorer vil være et av flere forhold som utløser undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25. Dersom mistanken om hvitvasking eller terrorfinansiering ikke kan avkreftes etter at undersøkelser er gjennomført skal rapporteringspliktige så fort som mulig oversende opplysninger til EFE om forholdene»

Vi anbefaler alle medlemmene våre til å sette seg inn i indikatorlisten.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no